De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De markt te Brugge binnenkort rookvrij ?

Brugge, UNESCO, Brugse horeca, Patrimonium -

Rookverbod op Brugse markt

donderdag 10 november 2011 20:12
Spread the love

Terrassen in Brugge

Brugge heeft een politieverordening om goede afspraken te maken over het gebruik van het openbare domein om losse terrassen te plaatsen (gemeenteraadsbeslissing jan 2007). Losse terrassen kunnen telkens vanaf 15 maart tot en met 15 november (= 2/3 van het jaar) geplaatst worden.

Eén van de hoofdredenen om geen vaste terrassen het hele jaar toe te laten is net het rijke erfgoedpatrimonium van de stad Brugge. Dankzij de zware inspanningen (o.a. restauraties) werd Brugge uitgeroepen tot Unesco Werelderfgoed. Miljoenen bezoekers over de hele wereld komen dit uitzonderlijke patrimonium bewonderen. Dit zorgt voor welvaart en tewerkstelling in onze stad. Met dit patrimonium moet omzichtig en verstandig omgegaan worden.

Geheel gesloten terrassen op het openbaar domein krijgen na verloop van tijd een schijnbaar permanent karakter. Veelal wordt de gevel ook meer opengemaakt. Als door werken de constructie dan toch moet weggenomen worden, dan valt de verminking van de gevel des te meer op.

Het College van Burgemeester en Schepenen besliste deze voormiddag de bestaande terrasverordening te behouden.

Begrip voor de problemen rookverbod

Het College heeft begrip voor de problemen die het rookverbod met zich meebrengt voor de Brugse horeca.

In het voorjaar werd iedereen die enigszins verwant is met de horeca verrast door de aankondiging van een algemeen rookverbod vanaf 1 juli.  Het principe was geen verrassing, dat zat er aan te komen omwille van Europese regelgeving, de snelheid waarmee het plots zou ingaan was dat wel.

Een grote aanpassing dus voor uitbater én bezoeker. Ook voor de lokale overheid is het een moeilijke oefening, in het bijzonder in Brugge.  Het rookverbod binnen, zorgt voor meer rokers op straat. Zeker als er dan ook buiten drank geconsumeerd wordt. Mensen die buiten in groep een sigaretje roken en drank consumeren kunnen aardig wat decibels produceren.  Dit kan dan weer gepaard gaan met klachten van omwonenden.  Daarnaast is er het probleem van de peuken.  De reinigingsdienst merkt nu al het verschil en heeft heel wat werk om alles terug schoon te krijgen.

Concrete afspraken

Burgemeester Patrick Moenaert bracht de beroepsfederatie HoReCa Brugge en diensten rond de tafel voor overleg over deze problematiek. Er zijn afspraken gemaakt om zo goed mogelijk om te gaan met het gegeven van het rookverbod.

(1) In de eerste plaats wordt er gewerkt aan een charter over ‘buiten roken’.  Het gaat hier om een overeenkomst tussen de horecafederatie, de uitbaters en de Stad Brugge om het buiten roken op een ordentelijke en propere manier te laten verlopen.

Dit charter behoeft nog verdere verfijning en aftoetsing binnen de sector maar zal tegen de jaarwisseling concrete vorm aannemen maar zou alvast volgende elementen bevatten: uitbaters zien er op toe dat er geen consumpties meegenomen worden op straat, dat het straatlawaai beperkt blijft en dat er voorzien wordt in een peukenbak, zodat peuken niet op de openbare weg terecht komen.

(2) Wat dat laatste betreft zijn er al concrete stappen gezet, in nauwe samenwerking met de horecafederatie.  HoReCa Brugge zal een groepsaankoop van één bepaald model asbak organiseren.  Alle geïnteresseerde uitbaters kunnen daar op intekenen.  Door de aankoop in het groot kan de prijs sterk gedrukt worden.  Bovendien doet de Stad een stevige duit in het zakje door een subsidie die de horecafederatie moet toelaten om de asbakken aan een heel aantrekkelijke prijs aan te bieden.  Er werd gekozen voor een sober, degelijk en esthetisch verantwoord model.  Met onze dienst monumentenzorg zoeken we uit op welke manier deze best geplaatst wordt, zodat het straatbeeld minimaal beïnvloed wordt. De bedoeling is om zoveel mogelijk uitbaters ervan te voorzien zodat het peukenprobleem maximaal bestreden wordt. 

 

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!