De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

RESPECT VOOR ONZE BEJAARDEN NU

zaterdag 11 april 2020 14:56
Spread the love

Onze bejaarden en zeker onze hoogbejaarden ( 85+) hebben een hoge leeftijd bereikt omdat ze misschien goede genen hebben maar vooral omdat ze in hun leven konden beroep doen op een gezondheidssysteem dat tot de beste in de wereld behoort. Een systeem dat er kwam na sociale strijd van syndicalisten en mutualisten.

Die senioren maakten met hun handen en denkwerk de welvarende maatschappij die we nu kennen. Via hun loonbijdragen inzake belastingen en sociale lasten zorgden zij ervoor dat ons systeem van zorg steeds beter en beter werd.

Reeds decennia lang, zegt Marc Van Ranst,  moeten we vaststellen dat bejaardenzorg geen topprioriteit meer is voor de opeenvolgende regeringen , besparingen efficiëntie en er is geen geld zijn een mantra geworden. Dit gaat zover dat we het haast gaan geloven ook. Een rijk land en voor het Vlaamse niveau een rijke regio die moet besparen op de zorg omdat er geen geld is, dit is een conditio sine qua non.

Iedereen merkt dat de zorgnood stijgt en dat door de besparingsijver van onze regeerders er een nijpende nood ontstaat. Dit is natuurlijk een uitgelezen ogenblik voor kapitaalkrachtige organisaties om in te zetten op de bejaardenzorg.

Een reeks armonea’s doen hun intrede in de zorg. De hoofdbetrachting is uiteraard winst maken , financieel voordeel halen uit de zorg voor bejaarden lijkt me ethisch een probleem. Onze hoogbejaarden hebben nooit verwacht dat ze niet meer zouden terecht kunnen in publieke en of VZW-zorginstellingen maar moeten nu vaststellen dat ze ondanks hun bijdrage die ze via hun arbeid leverden  nu een deel van hun spaarcentjes zien opgaan in een dividend voor een aandeelhouder, die in vele gevallen zelfs niet weet wat gezondheidszorg inhoudt.

Er is niet alleen een probleem met de bejaardentehuizen op zich maar ook met de zorg.

Besparingen op personeel medische kledij en apparatuur breekt vandaag in Coronatijden zuur op . Als er iets positiefs zit aan deze epidemie is het feit dat de ogen nu opengaan.

Zorg is een publieke plicht , dit uit respect voor de ouderling die in zijn leven de maatschappelijke meerwaarde realiseerde . Sociale bewegingen moeten daarop inzetten vandaag  en morgen nog veel meer dan gisteren .

What do you want to do ?

New mail

What do you want to do ?

New mail

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!