De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Rode Kruis moet ongehinderd toegang krijgen tot Palestijnen
Palestina, Israël, Conventie van Genève, Medisch, Palestijnen, Vervoer, Rode Kruis, Toegang, Medische zorgen, Zieken, Gewonden -

Rode Kruis moet ongehinderd toegang krijgen tot Palestijnen

dinsdag 3 mei 2011 16:12
Spread the love

Het Palestijnse Rode Kruis heeft een vernietigend rapport over de toegang tot slachtoffers van het dagelijkse geweld in de door Israël bezette gebieden.

In 2010 noteerde het Palestijnse Rode Kruis bij 161 tussenkomsten schendingen van internationale mensenrechten tegen zijn medische teams.  De schendingen zijn afkomstig van het Israëlische beleid tegenover  de Palestijnen. Deze creëren onmenselijke leef- en gezondheidsomstandigheden, alsmede beperkte toegang voor Palestijnse levensreddende hulpdiensten en EHBO’ers.

In 159 gevallen werd vorig jaar toegang geblokkeerd voor één of meer Palestijnen die urgent vervoer nodig hadden tot gespecialiseerde medische centra.  Vaak werd dringend ziekenvervoer twee uur lang geblokkeerd aan checkpoints.

Op 18 juni 2010 werd medische hulp verhinderd aan een gewonde journalist in Ni’ilin tijdens de  wekelijkse betoging tegen de Apartheidsmuur.  Eén medische hulpverlener werd geslagen, twee collega’s opgepakt en hun medische apparatuur in beslag genomen.
Op 18 augustus 2010 werd opnieuw een Palestijnse medische hulpverlener afgetuigd door een Israëlische grensagent bij een levensnoodzakelijk transport naar het Al-Maqassed ziekenhuis.
Ook deden zich andere incidenten voor met traangasgranaten die naar ziekenwagens werden gegooid en medische teams die werden bedreigd en/of verbaal aangevallen.

De dagelijkse agressie tegen personeel van het Palestijnse Rode Kruis is een grove schending van artikel 20 van de Vierde Conventie van Genève. Deze garandeert immers de bescherming van personeel dat zorgt voor het vervoer van gewonde en zieke burgers. Ook artikel 63 dat het hinderen van dringend medische vervoer verbied, wordt compleet genegeerd door Tel Aviv.

De Conventies van Genève zijn bijzonder duidelijk: “medische eenheden moeten op elk ogenblik worden gerespecteerd en beschermd en mogen geen doel zijn van een aanval” en “onder geen enkele omstandigheid kan een persoon worden gestraft voor het uitoefenen van medische handelingen die samengaan met de medische ethiek, evenals de persoon die deze handelingen ondergaat.”

Israël moet deze zaken onmiddellijk nakomen als het zich als een democratie wil verkopen aan de internationale gemeenschap. De schendingen tegen de Conventies van Genève en het verhinderen van vrij vervoer van zieken en gewonden zijn totaal onaanvaardbaar.

* Link:

Palestijnse Rode Kruis – rapport schendingen 2010:

http://www.palestinercs.org/Reports/MicrosoftWord-violation2010.pdf

take down
the paywall
steun ons nu!