De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Ringland ommekeer in mobiliteit, leefbaarheid, democratie en prioriteiten

Ringland ommekeer in mobiliteit, leefbaarheid, democratie en prioriteiten

zondag 3 mei 2015 21:32
Spread the love

Dat leert het ATV-debat #wakkeropzondag
 met Peter Vermeulen (Ringland), Dave
Sinardet, Marc Van Peel (CD&V) en WF Schiltz (Open VLD). (debat begint op
minuut 26)  Het debat is ook bijzonder
boeiend omdat Peter Vermeulen met
brio en ongecompliceerd een oude en een jongere tjeev aan het vloeren is.  Schiltz vertolkt precies voor de Open VLD met
zijn verdediging van ‘beslist beleid’ (lees van de Oosterweel en BAM-tracé) de
rol die destijds Bart Martens
tot tweemaal toe moest spelen voor de SP.a.
De eerste keer in het met hand en tand verdedigen van de Lange Wapper, nadien
van het BAM-tracé met Oosterweelverbinding en Hollandse Knoop.

Ommekeer
in mobiliteit

Het meest
verrassende in deze studies, zijn de resultaten over de mobiliteit. Aan de hand
van nieuwe inzichten toonde het studiebureau Vectris aan dat tot nog toe de
verkeersstromen in en uit de stad foutief zijn ingeschat. Op de Antwerpse Ring
rijdt naast doorgaand vrachtverkeer opvallend veel personenverkeer. Verkeer
vanuit de stadsregio, vanuit de districten, vanuit de omliggende gemeenten of
vanuit het verdere achterland. 160.000 personenwagens verweven zich dagelijks
kriskras met de 82.000 vrachtwagens die over de ring denderen. Dat is de
hoofdoorzaak van het fileprobleem op de Ring. Dat leidt tot vele
weefbewegingen, harmonicafiles, terugslagfiles, talrijke ongevallen en
calamiteiten.

Dat
probleem los je niet op door de Ring te sluiten. De Oosterweelverbinding zal de
files niet oplossen, Ringland wel.

Dat
probleem los je niet op door de Ring te sluiten. De Oosterweelverbinding zal de
files niet oplossen, Ringland wel.

Ringland
vergroot de capaciteit van de Ring met 50% en op sommige plaatsen, zoals aan
het Sportpaleis, met 100%

Ringland
scheidt het doorgaande verkeer in buitenste tunnels van het stedelijke verkeer
in de binnenste tunnels. Er zijn geen weefbewegingen meer bij op- en afritten.
De snelheden in de tunnels zijn beperkt om een maximale doorstroming toe te
laten en het vrachtverkeer is verboden in de binnentunnels. Dat vergroot de
capaciteit van de Ring met 50% en op sommige plaatsen, zoals aan het
Sportpaleis, met 100%.

Is er dan nog een derde Scheldekruising nodig?

Zo’n
peperdure derde Scheldekruising is dan inderdaad meer dan waarschijnlijk
overbodig. Minister van Mobiliteit Weyts (N-VA, n.v.d.r.) zei in Villa Politica
dat de berekeningen van Ringland zijn gebeurd vanuit de veronderstelling dat er
een derde Scheldekruising komt, maar dat is onwaar. Ringland vraagt dat zulke
berekeningen met en zonder de verschillende voorliggende Scheldekruisingen nog
zouden gebeuren.

Het
grootste deel van het vrachtverkeer kan afgeleid worden van de Ring via de
aanleg van de A102 van Wijnegem naar Ekeren-knooppunt. Dat verkeer kan via de
Liefkenshoektunnel naar de overkant van de Schelde. Dan is met de sterk
verhoogde doorstromingscapaciteit van Ringland een bijkomende tunnel niet nodig.
Ringland vraagt dus dringend de prioriteiten om te keren en te beginnen met de
aanleg van Ringland. Alle bijkomende uitgaven voor de realisatie van het
BAM-tracé zijn nu kosten op het sterfhuis.

Met
Ringland krijgen we 400 ha groene ruimte bij en plaats voor 15.000 wooneenheden

Ommekeer in de leefbaarheid

Ringland
wilde in zijn oorspronkelijke ontwerp 12 kilometer Ring overkappen. Maar de
studiebureaus, die aanvankelijk twijfelachtig stonden tegenover het project,
hebben de ambities verruimd. Naargelang de concrete resultaten van hun
onderzoek meer en meer bekend geraakten, groeide hun enthousiasme. Nu komen ze
af met 15,6 kilometer overkapping. Ook het stuk aan de Kennedytunnel op
Linkeroever ter hoogte van Zwijndrecht overkappen ze. Het verkeer komt van min
één in de tunnel, laat het nog een kilometer doorrijden op min één. Ook het
stuk van de E313 dat langs het Rivierenhof in Deurne scheert wordt overkapt en
Hoge Landen in Ekeren, Merksem en Luchtbal krijgen ook een overkapping.

We
krijgen daardoor 400 ha groene ruimte bij en plaats voor 15.000 wooneenheden.
Rond de stations komt er plaats voor kantoorgebouwen, scholen, horeca, winkels
en andere bedrijvigheid. De omwonenden kunnen eindelijk met het raam open
slapen. De VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek, n.v.d.r.)
heeft samen met deskundigen van de universiteiten van Leuven, Gent en Hasselt
de verbetering van de luchtkwaliteit in kaart gebracht. Ze berekenden dat
Ringland alleen al door verbetering van de luchtkwaliteit jaarlijks 22
mensenlevens redt. Aan de tunnelmonden zijn er nog concentraties van
vervuiling. Daarop is men aan het zoeken om deze met slimme constructies en
filtersystemen op te vangen.

Ommekeer in democratie

Het is opvallend hoe
actiegroepen met weinig middelen zo’n stempel weten te drukken op het beleid.

Dat is nu
de kracht van een dynamische, participatieve democratie. StRaten-generaal,
Ademloos en nu Ringland hebben met uiterst weinige middelen bergen verzet in
dit dossier. Niet alleen uiteraard, maar door de hulp van duizenden
vrijwilligers. Informeren, sensibiliseren, organiseren en mobiliseren luidt het
devies.

Een
democratie kan niet werken zonder goed geïnformeerde, mondige burgers. Daarin
spelen progressieve deskundigen een vooraanstaande rol. Zo kon ik op 12 maart
voor Ademloos een bomvolle Horta-zaal van meer dan 500 mensen toespreken over
de Lage Emissie Zone en de nieuwste inzichten in de impact van verkeer op
gezondheid. Ademloos zet het
filmpje
van de presentatie en de slides professioneel op zijn website. Dat
wordt gretig gedeeld en de kennisverspreiding is niet meer tegen te houden.

Zo’n
democratie kan ook niet zonder een goed ontwikkeld middenveld. Van actiegroepen
tot vakbonden, buurt-  en natuurverenigingen: zij zijn een essentiële
schakel in het democratisch proces. Denk maar aan het succes van een
burgerbeweging als Hart boven Hard in het sociaal verzet. Ik heb het hier vanaf
begin allemaal kunnen meemaken. Eind 2007 waren wij onder de indruk van het
feit dat de meerderheid van onze patiëntjes moesten puffen tegen astma. Even
later legden wij het verband met het verkeer op de autosnelwegen die Deurne doorkruisen.
We hoorden van de Lange Wapperbrug die heel die toestand nog zou verergeren.
Het contact met Ademloos was gelegd. We organiseerden met Geneeskunde voor het
Volk en de PVDA tientallen volksvergaderingen waarop de mensen van
stRaten-generaal en Ademloos, en later ook Ringland de buurtbewoners
informeerden.

Een democratie kan niet
werken zonder goed geïnformeerde, mondige burgers. Daarin spelen progressieve
deskundigen een vooraanstaande rol.

Is de klassieke partijpolitiek achterhaald?

Het hangt
er natuurlijk vanaf welke partijpolitieke visie op democratie je voor ogen
hebt. Voor Bart De Wever en co is dat duidelijk. Zoals komiek Michael Van Peel
op zijn eindejaarconference zei: “Als het verkiezingen zijn dan zijn we
allemaal kiezers. Dan staat de kiezer boven alles. Maar eens dat de
verkiezingen voorbij zijn dan zijn we burgers. En burgers moeten zwijgen, want
de kiezer heeft gesproken.” Voor Bart De Wever en co betekent democratie eens
om de vijf jaar een bolleke aanklikken, nadat een gigantische geldverslindende
marketing en mediacampagne op wetenschappelijk uitgekiende wijze de kiezers aanzet
op dit soort politici te stemmen. Naar aanleiding van de Ringlandstudies had Terzake maandag nog een interessant interview over dit
fenomeen met socioloog Luc Huyse.

Als de
bevoegde politici niet willen luisteren naar de studieresultaten van Ringland,
dan is het misschien opnieuw tijd om een volksraadpleging te houden. Dan komt in ieder geval
Ringland als een #Helfie vlak in het gezicht van Bart De Wever terecht.

Professor
Huyse zei daarin: “Nu zegt men: het primaat van de politiek moet domineren. De
kiezer heeft gesproken en nu moet hij zwijgen. Dat staat haaks op wat mensen
willen. Dat lukt niet.”

Dit soort
democratie staat inderdaad haaks op wat dynamische en participatieve betekent. Neem
nu de volksraadpleging tegen het BAM-tracé van 18 oktober 2009. De eerste
volksraadpleging in Antwerpen ooit gehouden. Met Ademloos haalden we toen 66.000
handtekeningen op om het referendum af te dwingen.

60% van
de deelnemende Antwerpenaren sprak zich toen uit tegen het BAM-tracé. De Lange
Wapperbrug werd wel begraven, maar het BAM-tracé bleef overeind. Een referendum
zou bindend moeten zijn. Zoals in Zwitserland. Daar kunnen burgers zelf de
politieke agenda bepalen als ze 100.000 handtekeningen ophalen. Zo schoten ze
in Zwitserland in 2014 de geplande aankoop van peperdure straaljagers met een
referendum af. Wel dat idee van een bindend referendum staat mooi uitgewerkt in
het nieuwe boek van Peter Mertens en vijftien andere auteurs: ‘De
miljonairstaks en zeven andere briljante ideeën om de samenleving te
veranderen’. Zulke boeken zijn een positief wapen in de strijd voor een
dynamische en participatieve democratie. En als nu de bevoegde politici niet
willen luisteren naar de studieresultaten van Ringland, dan is het misschien
opnieuw tijd om een volksraadpleging te houden. Dan komt in ieder geval
Ringland als een #Helfie vlak in het gezicht van Bart De Wever terecht.

Ommekeer
in de prioriteiten

Zoals
Peter Vemeulen in het ATV-debat zei: Oosterweel is passé, Ringland is
incompatibel met de Hollandse Knoop. Keer de prioriteiten om. Begin met
Ringland, voer rekeningrijden in, leg de A102 aan om het grootste deel van de
vrachtwagens van de Ring weg te houden en leidt ze via een betere ontsloten en
tolvrije Liefkenshoektunnel naar de overkant van de Schelde.

take down
the paywall
steun ons nu!