De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Sabir K mag worden uitgeleverd aan de VS/Nederlands medeplichtigheid aan VS foltermachine
Mensenrechten.VS. Strijd tegen terrorisme -

Sabir K mag worden uitgeleverd aan de VS/Nederlands medeplichtigheid aan VS foltermachine

maandag 21 januari 2013 06:39
Spread the love

  SABIR K MAG WORDEN UITGELEVERD/NEDERLAND MEDEPLICHTIG AAN VS FOLTERMACHINE  http://www.astridessed.nl/sabir-k-mag-worden-uitgeleverd-aan-de-vsneerlands-medeplichtigheid-aan-de-vs-foltermachine/ www.astridessed.nl
 ” No State Party shall expel, return (“refouler”) or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture.” ARTIKEL 3, ANTI FOLTERVERDRAG http://www1.umn.edu/humanrts/ instree/h2catoc.htm  Geachte Redactie en lezers, INLEIDING Aandacht graag voor de uitlevering van terreurverdachte Sabir K, een man van Nederlands/Afghaans/ Pakistaanse komaf, aan de VS, die nu definitief geworden isSabir K loopt in de VS, voorvechter van het Eerste Uur van de ”strijd tegen het terrorisme”, dat de elementaire rechtenvan echte of vermeende ”terreurverdachten” schendt, groot risico op lichamelijke en of psychische foltering Ik stel in dit artikel aan de kaak: De barbaarsheid van VS/CIA folterpraktijken, vaak, maar niet altijd gepleegd in concentratiekamp Guantanamo Bay [1] Ik klaag aan De Europese medeplichtigheid aan VS foltering, met name door middel van de zogenaamde ”rendition flights” [2] De folterende niet Europese landen, waarnaar de VS zijn slachtoffers transporteert om een deel van zijn beulswerk te doen Ik wijs erop Dat foltering  in de VS en wereldwijd is verboden en dat het Anti Folterverdrag door de VS en 152 landen is geratificeerd [3] Ik klaag aan  Nederland, dat onder het mom van ”zorgvuldige rechtspraak” en ondanks eerdere negatieve ervaringen met de VS, waarinde met de VS gemaakte afspraken waardeloos bleken, opnieuw een mens overlevert aan vernedering en foltering Ik wijs er derhalve op Dat wat Sabir K overkomt in de VS of elders, Neerlands hoofdverantwoordelijkheid is, omdat het is meegegaan in dit uitleveringsverzoek Want het uitleveren aan een land met gerede kans op foltering is een internationale misdaad Vriendelijke groetenAstrid Essed AANVULLING:  BIJLAGEN BIJ ARTIKEL  Schrijfster dezes is enkele jaren geleden [2006-2007] betrokken geraakt bij een eerdere uitleveringszaak vanterreurverdachte Wesam Al D aan de VS, die erg op die van Sabir K lijkt Bijlagen verwijzen naar een [gepubliceerd] ingezonden stuk van schrijfster dezes in de media en een brief aan de toenmalige Minister van Justitie, mr Hirsch BallinDe tekst van de bijlagen staan geheel onder het notenapparaatOverigens werd Wesam Al D, ondanks Amerikaanse ”beloften” aan de toenmalige minister van Justitie mr Hirsch Ballin, toch gefolterd  BIJLAGEN BIJ ARTIKEL  INGEZONDEN STUK AAN DE KRANTEN/GEPUBLICEERD 
TAV UITLEVERING WESAM AL D AAN DE VS  BRIEF DD 21 JUNI 2007 AAN DE MINISTER VAN JUSTITIE TAV DETENTIEOMSTANDIGHEDEN EENZAME OPSLUITING VAN WESSAM AL D 
TAV DE DETENTIEOMSTANDIGHEDEN VAN DE HEER WESAM AL D  ZIE VOOR TEKST GEHEEL ONDER NOTENAPPARAAT Nu terug naar Sabir K  SABIR K   DE TRAGEDIE:   Dat in de lange lijdensweg vooraafgaande aan de strijd tegen de uitlevering van terreurverdachte Sabir K aan de VS, uiteindelijk toch tot uitlevering is besloten [4], is, gezien de vele schendingen van de mensenrechten in de ”strijd tegenhet terrorisme” [5] niet echt verwonderlijk te noemenWat wel verbazingwekkend is, is dat dit niet van meet afaan vanzelfsprekend was.Nadat juridisch gezien groen licht was gezet op die uitlevering [6], lag het doorgaans zo slaafs proAmerikaanse Nederlandse Gezagsapparaat, dwars,  in de vorm van toenmalig [en huidig] minister van Justitie, OpsteltenOpstelten liet namelijk een onderzoek instellen om te kunnen bepalen, of Sabir K de uitlevering psychisch aan zou kunnen [7] In een eerder artikel [8] beschreef ik dit als een positieve stapHelaas heeft dat niet geleid tot een meer assertieve, humanitairdere aanpak inzake Amerikaanse uitleveringsverzoeken ten aanzien van terreurverdachten en is deze uitlevering alsnog een feitMaanden van vergeefse hoop dus voor Sabir K  ACHTERGRONDEN:  

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!