De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Reisorganisatie Jan Doets vergoeilijkt slavernij/Reactie op antwoord Jan Doets op mijn eerdere brief

Reisorganisatie Jan Doets vergoeilijkt slavernij/Reactie op antwoord Jan Doets op mijn eerdere brief

donderdag 19 februari 2015 02:50
Spread the love

REISORGANISATIE JANDOETS VERGOEILIJKT SLAVERNIJ/REACTIE OPBEANTWOORDING JAN DOETS VAN MIJN EERDERE BRIEF

ZIE OOK
http://www.astridessed.nl/slavernij-en-racismereisorganisatie-jan-doets-vergoeilijkt-slavernijreactie-op-beantwoording-jan-doets-van-mijn-eerdere-brief/

ZIE EERDERE BRIEF
http://www.astridessed.nl/slavernijsouthern-belle-reclamecampagne-reisbureau-jan-doetsverheerlijking-misdaad-tegen-de-menselijkheidbrief-aan-reisbureau-jan-doets/

ZIE BEANTWOORDING DOOR JAN DOETS
””Geachte mevrouw Essed, Met enige verwondering hebben wij kennis genomen van uw onderstaande bericht.Wij herkennen ons geenszins in het beeld dat u heeft geschetst.Dat u aanstoot neemt aan het artikel is aan u.
Aan uw eisen zullen wij geen opvolging geven.   Warm Regards / Met vriendelijke groet, X

MIJN BEANTWOORDING VAN REISORGANISATIEJAN DOETS

AAN REISORGANISATIE ”JAN DOETS”ASSISTANT MANAGER 

Geachte heer X,
Ik heb uw reactie in goede orde ontvangen.
Ik moet zeggen, geschokt en verontwaardigdte zijn over de botheid,  waarmee u niet alleenniet inhoudelijk ingaat op mijn brief, maar in een totale morele bijziendheid uw ogen sluitvoor uw idealisering van een door slavernij enslavenhandel belast verleden, door uworganisatie zo lovend ”Deep South” genoemd.Waarbij u in uw idealisering noghet lef hebt, te verwijzen naar de film”Twelve years a slave” over een tot slaafgemaakte gekidnaptevrije zwarte man. [1]
Zie onder noot 2 uw lovend stukje ”Southern Belle”Alsof de tijd voor u is blijven stilstaan inde ”Ante Bellum” periode ‘[de periodevan voor de Amerikaanse Burgeroorlog. [3]
U schrijft als reactie op mijn brief
”Met enige verwondering hebben wij kennis genomen van uw onderstaande bericht.Wij herkennen ons geenszins in het beeld dat u heeft geschetst.Dat u aanstoot neemt aan het artikel is aan u.
Aan uw eisen zullen wij geen opvolging geven.”
Geheel onderin uw gehele reactie, met weglating van uw foto.
Ik heb geen behoefte, veel woorden vuil te maken aan eendergelijke reactie, maar toch nog dit.
Met uw zinsnede ”Wij herkennen ons geenszins in hetbeeld, dat u heeft geschetst” komt u er niet.Nergens gaat u in op mijn duidelijk onderbouwdeinhoudelijke reactie en door de snelheid van uw antwoordwordt duidelijk, dat u niet eens de moeite genomen hebt, eroverna te denken.Dat vind ik zeer kwalijk.
Nogmaals te uwer attentie:
Die ”Deep South” die volgens u voor Amerikaansefans ”zeker een must” is, markeert een van de meest duisterebladzijden van de Westerse geschiedenis, de slavernij.[4]De ”Ante Bellum” periode, die u in uw nostalgische stukjenoemt, is een periode in het Zuiden van de VerenigdeStaten tussen 1812 tot het begin van  de Amerikaanse Burgeroorlog [5],geschiedenis dus van  slavernij en slavenhandel. [6]Of dacht u, dat die ”prachtige mansions”, die u noemt,destijds zijn opgetrokken voor de toeristen van nu?
Neen meneer X, dat waren de huizen [of liever,paleizen] van de SLAVENMEESTERS, die eeuwenlanghebben geprofiteerd van gratis slavenarbeid, van mensen,die waren ontvoerd uit Afrika, gekocht en verkocht alsdingen en waarmee men [zoals met alle bezit]kon doen, wat men wilde.Mishandelen, folteren, doodslaan en zo meer.
Aan die ”magnoliabomen”, die u ook zo poetisch beschrijft,hingen in het Post Bellum [na de Amerikaanse Burgeroorlog]door de Ku Klux Clan gelynchte slaven.Ter herinnering:Het nummer ”Strange Fruit” van de jazz  zangeresBillie Holiday. [7]
Het gaat er dus niet om, waarin u en uw organisatie zich aldan niet herkennen.Het gaat erom, waarvoor u in een lovend stukje reclamemaakt.Voor een misdaad tegen de menselijkheid.
Ik vergelijk deze twee gruwelijke historische episodesniet, maar stel nu eens, dat een reisorganisatie reizen organiseertnaar een paar prachtige Duitse villa’s, waar commandantenvan nazi concentratiekampen hebben gewoond en de SeniorSales van de reisorganisatie zich  waant een van de met juwelen behangen Duitse gravinnente zijn, die op een bal van deze commandant aanwezig wasgeweest.
Juist jaSchokkend he
En waag het niet te beweren, dat de Holocaust ”erger” wasdan de eeuwenlange slavernij.Beiden waren gruwelijk, zij het van andere aard.
Beiden waren misdaden tegen de menselijkheid.Denkt u daar maar eens goed over na.
TENSLOTTE
U komt met uw botte reactie en uw reclamecampagne niet weg.
Zoals u ziet heb ik mijn eerdere brief aan u op mijnwebsite geplaatst.
Zie
http://www.astridessed.nl/slavernijsouthern-belle-reclamecampagne-reisbureau-jan-doetsverheerlijking-misdaad-tegen-de-menselijkheidbrief-aan-reisbureau-jan-doets/

Deze volgt direct nadat ik u heb geantwoord.
Beide brieven [mijn eerste brief aan u en mijn reactie op uwantwoord] worden verder verspreid.
Ik herhaal mijn eisen:
Stoppen met die tours naar voormalige plantagehuizen,waar slaven als dingen werden behandeld.Excuses aanbieden aan de nazaten van de slavernij.
U moet zich schamen voor uw vunzige ”Southern Belle”reclamecampagne en dat iemand u hierop heeft moetenaanspreken.Bah!
Van harte beterschap toegewenst.Misschien leert u nog wat van deze brief
Vriendelijke groetenAstrid EssedAmsterdam 

[1]

WIKIPEDIATWELVE YEARS A SLAVE

http://en.wikipedia.org/wiki/Twelve_Years_a_Slave

[2]
RECLAMEWERELD.BLOG.NL
[3]
HISTORY NETANTEBELLUM PERIOD
http://www.historynet.com/antebellum-period

[4]

NEDERLAND BETUIGT SPIJT OVER SLAVERNIJVERLEDEN/GEEN SPIJT MAAR EXCUSES/MENSENRECHTENSCHENDINGENIN NEDERLAND ANNO 2013ASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/nederland-betuigt-spijt-over-slavernijverledengeen-spijt-maar-excusesmensenrechtenschendingen-in-nederland-anno-2013/

[5]
HISTORY NETANTEBELLUM PERIOD
http://www.historynet.com/antebellum-period

[6]
WIKIPEDIASLAVERY IN THE UNITED STATES
http://en.wikipedia.org/wiki/Slavery_in_the_United_States

[7]
WIKIPEDIASTRANGE FRUIT
http://en.wikipedia.org/wiki/Strange_Fruit

WIKIPEDIABILLIE HOLIDAY
http://en.wikipedia.org/wiki/Billie_Holiday

REACTIE VAN X, BIJJAN DOETS, OP MIJN EERDERE SCHRIJVEN
”Geachte mevrouw Essed, Met enige verwondering hebben wij kennis genomen van uw onderstaande bericht.Wij herkennen ons geenszins in het beeld dat u heeft geschetst.Dat u aanstoot neemt aan het artikel is aan u.
Aan uw eisen zullen wij geen opvolging geven.   Warm Regards / Met vriendelijke groet,

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!