De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Rikolto redt campagneweekend met Keten voor Goed Eten
Rikolto

Rikolto redt campagneweekend met Keten voor Goed Eten

woensdag 13 januari 2021 15:14
Spread the love

 

De traditionele straatcampagne van Rikolto (het vroegere Vredeseilanden) die voorzien was op 15, 16 en 17 januari, kan door het coronavirus niet doorgaan zoals anders. Daarom gooit Rikolto het over een andere boeg. Sinds december verspreiden vrijwilligers 20.000 lepels op een coronaveilige manier via de Keten voor Goed Eten. Van de 2.000 actiedozen met elk 10 houten lepels, zijn er nog 490 over. Die wil Rikolto graag nog voor het einde van de week in circulatie brengen om de actie af te sluiten.

De Keten voor Goed Eten kadert in de campagne “Goed eten is een recht”. Dat recht staat door de coronacrisis nog meer onder druk. “Het Wereldvoedselprogramma verwacht dat het aantal mensen in acute hongersnood zal verdubbelen van 135 naar 270 miljoen. Maar ook bij ons stort de coronacrisis meer gezinnen in onzekerheid”, zegt woordvoerder Jelle Goossens. “Goede voeding dreigt voor hen een luxe te worden, en dat heeft op termijn desastreuze gevolgen voor hun welzijn.”

Daarom roept Rikolto politici, supermarkten, voedingsbedrijven en scholen op om samen met boeren werk te maken van het recht op goed eten. “Goed eten voor iedereen is een machtig wapen om de crisissen aan te pakken die ons vandaag treffen”, zegt Jelle Goossens. “Het is de goedkoopste gezondheidszorg, effectieve armoedebestrijding en een antwoord op de klimaatcrisis.”

Lepel als symbool voor recht op goed eten

Een fondsenwervende straatcampagne, waarbij vrijwilligers mensen aanspreken om gadgets te verkopen, is nu echter ondenkbaar. Daarom werd de Keten voor Goed Eten gelanceerd. Een actiedoos met 10 lepels wordt op een coronaveilige manier doorgegeven, bijvoorbeeld tijdens een wandeling of aan de voordeur.

“Elke lepel staat symbool voor het recht op goed eten”, zegt Jelle Goossens, woordvoerder van Rikolto. “Je kan dus een lepel cadeau geven aan iemand die goed eten belangrijk vindt. De ontvanger geeft de doos weer door aan iemand die ook een lepel verdient. Zo zullen onze lepels deze heel wat keukens sieren, als ambassadeurs voor solidariteit. Tegelijk hopen we heel wat mensen warm te maken om onze organisatie te steunen.”

Trouwe en nieuwe schenkers

En dat lijkt ook goed te lukken. De voorbije maand registreerde Rikolto 2.371 nieuwe schenkers. Samen met de bestaande schenkers zorgden die voor 1,4 miljoen euro aan giften in 2020. “Dat is minder dan in 2019 (1,6 miljoen euro), maar een pak beter dan gevreesd. Door corona werden alle sportieve events afgelast, waardoor zo’n 500.000 euro wegviel.”

Voor het einde van de week wil Rikolto nog de 490 overige ketens lanceren om de beoogde 20.000 lepels in omloop te brengen. “We wensen dat de lepels mensen inspireren om thuis te zorgen voor goed eten. En hopelijk winnen we zo de komende maanden nog meer nieuwe sympathisanten. Hun steun maakt dat onze teams wereldwijd verder kunnen werken om van goed eten een recht te maken voor iedereen.”

 

Mensen kunnen zelf een keten opstarten via www.rikolto.be/keten. De Keten voor Goed Eten wordt afgesloten op 17 januari, het einde van het traditionele actieweekend van Rikolto. Bestaande ketens lopen wel nog door, maar er kunnen geen nieuwe meer opgestart worden.

 

Zo maakt Rikolto werk van goed eten

Goed eten begint op school

In Indonesië lijdt meer dan een derde van de kinderen aan ondervoeding, vaak door een te eenzijdig dieet. Schoolmaaltijden zijn een doeltreffend instrument om alle kinderen te bereiken met gezonde en kwaliteitsvolle voeding. In de stad Solo leert de organisatie Gita Perwiti, met de steun van Rikolto, koks om gezonde maaltijden te bereiden. Ze begeleiden de scholen ook om hun milieu-impact te verkleinen en de hygiëne te verbeteren volgens de lokale Healthy Canteen Standard, die werd opgesteld in samenwerking met de stad. Het effect draagt verder dan de schoolkantine: lokale boerencoöperaties krijgen via de school een stabiele afzetmarkt.

In het IMS in Borgerhout, waar een groot deel van de leerlingen met een ‘lege brooddoos’ naar school komt, vond Rikolto een oplossing door samen te werken met handelaren in de buurt die onverkochte maar perfect eetbare groenten bezorgen aan de school. Met die overschotten kunnen leerlingen tijdens de lessen voeding gezonde maaltijden maken, die in de refter worden geserveerd. Die ervaringen vormen mee de basis om op stadsniveau een beleid uit te werken voor alle scholen. 

Goed eten begint bij jonge, creatieve ondernemers

In vier steden (Arusha, Quito, Ouagadougou en Leuven) zet Rikolto een Generation Food-incubator op. Jonge vrouwen en mannen krijgen er trainingen rond alle vaardigheden die ze nodig hebben om een succesvol bedrijfje op te richten. We zoeken naar de juiste mix van jonge mannen en vrouwen, zowel van het platteland als uit de stad. Door jongeren de kans te geven om ideeën in de praktijk te brengen, stimuleren we innovatie van onderuit en laten we de voedsel- en landbouwindustrie zien dat verandering mogelijk is.

Goed eten begint bij een doordacht voedselbeleid 

In Quito, Ecuador, laten de gevolgen van de coronapandemie zich stevig voelen. Openbare plaatsen zijn afgesloten, de lokale markten kunnen niet meer plaatsvinden. Dat gemis wordt onder andere opgevangen door andere vormen van distributie, zoals het verdelen van voedselmanden. Initiatieven zoals deze zijn erg belangrijk voor de meest kwetsbare groepen.

Rikolto werkt, samen met het stadsbestuur van Quito, al langer aan een stevige voedselstrategie. Dat werk van de voorbije jaren bewijst vandaag zijn nut. Het stadsbestuur kon daardoor zeer snel de kwetsbare buurten in kaart brengen en de voedseldistributie (her)organiseren. 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!