De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Rutte gaat toch zijn gang, de ondergang?

Rutte gaat toch zijn gang, de ondergang?

vrijdag 16 december 2016 00:41
Spread the lovefoto: Wikipedia Commons

De heer Rutte, de eerste minister van de Nederlandse regering, heeft besloten een referendum ongeopend naar de prullenbak te verwijzen omdat de uitslag niet echt in het Europese straatje van zijn partij past. De VVD, ironisch genoeg een partij Voor Vrijheid en Democratie, komt wel vaker in conflict met de gewone Nederlander, en natuurlijk met politieke tegenstanders, door haar rechtse standpunten. Helaas zullen we meer van dergelijke ideeën te zien krijgen als de leiding in de Verenigde Staten dezelfde kant op gaat. En dat is wel te verwachten met Trump als president.
Het bijzonder aan het besluit van de heer Rutte is dat hij vooraf een referendum liet houden. De uitslag daarvan viel bitter tegen, een meerderheid was tegen verdere samenwerking met Oekraïne.

Toen hij echter op zijn persoonlijk-politieke Facebook pagina om reacties en vragen bedelde over zijn besluit toch mee te doen met het samenwerkingsverdrag, heb ik besloten de basis van dit artikeltje te schrijven, hieronder dus een paar vragen aan de heer Rutte:

Het besluit een ongewenst samenwerkingsverdrag toch te ondertekenen, zeker heb ik daar vragen over.

Wat blijft er over van de wettelijke waarde die een referendum zou moeten hebben als u alleen en uit eigener beweging dat referendum kunt negeren? Dat er beperkingen worden gesteld aan het associatieverdrag is in de eerste plaats niet alleen te danken aan uw interventie, er zijn meer landen die twijfels hebben over de samenwerking met Oekraïne. De manier waarop het land is omgegaan met de vliegtuigramp, vlucht MH17, de oorlogshandeling die een vliegtuigramp tot gevolg heeft gehad, laat zien dat Oekraïne geen betrouwbare partner is en niet echt bereid tot samenwerking. Dat u als premier minister dan toch een besluit hebt genomen, na een volksraadpleging en tegen de uitslag van die raadpleging, laat zien dat ook u, zoals zo veel machthebbers, het woord Democratie niet echt begrepen hebt. Gaat dat onbegrip vaker een rol spelen in uw besluitvorming?

Het heeft overigens weinig nut te proberen alle schuld op Rusland te schuiven, daar prikken we zo doorheen. Zelfs als het waar is dat Rusland de wapensystemen heeft geleverd wil dat nog niet zeggen dat Vladimir Putin plotseling verantwoordelijk is voor alles wat er mis gaat in de westerse wereld.

Tenslotte hebben Oekraïners het wapen uiteindelijk gebruikt om een vliegtuig neer te halen, met 298 slachtoffers, waarvan 196 Nederlanders. Nederland levert ook optische systemen aan diverse kampen in diverse conflicten. Dat wil echter niet zeggen dat Anton Phillips of zijn opvolgers moordenaars zijn.

U hebt echter wel een anti Russische emotie die de VVD nu eenmaal eigen is, laten meespelen in uw besluit. Is het de bedoeling dat u vaker uw besluiten neemt onder de invloed van uw politieke ideeën?
Dan bent u namelijk niet de eerste minister van alle Nederlanders. – einde Facebook vermelding.

Er is op het ogenblik een hetze gaande tegen Rusland, die niet onderdoet voor de vijandige houding van het westen in de periode van Koude Oorlog die we gekend hebben toen het land nog aan het hoofd stond van het Communistische Oostblok.

Natuurlijk begrijp ik heel goed dat het, vooral voor politici, niet makkelijk is oude vijanden vol vertrouwen in de ogen te kijken en verder te gaan. Het moge duidelijk zijn dat mijn vertrouwen in Oekraïne als samenwerkingspartner binnen de EU ook beperkt is. Maar die beperking komt niet voort uit haar verleden als lid van het Communistische Oostblok, maar uit de meer recente ramp met vlucht MH17, en de manier waarop daarmee omgegaan werd, in 2014.

Rusland wordt er mede door de Amerikaanse pers van beschuldigt de verkiezingen te hebben beïnvloedt, West Europa, met name Duitsland en Frankrijk willen de handelsbeperkingen tegen Rusland niet opheffen, hoewel vooral Duitsland daar zelf meer last van heeft dan Rusland.

Lijkt het een beetje op een verhaal van George Orwell? Een beetje wel, vooral als zal blijken dat er met het waarheidsgehalte van een groot deel van de zogenaamde feiten gerommeld is. En naar mijn mening zal dat in de toekomst blijken. Animal Farm, het boek van Orwell, werd gepubliceerd in 1945 en handelt over het creëren van een vijandbeeld om politieke ideeën door te drukken. Mocht u het boek niet kennen, het is beslist de moeite waard eens naar de bibliotheek te gaan.

take down
the paywall
steun ons nu!