De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Rik Camerlinckx, Requiscat in Pacem. + 2 juni 2021

donderdag 3 juni 2021 16:11
Spread the love

Onze oudleraar Rik Camerlinckx is gisteren 2 juni overleden na een zware ziekte. Hij stierf omringd door zijn vrouw en kinderen in het eigen huis.

Innige deelneming bij het verlies en verdriet aan echtgenote An en de kinderen en kleinkinderen. Voor zeer veel mensen heeft deze fijne man veel betekenis gehad. Voor mij in het bijzonder.

Met bijgaand portret dat ik maakte tijdens een kleine ontmoeting in het Leuvense stadscentrum midden jaren negentig bewijs ik Rik graag een laatste eerbetoon.

Als ik kon, ik speelde nu voor de familie en de duizenden oud-leerlingen een stukje uit de Goldbergvariationen. Zoals u weet heeft Bach deze muziek geschreven voor de (kasteel) heer Goldberg, die zwaar ziek was van droefenis. De grote componist trachtte zijn opbeurende doel te bereiken met vele variaties op dat ene thema:

“Troost je, alle mensen moeten sterven…”

Rik heeft in al zijn integriteit en passie voor geschiedenis voor altijd veel voor mij betekend. Hij is een van die zeldzame intellectuele vaderfiguren die ik heb mogen ontvangen en aanhangen. Die ik heb liefgehad met eerbied, interesse en ontzag.

 

“De Ritte” heeft met zijn passie voor Waarheid en Geschiedenis vele jonge mensen aangestoken en goede inspiratie geleverd. Hij was daarnaast een natuurliefhebber en kenner van fauna en flora. Bovendien is hij jarenlang als begeleider met verdwaalde en verwaarloosde jongeren op tocht gegaan naar Compostela. In de voetsporen van de eeuwige traditie van de Europese Pelgrims. Een goed man is heengegaan. Toch blijft niet alleen de pijn van het verlies. Ik geloof dat zo iemand verder leeft in de duizenden, tienduizenden mensen die hij op het levenspad heeft gekruist en iets van betekenis en moreel leiderschap heeft meegegeven. Rik Camerlinckx heeft ieder die op zijn pad langskwam, en die de kans op ontmoeting waarnam, waardevolle cadeaus meegegeven.

 

“Le Ciel, c’est des relations célestes”

… schrijft de begenadigde Zwitserse Bijbelfilosofe Lytta Basset met diep modern inzicht in de grote dingen des levens.

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!