De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Rwandese en Congolese jongeren in Brussel: studie, film en debat

Rwandese en Congolese jongeren in Brussel: studie, film en debat

woensdag 1 december 2010 12:37
Spread the love

Dit jaar ging er (terecht) al heel wat aandacht naar Congo, dit ter gelegenheid van 50 jaar onafhankelijkheid. Bijna altijd was het land zelf het onderwerp van benadering, al dan niet in relatie tot België.

Als hoofdstedelijk integratiecentrum vindt vzw Foyer ook de situatie van de Congolese gemeenschap in Brussel (en in het verlengde ervan ook die van de Rwandese gemeenschap) belangrijk.

Vandaar dat Foyer een studieopdracht uitschreef voor CeMIS (Universiteit Antwerpen) en IMMRC (KU Leuven). Beide onderzoekscentra peilden naar de school- en thuissituatie en de identiteitsbeleving van resp. de Congolese en de Rwandese jongeren (17-22 jaar) in Brussel.

Iedereen die geïnteresseerd is welkom op de voorstelling van de studie. Beide publicaties worden op vrijdag 10 december om 19u30 toegelicht in RIC Foyer, Werkhuizenstraat 23 te Molenbeek.

De Brusselse jongeren van Congolese en Rwandese origine vormen een grotendeels onontgonnen onderzoeksterrein. Dat is enigszins verwonderlijk, gelet op de lange geschiedenis die België heeft met Congo en Rwanda – een geschiedenis die ook een invloed heeft gehad op de migratiestromen tussen België en deze twee Afrikaanse landen.

De studies brengen onder meer een aantal markante verschillen tussen de situatie van Congolese en de Rwandese jongeren in kaart, maar evenzeer gemeenschappelijke verzuchtingen of problematieken.

De onderzoekers lieten de jongeren (en hun ouders) zelf aan het woord, maar – om te snelle veralgemeningen uit de weg te gaan – worden de bevindingen ook in hun context geplaatst door een aantal sleutelfiguren die dicht bij de respectievelijk Congolese en Rwandese gemeenschap staan.

De voorstelling van deze publicaties wordt gekoppeld aan de première van een documentaire film van Bleri Lleshi en Henri Erumba. Nadien volgt ook een debat over de materie.

Beide publicaties zijn vanaf 13 december verkrijgbaar tegen 10 euro per boek bij RIC Foyer via rita.devriese(at)foyer.be of tel. 02 411 74 95.

Het volledige programma:

Vrijdag 10 december 2010 om 19u30
Polyvalente zaal, RIC FOYER BRUSSEL
Werkhuizenstraat 23, 1080 Molenbeek

– Voorstelling en première van een documentaire film over Rwandese en Congolese jongeren te Brussel en in Brusselse scholen: hun persoonlijke kijk op school en samenleving.

– Korte voorstelling van de resultaten van een wetenschappelijk onderzoek uigevoerd door IMMRC (KU Leuven) en de CeMIS (Universiteit Antwerpen). Aanwezigheid ook van enkele jongeren die aan het onderzoek deelnamen.

– Debat met
prof. Jean KABUTA (Universiteit Gent),
Bonaventure KAGNÉ (CéMIS),
Metusera NSENGIYUMVA (Medewerker Foyer vzw),
Eugénie KALIMUNDA (voorzitter “Union des Femmes Africaines asbl”),
Aimée TSHILEMBA (voorzitter Emecoj),
Olivier KAYOMO (algemeen coördinator van de EGJA).

Moderator: prof. Johan Leman (KU Leuven en Foyer)

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!