De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Russische verkiezingen “maken geen verschil”
Economie, Verkiezingen, Rusland -

Russische verkiezingen “maken geen verschil”

vrijdag 17 september 2010 14:52
Spread the love

Rusland wordt geconfronteerd met parlements- en presidentsverkiezingen in de komende 18 maanden, maar investeerders moeten zich geen zorgen maken – de resultaten zijn volledig voorspelbaar en het beleid zal niet veranderen.

Dat was de bijna unanieme boodschap van overheidsfunctionarissen, bedrijfsleiders en bankiers op de Reuters Russia Investment Summit deze week.

De meeste diplomaten en analisten verwachten dat premier Vladimir Poetin, ‘s lands grootste heerser, terugkeert als president in 2012, zijn zittende bondgenoot Dmitri Medvedev naar een lagere positie rangerend.

Maar ongeacht of Medvedev of Poetin zich kandidaat zouden stellen, zou dit, volgens deelnemers aan de top, geen verschil uitmaken. Ruslands koers van sterk, staatsgeleid kapitalisme is al uitgezet en geniet een brede steun van de elite.

Niemand gelooft dat de Kremlinpartij Verenigd Rusland iets anders zal doen dan zijn tegenstanders verpletteren tijdens de parlementsverkiezingen in 2011 – haar belangrijkste opponenten zijn een bonte verzameling van tanende communisten en extreemrechtse nationalisten.

“De aanwezigheid van twee dominante politieke figuren in de Russische politiek betekend onmiskenbaar continuïteit en stabiliteit,” vertelde spoorwegbaas en Poetinvertrouweling Vladimir Yakunin de Reuters Summit.

“Voor zover ik weet, plant geen van  beiden Rusland te verlaten om tijd door te brengen met wat hengels op de Bahamas,” zei hij. “Ze blijven reële politieke krachten, wat er ook gebeurd.”

Viceminister van Economie, Andrei Klepach vertelde Reuters dat de Russische economie – herstellende van de 2008-9 crisis – een goede reserve aan stabiliteit had en dat het regeringsbeleid inzake niet controversieel is.

“De verkiezingen zullen niet leiden tot fundamentele wijzigingen in dat beleid, ten minste voor de nabije toekomst,” verklaarde hij.

Bedrijfsleiders beaamden dit.

“In Rusland zijn de mensen historisch aangetrokken tot een sterke leider… Dus ik denk niet dat er een grote afstand komt tot het huidige systeem,” vertelde mijnbouwoligarch en miljardair Vladimir Potanin aan Reuters.

Vladimir Dmitriev, die aan het hoofd staat van de ontwikkelingsbank van de Russische overheid, VEB, en ook een nauwe bondgenoot is van Poetin, beschreef de verkiezingen als “volledig voorspelbaar”, eraan toevoegend:

“Ik denk dat je je geen zorgen hoeft te maken en de situatie met grote belangstelling moet aanschouwen.”

Mensenrechtenorganisaties en kleine partijen die de op Westerse leest geschoeide liberale democratie promoten klagen erover dat het Russische politieke systeem opgebouwd is ten voordele van het Kremlin dat het overgrote deel van de massamedia controleert en aanzienlijke overheidsmiddelen kan inzetten.

Functionarissen repliceren dat deze criticasters zelf maar zeer beperkte steun genieten bij de bevolking en veel beleggers zeggen dat Rusland een zeer lucratieve markt is voor  bedrijven die begrijpen hoe doorheen ‘s lands verscheidene eigenaardigheden te navigeren.

Zdenek Turek, hoofd van Citibank Rusland, zei dat zijn bank ongeveer 1.300 multinationals in Rusland bediend en “er veel voorbeelden zijn van bedrijven die goed geboerd hebben en dat ook zullen blijven doen.”

De enige dissonante noot op de Reuters Summit werd voortgebracht door minister van Financiën, met veel dienstjaren, Alexei Kudrin. Nog een nauwe bondgenoot van Poetin. Hij zei dat hij er niet aan twijfelde dat de Russische politieke stabiliteit zou behouden blijven doorheen beide verkiezingen, maar voegde eraan toe:

“Het Russische politieke systeem kan niet perfect genoemd worden als het enkel afhankelijk is van zijn leiders. Het moet gebaseerd worden op een zeer breed systeem van politieke partijen, met gelijke rechten, concurrerende partijen. Dat vereist natuurlijk modernisering.”

Medvedev deed gelijkaardige uitspraken ten gunste van democratie in het verleden. Maar na twee jaar aan de macht is zijn enige politieke hervorming de verlenging van de volgende presidentiële ambtstermijn van vier naar zes jaar.

Anatoly Chubais, de architect van Ruslands transitie van een communistische economie naar een vrijemarkteconomie in de jaren negentig, vertelde de Reuters Summit dat de bestendiging van de huidige heersende “tandem” Poetin en Medvedev te verkiezen is boven de alternatieven.

“Communisme en fascisme zijn de twee belangrijkste politieke risico’s voor Rusland in de komende 20 jaar,” zei Chubais.

“Het eerste is verslagen… maar ik vind het fascisme een monsterlijk gevaar voor het land, dus al deze discussies over Poetin of Medevedev, Medvedev of Poetin verbleken in vergelijking hiermee.”

Vertaling van “Russia elections ‘make no difference'” (door Michael Stott, bijkomende verslaggeving door Guy Faulconbridge, Steve Gutterman en Polina Devitt, bewerking Matthew Jones; Reuters)

take down
the paywall
steun ons nu!