De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

RTL ontkent racisme Gordon/Reactie op beantwoording door RTL Publieksservice

RTL ontkent racisme Gordon/Reactie op beantwoording door RTL Publieksservice

woensdag 27 november 2013 02:14
Spread the love

RTL ONTKENT RACISME  GORDON/REACTIE OPBEANTWOORDING DOOR RTL PUBLIEKSSERVICE ZIE OOK http://www.astridessed.nl/racistische-opmerkingen-gordonreactie-op-beantwoording-door-rtl-publieksservice/ Geachte Redactie en lezers, Eerder heb ik in een brief aan het RTL programma ”Holland’s got talent” de heer Gordon aangesproken op de door hem gemaakte racistische opmerkingenaan het adres van een Chinese kandidaat, de heer Xiao Wang [1].Hierop heb ik een reactie ontvangen van RTL Publieksservice,die tot taak heeft, reacties van kijkers door te sturen naar het betreffende programma. Aangezien ik niet tevreden was over de reactie. die ik bagatelliserend en ontwijkend vond, heb ik RTL Publieksservice onderstaande reactie toegezonden.Maar eerst vermeld ik de reactie van RTL op mijn aan de heer Gordon gerichte brief. Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam [1] RACISTISCHE OPMERKINGEN GORDON IN HOLLAND’S GOT TALENT/BRIEF AAN GORDONASTRID ESSED http://www.astridessed.nl/racistische-opmerkingen-gordon-in-hollands-got-talentbrief-aan-gordon/ A REACTIE RTL PUBLIEKSSERVICE OP MIJN BRIEF AAN GORDON Geachte kijker,

Hartelijk dank voor uw mail.

Wij zullen de opmerking meenemen in een verslag naar de directie. Het publiek weet echter dat Gordon geen racist is.

Met vriendelijke groet,
Publieksservice B MIJN REACTIE AAN RTL PUBLIEKSSERVICE AAN: PUBLIEKSSERVICE REACTIE OP DE BEANTWOORDING VAN MIJN MAIL OVER DE RACISTISCHEOPMERKINGEN VAN GORDONZIE HIERONDER  Geachte heer/mevrouw, Hoewel ik het waardeer, dat u mijn opmerking, of correcter gezegd, mijn mailover de racistische opmerkingen van Gordon in Holland’s got talent, zultmeenemen in een verslag aan de directie, ben ik niet tevreden over uw beantwoording van mijn mail. Voor het gemak citeer ik uw reactie ”Wij zullen de opmerking meenemen in een verslag naar de directie. Het publiek weet echter dat Gordon geen racist is.”   Ten eerste Er was mij toegezegd op het reactieformulier, dat mijn mail zou worden toegezondenaan het betreffende programma ”Holland’s got talent”, zoals ook te doen gebruikelijk isaangezien mijn kritiek aan de heer Gordon en indirect ook aan de programmamakers is gericht.Uit uw reactie blijkt echter niet, dat mijn mail is doorgezonden en dat vind ik hoogstonzorgvuldig.Ik reken er dan ook op, dat dit alsnog gebeurt, zodat zowel Gordon als de programmamakersvan mijn standpunt kennis kunnen nemen.Van Holland’s got talent en/of de heer Gordon verwacht ik dan ook een inhoudelijke reactie opmijn mail.  Ten tweede Ik heb nooit beweerd, dat de heer Gordon een racist is, WEL dat hij racistischeopmerkingen heeft gemaakt en in het verleden ook anti-semitische [1]Dat laadt de verdenking op hem, een racist te zijn, maar in eerste instantie klaag ikzijn opmerkingen aan.Pas wanneer hij hiervan een gewoonte maakt, verdient hij de kwalificatie ”racist”Hij lijkt echter reeds die kant uit te gaan [een anti semitische en in Holland;s got talent de ene  racistische opmerking na de ander] Maar goed, ik ga ervan uit, dat u met uw opmerking, dat Gordon volgens het publiek geen racist is,bedoelt, dat zijn opmerkingen niet racistisch zouden zijn.En dat bestrijd ik ten zeerste. Ten derde Uw opmerking, dat ”het publiek weet, dat Gordon geen racist is”, is kwalijk.In de eerste plaats verschuilt u zich hiermee achter ”het publiek” en maakt u zich er gemakkelijkvanaf, waarmee u de verdenking op u laadt, racistische opmerkingen als iets acceptabels te beschouwen.In de tweede plaats doet u deze bewering over het publiek zonder enige feitelijke onderbouwingIn de derde plaats slaat met uw bewering, ook al zou het publiek er zo over denken,de plank mis, omdat het niet gaat om ”wat het publiek weet of vindt”, maar om wat erfeitelijk is gezegd. Wat er feitelijk is gezegd ga ik niet herhalen, maar u weet evengoed als ik, dat Gordonzich tegenover de betreffende Chinese kandidaat in denigrerende zin heeft uitgelatenover zijn afkomst en dat niet een keer, maar een aantal keren Zie mijn onderstaande mail Het zich beledigend, generaliserend en negatief uitlaten over iemands afkomst IS racisme,lees er de internationale definitie maar opna [2] En tenslotte, wat het ”publiek” betreft: Mag ik u eraan herinneren, dat er internationaal stevige kritiek geweest isop de anti Chinese [en dus racistische] opmerkingen van Gordon? [3]  Ik wil u nogmaals vriendelijk verzoeken, mijn onderstaande mail aan Holland’sgot talent door te sturen, zoals mij op het reactieformulier was toegezegd. Tevens roep ik u op om in de toekomst uw reacties niet alleen inhoudelijk en feitelijk te onderbouwen, maar vooral ook in RTL programma’s gemaakteracistische opmerkingen niet onder de tafel te vegen, maar te erkennen en tebestrijden. Een publiek excuus van u als RTL publieksservice was wel op zijn plaats geweest. Over racisme dient niet lichtvaardig heen gestapt te worden, noch moet ertegenover de vertolkers ervan tolerantie worden betracht Zero tolerance voor racisme en anti semitisme! Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam      [1] AT5ASSCHER VINDT GORDON NIET ZO GRAPPIG14 JUNI 2013 http://www.at5.nl/artikelen/105170/asscher-niet-zo-blij-met-gordon  [2] ” In this Convention, the term “racial discrimination” shall mean any distinction, exclusion, restriction or preference based on race, colour, descent, or national or ethnic origin which has the purpose or effect of nullifying or impairing the recognition, enjoyment or exercise, on an equal footing, of human rights and fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural or any other field of public life.” Artikel 1, Internationale Conventie tot Uitbanning van Alle Vormen van Rassendiscriminatie http://www1.umn.edu/humanrts/instree/d1cerd.htm  [3]  NIEUWS.NLGORDON MAAKT AMERIKANEN KWAAD MET AFHAALCHINEES IN HOLLAND’S GOT TALENT20 NOVEMBER 2013 http://www.nieuws.nl/entertainment/20131120/Gordon-maakt-Amerikanen-kwaad-met-afhaalchinees-in-Hollands-Got-Talent     INTERNATIONAL BUSINESS TIMESHOLLAND’S GOT TALENT RACIST JUDGE GORDON HEUCKEROTHABUSES CONTESTANT XIAO WANG21 NOVEMBER 2013 http://www.ibtimes.co.uk/articles/524218/20131121/holland-s-talent-judge-gordon-heuckeroth-racism.htm  THE MIRRORWATCH HOLLAND’S GOT TALENT JUDGE SENATIONALLY DROP IN CASUAL RACIST JOKESTO ”COMPLIMENT” CHINESE CONTESTANT20 NOVEMBER 2013 http://www.mirror.co.uk/tv/tv-news/hollands-talent-racist-comments-chinese-2813560

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!