De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Samen Inburgeren (1)

Samen Inburgeren (1)

donderdag 19 april 2012 08:57
Spread the love

Samen Inburgeren is de naam van een Vlaams model van inburgeringscoaching, waarbij vrijwilligers zich engageren om inburgeraars te ondersteunen bij hun inburgeringsproces, want inburgeren, doen we samen.

In Lier gaat dit project van start onder de tittel “ga eens vreemd en word inburgeringscoach”.

Samen inburgeren is een initiatief tussen Prisma (diversiteit en integratiecentrum), Vormingplus (centrum voor vorming van volwassenen in vrije tijd), de VZW Recht en Welzijn, de Stad Lier en het OCMW Lier.

Wat is samen inburgeren?

In Lier wonen meer dan 90 nationaliteiten. Het biedt de kans om elkaars cultuur en leefwereld te ontdekken.
Samen Inburgeren is een initiatief waarbij je als vrijwilliger gedurende zes maanden regelmatig een inburgeraar ontmoet en samen leuke activiteiten doet. Een inburgeraar komt uit het buitenland en probeert zich in Lier een nieuwe thuis op te bouwen.

Een vrijwillige coach is voor haar of hem een aanspreekpunt. Je kiest samen wat je doet en je bouwt zo een vriendschappelijke, informele relatie op met respect voor elkaar en tegelijk met de nodige afstand.

Doel van het project:

Het project heeft tot doel dat de inburgeraar zelfredzamer wordt. Dat deze mensen door o.a. beter Nederlands te leren zich sneller en beter zullen thuis voelen in Lier. Door actief betrokken te zijn zullen de inburgeraars hun integratie serieuzer opnemen.

Voor beide, coach en inburgeraar, is het een opportuniteit om elkaar beter te leren kennen en een eerlijker beeld te krijgen van elkaars cultuur en gewoontes.

Wij gaan vreemd:

Sylvie en ik hebben ons alvast ingeschreven om inburgeringscoach (gezin) te worden. Gisteren hebben we een kennismakingsgesprek gehad met Ellen Van Looy die het project begeleid vanuit Vormingplus.

Ellen heeft ons nog bijkomende informatie gegeven over het project op zich. Wij kregen een aantal vragen over onze beweegredenen om in dit project in te stappen en over onze interesses. Het was een heel leuke en aangename babbel waarbij de goesting om in dit boeiende traject in te stappen, alleen nog maar is toegenomen. Wij kijken er alvast naar uit.

Eerst kennismaking:

Op 9 juni zullen wij, samen met de andere coaches, een eerste kennismaking hebben met de inburgeraars. Bedoeling van dit moment is elkaar en de kandidaat inburgeraars te leren kennen. Op dit kennimakingsmoment zullen ook de duo’s of inburgeringsgezinnen samengesteld worden.

Effectieve start van het project:

Op 23 juni zullen we dan effectief van start gaan met het project. Zes maanden lang vreemd mogen gaan… wij kijken er al naar uit.
Bovendien zullen zowel coaches als inbugeraars elkaar regelmatig samen kunnen ontmoeten om ervaringen uit te wisselen.

Ook zin?

Je kunt je inschrijven als kandidaat coach bij ellen.vanlooy@vormingplus.be of bij integratie@lier.be
Je wordt dan uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

Dagboek van onze ervaringen:

Sylvie en ik stappen met heel veel enthousiasme en goesting in dit prachtige project. We hopen dat we een gezin treffen als inburgeraars om samen veel leuke actviteiten te kunnen doen.

We nemen ons ook voor om telkens een dagboek bij te houden van onze ervaringen. Dit dagboek willen we graag delen via https://www.dewereldmorgen.be/people/dominic en https://www.facebook.com/home.php#!/profile.php?id=100000012366264

Voor deze keer lijkt vreemd gaan iets om echt naar uit te kijken.

Dominic Van Oosterwyck en Sylvie Stuyck
dvanoosterwyck@gmail.com

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!