De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

de PVDA-fractie in de Antwerpse gemeenteraad

Rekenhof kraakt dading BAM met Noriant Antwerps stadsbestuur blijft jaarlijks tientallen miljoenen euro’s in deze onbekwame organisatie pompen

dinsdag 25 november 2014 12:22
Spread the love

In zijn interpellatie tijdens de gemeenteraad van 24
november 2014 over de begroting van het Antwerps stadsbestuur kritiseerde Peter
Mertens (PVDA) het Stadsbestuur dat het het grootste deel van het
mobiliteitsbudget besteedt aan de BAM. ‘Dat zijn direct of indirect grotendeels
bijdragen van de stad aan de voorbereidingen van de Oosterweelverbinding’, zegt
Peter Mertens, ‘en dat is niet erg serieus, omdat dit project precies vijf jaar
geleden in een volksraadpleging werd weggestemd, omdat ondertussen er nog
minder draagvlak onder de bevolking voor die project te vinden valt, omdat
zelfs binnen de meerderheidspartijenhet BAM tracé openlijk verworpen wordt,
omdat de Vlaamse regering nu ook op financieel vlak is teruggefloten door
Europa en omdat een voortschrijdend inzicht leidt tot het alternatief van
Ringland, waar niemand tegen is, maar dat incompatibel  is met Oosterweel. Want we weten dat de ring
in het BAM-tracé een open riool blijft, met niet minder dan 27 baanvakken ter
hoogte van de Hollandse knoop, en dus niet te verzoenen is met het
Ringland-concept.’

Rekenhof: BAM betaalt teveel en neemt te grote risico’s met Noriant 

Het Rekenhof voegt nog een belangrijk argument extra toe
aan de redenering van Peter Mertens. Volgens het Rekenhof betaalt BAM teveel
voor de dading met het bouwconsortium Noriant en gaat het teveel risico’s aan door
dergelijke deal te sluiten. Het Rekenhof noemde de vordering van Noriant ‘buitensporig’.
 ‘Het Rekenhof heeft in het verleden
vastgesteld dat aannemers regelmatig overdreven schade-eisen indienden. Het
toegekende schadebedrag was vaak een fractie van het geëiste.’, schrijven ze. Dat
een bedrijfsrevisor slechts een dag kreeg om alle door Noriant gemaakte kosten
tegen het licht te houden, krijgt ook forse kritiek. Bovendien bestaat de kans
dat bij een nieuwe gunningsprocedure Noriant opnieuw gekozen wordt. Zo zou het
een tweede keer vergoed worden voor opdrachten waarvoor de dading gesloten is. Dat
de BAM ook 5,1 miljoen euro betaalt voor de intellectuele eigendomsrechten van
Noriant op het ontwerp, houdt ook risico’s in, vindt het Rekenhof. Om claims
over voorkennis te vermijden, zal alle informatie over het ontwerp van Noriant
openbaar gemaakt moeten worden, luidt het. (DS
25 november 2014)

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!