De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Turkije, Griekenland, Palestina, Israël, Gazastrook, Blokkade, Geneesmiddelen, Palestijnen, Gaza Freedom Flotilla, Gaza Flotilla, Hulpkonvooi, Tel Aviv, Rode Kruis, Bezetting Palestina, Ziekenhuizen, Conventies van Genève, Medicijntekort, Operaties, Volksgezondheid, Nierpatiënten, Kankerpatiënten, Patiënten, VN-Gezondheidsorganisatie, Vijandige entiteit, Oorlogssituatie, Boten -

Rode Kruis: medicijntekort in Gazastrook gigantisch

zaterdag 2 juli 2011 11:13
Spread the love

Waarom een flotilla met levensreddende medicatie voor Gaza broodnodig is

Enkele dagen geleden stuurde Rode Kruis bestuurder Omer Ferry een noodoproep de wereld in. Het geneesmiddelentekort in de Gazastrook is de afgelopen maanden gigantisch opgelopen door de Israëlische blokkade.

Zelfs het leeghalen van de volledige stock van het Rode Kruis en het doorlaten van 19 ladingen medicatie blijkt een druppel op een hete plaat voor de 1,6 miljoen Palestijnen. Ziekenhuizen in de Gazastrook kregen de hoogstdringende medicatie om eerste zorgen een tijdje te kunnen ledigen, maar meer dan een pleister op een houten been is dit niet. Zonder blijvende inspanningen en een soepele doorgang van medicatie door Israël komt er een enorme catastrofe.

Sluiting ziekenhuizen en stop operaties

Indien er niet snel bijkomende medicatie komt voor de Gazastrook zullen talrijke ziekenhuizen en eersthulpposten de deuren moeten sluiten. Ook vele operaties zijn heden niet meer mogelijk, aldus Medhat Abbas, directeur  van Ash-Shifa Hospitaal. Vooral voor patiënten met chronische ziektes is geen medicatie meer voorhanden, aldus het Palestinian Center for Human Rights.

De vice-minister op het Palestijnse departement Volksgezondheid, Hasen Khalef, zei dat de annulaties van operaties voor de ogen, bloedvaten en zenuwen het eerste slachtoffer waren van medicijntekort. Intussen moet de minister van Volksgezondheid, Bassem Naem, toegeven dat operaties van kinderen (door een tekort aan hechtingen), hartkatheterisatie, laparoscopische chirurgie, operaties aan de wervelkolom en botoperaties niet meer mogelijk zijn. Medische labotesten staan eveneens op een laag pitje.

Sinds begin juni geld een noodtoestand in ziekenhuizen en gezondheidscentra door medicijntekort. 178 soorten geneesmiddelen en ruim 190 chirurgische artikelen ontbreken.

Eén op vijf antibiotica voor acute infecties die levensbedreigend kunnen zijn, zijn niet voorhanden.

Nier- en kankerpatiënten kritiek

De levens van honderden nierpatiënten in de Gazastrook zijn in gevaar door het tekort aan medicatie. Ook de situatie voor kankerpatiënten is kritiek door het uitblijven van levensnoodzakelijke geneesmiddelen, aldus dokters in het Ash-Shifa Hospitaal in de Gazastrook.

Het gevolg van dit medicijntekort is een kortere levensverwachting, meer sterfgevallen en het onstaan van meer chronische zieken. Ook de gemiddelde gezondheidstoestand van de Palestijnen gaat er danig op achteruit in de Gazastrook en zolang medicatietekorten blijven, zal deze vicieuze cirkel zich enkel nog versterken.

Het medicijntekort omvat nu reeds 50 procent van de totale medicatie-inventaris door het Palestijns ministerie voor Volksgezondheid in de Gazastrook.

Dat het hier niet gaat om Palestijnse propaganda tegen Israël bewijst ook het rapport van de VN-Gezondheidsorganisatie die dezelfde catastrofale medicatietekorten beschrijft in een rapport van juni 2011:

http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Full_Report_1309.pdf

Daarom zijn alle pogingen tot het leveren van medicatie zoals met de boten van de Gaza-flotilla meer dan dringend nodig en moeten zij alle steun krijgen om levens te redden in de Gazastrook.

Israël is medische hulpverlening verplicht aan de Palestijnen – inwoners in bezet gebied van Tel Aviv – aldus de Conventies van Genève. De blokkade van de kuststrook van Gaza is een illegale  “gemeenschappelijke straf” voor het Palestijnse volk en hun fundamentele noden, waaronder toegang tot gezonde voeding, drinkbaar water, aangepaste medicatie, bouwmaterialen, brandstof en elektriciteit.

De Palestijnen krijgen van Israël geen recht op een eigen economie en de armoede neemt alsmaar toe. Zelfs Palestijnse freelance journalisten hebben geen geld voor het kopen van kogelvrije vesten in tegenstelling tot hun collega’s die werken voor internationale persbureaus. Fotojournalist Mohammed Othman moest voor geneeskundige verzorging na een Israëlische aanval naar een ziekenhuis in Jordanië omdat men hem geen hulp kon bieden in de Gazastrook.

Canadees hulpkonvooi Tahrir met medicatie

Ondanks de Israëlische dreigementen en sabotagedaden tegen hun boten, zijn negen schepen van plan om eerstdaags de Israëlische blokkade van de Gazastrook te doorbreken en hulpgoederen af te leveren bij de Palestijnen aldaar.

De Tahrir alleen heeft in het ruim voor 30.000 dollar aan geneesmiddelen waaraan specifiek en hoogdringend nood is aldus dokters in de Gazastrook. De Tahrir en de andere schepen hopen spoedig toelating te krijgen van de Griekse overheid om naar internationale wateren te varen en de goederen te bezorgen aan de Gazastrook. Of dit lukt, is echter bijzonder onzeker.

Twee boten gesaboteerd

Het Ierse schip “Saoirse” werd in de Turkse haven Gocek door onbekende duikers zodanig gesaboteerd dat het niet kan ingezet worden voor het hulpkonvooi. De passagiers zullen een Italiaans schip vergezellen naar de Gazastrook.

De propellor van de Grieks-Zweedse boot “Juliano” werd eerder ook al onklaar gemaakt in een Griekse haven, wat honderden mensenlevens in gevaar had kunnen brengen. Journalisten die het hulpkonvooi naar de Gazastrook zouden vergezellen werden door Tel Aviv bedreigt met een tien jaar verbod om Israël nog binnen te mogen. Ook werd bij het Canadese gerecht en bij de Griekse kustwacht klacht ingediend wegens “het niet zeewaardig zijn van de boten van de flotilla” en “het verschaffen van hulp aan een terreurorganisatie Hamas”. Hoewel Israël altijd beweert dat de Gazastrook geen bezet gebied is, tonen deze acties van extreme joodse individuen en organisaties aan dat Tel Aviv nog altijd controle heeft over de Palestijnen in de Gazastrook. Israël wil daar tot elke prijs zijn macht behouden over de grenzen, het luchtruim, de wateren en de economie. De Gazastrook blijft zo een door Israël bezet gebied.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton, geeft zelfs groen licht om de Gaza-flotilla aan te vallen. Het maakt eens te meer duidelijk dat de Gazastrook door Israël bezet gebied is en dat Tel Aviv terreur en piraterij verkiest boven oplossingen tot vrede en het naleven van VN-resoluties. Omdat het de Gazastrook beschouwd als “vijandige entiteit” en men in een “oorlogssituatie” verkeert, rekent Israël zich het recht toe om vrijwillige activisten met hulpgoederen aan te vallen.

Israëlische boten met operatiekamers

Israël heeft twee raketboten die het Gaza-flotilla zullen verwelkomen intussen uitgerust met twee operatiekwartieren. Dit terwijl vele operatiezalen in de Gazastrook niet meer werkbaar zijn door de Israëlische blokkade en net dit hulpkonvooi materiaal voor operaties bij heeft.

Maar ja, volgens de Israëlische propaganda zijn de “pakhuizen van ziekenhuizen in de Gazastrook tot de top gevuld met medicatie”. Het is een schoolvoorbeeld hoe ziekelijk een staat kan zijn om haar decennialange agressieve bezetting en blokkade van de Gazastrook goed te praten.

* Linken:

Red Cross: Gaza medicine crisis needs attention – http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=396789

Canadian aid convoy ‘Tahrir’ to head for Gaza – http://jnoubiyeh.com/2011/06/canadian-aid-convoy-tahrir-to-head-for.html

Flotilla activists determined to sail despite sabotage, threats – http://jnoubiyeh.com/2011/06/flotilla-activists-determined-to-sail.html

Lack of medication threatens hundreds of Gaza patients – http://english.ahram.org.eg/NewsContent/2/8/3736/World/Region/Lack-of-medication-threatens-hundreds-of-Gaza-pati.aspx

Medicine Delivered To Gaza Amid Hospital Crisis – http://www.turkishweekly.net/news/116144/medicine-delivered-to-gaza-amid-hospital-crisis.html

Ministry: Surgeries canceled in Gaza due to shortages – http://www.maannews.net/eng/ViewDetails.aspx?ID=395452

take down
the paywall
steun ons nu!