De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Rood! antwoordt rechts

Rood! antwoordt rechts

zondag 24 april 2011 20:10
Spread the love

“Breuk in Antwerpse SP.A”, zegden we hier eind 2010, toen Frank Hosteaux de socialistische gemeenteraadsfractie voor bekeken hield. (1) Op paaszondag 2011 liet SP.A-Rood-kopstuk Erik De Bruyn weten dat hij en zijn groep de partij verlaten om een nieuwe linkse beweging op te starten: Rood!.

Dissident, anti-establishment

Hij wil de linkse krachten bundelen. Een dissidente anti-establishmentpartij als antwoord op de verkalkte SP.A en rechts. Deze stap van SP.A-Rood en Erik De Bruyn komt op tijd.

Vlak voor 1 mei, nu blijkt dat de SP.A ondanks gedane beloftes niet naar links opschuift en de interne democratie een lachertje blijft. In die omstandigheden verder binnen de partij blijven wroeten, zou leiden tot wat de toenmalige linkervleugel rond de weekbladen ‘Links’ en ‘La Gauche’ in de zestiger jaren overkwam ; ze ‘uitroken’ of uit de partij zetten. (2)

De nieuwe, onafhankelijke beweging heet Rood!. De Bruyn haalde bij de voorzittersverkiezingen in 2007 33,6 procent van de stemmen als tegenkandidaat van Caroline Gennez. Het bewijst zijn draagvlak en dat van SP.A-Rood in de partij. Er zouden nu gesprekken zijn met de PVDA, Groen!, ABVV en anderen. Reeds voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 denkt men aan samenwerking, om in 2014 een groot links front te bereiken.

Links front, klare taal

De Bruyn: ‘Nu wil Rood! de Vlaamse linkerzijde mee hergroeperen rond een scherp links profiel. Een weldoordacht programma in heldere taal. Zo’n nieuw links front heeft politici met charisma nodig, met geloofwaardigheid. De stem van de vakbond moet politiek aan bod komen’.

Het valt op dat De Bruyn in de media niet rept over de progressieve christenen. Zit ook hij verstrikt in een oud sectarisme van ‘roden’ tegenover hen, in alle vooruitstrevende bewegingen aanwezige ‘anderen’ ? Zoals het ACW / ACV, sommige parochies, het brede sociale veld. Zullen De Bruyn en C° er willen in lukken de sterke ‘nieuwe oppositie’ van actiegroepen, middenveld organisaties, zij die via internet en de sociale media een rol spelen te bereiken?.

Slechts vijf jaar geleden richtte De Bruyn de beweging SP.A-Rood op. Uit protest tegen het Generatiepact dat de SP.A mee uitwerkte. Volgens De Bruyn ligt de SP.A al jaren in coma. Meer, de SP.A is in Antwerpen waar De Bruyns initiatief ontstond de motor van een centrum rechtse politiek die delen van het programma van extreem rechts uit opportunisme uitvoert. SP.A-burgemeester Patrick Janssens is hiervan de motor. (3)

De ‘Salons’ van ‘de Patrick’

Hij is het die als Vlaams voorzitter het signaal gaf om de partij om te vormen tot een club van salon socialisten. De volkse basis uit te drijven, de Volkshuizen te sluiten. De wijken waar de ‘sossen’ traditioneel sterk stonden uit te leveren aan extreem rechts. Hij organiseerde een personen cultus rond zijn naam, ‘de Patrick’ en regelt zijn zaakjes in de salons. De ook in Antwerpen ooit sterke ‘Socialistische Gemeenschappelijke Actie’, de ‘beweging’ werd bewust vernietigd. In geheel Vlaanderen is dat de erfenis van ‘de Patrick’. ‘

De SP.A-top luistert niet naar de basis en mist een profiel’, zegt De Bruyn. Een Europees verschijnsel, waar soms alternatieven ontstaan, zoals ‘Die Linke’ in Duitsland en de ‘SP – Socialistische Partij’ in Nederland. Ook in Vlaanderen bestaat hiervoor een potentieel.

Links populisme mag geen scheldwoord zijn. Een eenheidsfront met een weldoordacht programma en – vooral – een heldere taal maakt kans. Het nu onafhankelijk Antwerps gemeenteraadslid Frank Hosteaux spreekt klare taal als ex – dokwerker en wijkbewoner van ‘den 2060’. Bij zijn ontslag uit de SP-A gemeenteraadsfractie publiceerde SP-A – Rood een een tekst die aansluit bij de échte bekommernissen van de mensen.(4)

Antwoord op verrechtsing

Citaat: ‘Het huidige beleid is gefixeerd op citymarketing en vastgoedontwikkeling en mist elke sociale dimensie. De belangen van de project ontwikkelaars zijn niet dezelfde als die van de bewoners van de stad’.

De top van de SP-A staat in dienst van de ‘betonboeren’ die de stad onleefbaar, onbetaalbaar maken. Een agressief racistisch politie corps (ook intern racistisch tegen de weinige eigen agenten van allochtone afkomst) terroriseert in opdracht van een ‘socialistische’ burgemeester de armen en sociaal uitgeslotenen. Ook de minder begoede middenklasse wordt geviseerd.

SP-A-Rood is ter ziele. Erik De Bruyn geeft zijn partijkaart terug. Rood! krijgt inhoud en vorm. Het is geen marginaal initiatief. Het wekt verwachtingen in en buiten de SP.A. Rood! kan de start betekenen van een antwoord op de verrechtsing in geheel Vlaanderen. SP.A-Rood vertolkte sinds 2005 de stem van de radicale linkervleugel binnen de Vlaamse socialisten. De Bruyn en Rood! bezitten de ruim gerespecteerde autoriteit om aan de basis te liggen van een breed links front.

Peter Mertens stelde Erik De Bruyn onmiddellijk na het bekend maken van Rood! voor om bij de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen van 2012 een kartel te vormen met De Bruyn op een verkiesbare plaats. Onder de noemer ‘PVDA-Rood’.

1 – ‘Breuk’  www.dewereldmorgen.be/blog/koen-calliauw/2010/12/21/breuk-antwerpse-spa

2 – ‘Links / La gauche’  www.dewereldmorgen.be/blog/froels/2010/09/02/jaap-kruithof-en-de-socialistische-beweging

3 – ‘Den 2060’  www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/04/22/den-2060-in-verzet-tegen-discriminatie

4 – ‘Frank Hosteaux’  www.dewereldmorgen.be/blog/froels/2010/12/25/spa-rood-blijft-onverkort-achter-frank-hosteaux-staan

take down
the paywall
steun ons nu!