De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Rik TORFS (KUL) en de verkeerd begrepen neutraliteit

Rik TORFS (KUL) en de verkeerd begrepen neutraliteit

donderdag 12 maart 2015 10:17
Spread the love

Een compromis beoogt bij Bilal Benyaich een akkoord met meerwaarde voor alle betrokkenen te zijn.
Als bij extremisten het compromis dat rekening wil houden met het bestaan van diverse meningen onmogelijk is, kan je deze onmogelijkheid ook niet op basis van een waardenschaal in functie van een compromis evalueren. Exclusieven zijn van een andere radicale orde dan het zoeken naar een aanvaardbare beslissing vanuit voortschrijdend inzicht bij alle betrokkenen.
Tegenover het “verraad” bij terroristen staat de principiële vrijheid voor elkeen om inzichten te verwerven en engagementen aan te gaan in een actief pluralistische geest.
Ver ook van de onnatuurlijk beoordeelde “neutraliteit” die bijvoorbeeld radicaal Rik Torfs (KUL) associeert met wat niet homogeen levensbeschouwelijk georganiseerd is.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!