De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Red De Morgen ?
DeMorgen, Electrabel, liberalen -

Red De Morgen ?

zaterdag 23 april 2011 11:24
Spread the love

Hoe dikker de zelfverklaarde ‘progressieve krant’ De Morgen wordt hoe dunner, schaarser en onbenulliger de informatie.

Indertijd nog geleurd en de acties ondersteund om de Morgen te redden, godbetert. De krant, het is algemeen geweten, omhelst sinds lang het blauwe gedachtengoed, is zeer genereus tegenover de liberale eminenties, heeft geflirt met paars maar duldde de socialisten vooral omwille van de etische kwesties die tijdens paars inderdaad werden vooruitgeschoven.

Dit weekend moest ik haast braken tijdens het ontbijt toen ik de krant opensloeg. Een ‘gesprek’ met Electrabel-Ceo Sophie Dutordoir, uitgerekend Hugo Camps mocht met haar spreken. Camps’ columns kan ik absoluut smaken ook al is zijn pen soms gedropt in vitrool, uitgerekend die man rolt het tapijt helemaal open voor deze madam.

Wat al korzelige en kritische vragen kan je zo’n CEO niet stellen ? Over de luxe-taksen, de futiele belasting die hen wordt opgelegd, hoe ze zich mateloos verrijken op de rug van de gewone man.. de lijst is oeverloos. Niks van dat : de dame krijgt een monoloog van twee bladzijden, over haar vader die te vroeg is gestorven (zo ken ik er nog veel), over het weinige dat ze slaapt (heeft ze gewetensnood ?), de poëzie van hoogspanningskabels en koeltorens, de ontroering die ze voelt bij het bezoeken van een kerncentrale. De enorme belastingsdruk in dit land. Géén enkele korzelige opmerking, niks van dat, met een dromerige blik op de voorpagina wordt ze gepresenteerd als een ijzeren, rechtvaardige vrouw die met sterke doch liefdevolle hand haar bedrijf bestiert.

In hetzelfde dagblad krijgt ook De Gucht nog welhaast twee bladzijden cadeau, en waarom niet : ook Geert Noels mag met mijn abonnementsgeld nog eens twee bladzijden vullen. Ik weet wel dat o.a. Yves Desmet heel vriendschappelijke banden heeft met sommige liberale eminenties, maar De Morgen is stilaan helemaal verworden tot de luide spreekbuis van de Vlaamse Liberalen.

‘Het Laatste Nieuws’ is voor de heel gewone man, met uitgebreide moordverhalen en de koers. De Morgen is de gazet voor de intellectuele liberaal, die ook wel een scheutje cultuur wil, vandaar dat ook artiesten en kunstenaars af en toe hun opwachting maken,dat moet de krant enigzins verfrissen’. Voor de rest wordt ons, laat  u niks wijsmaken, het blinde vrijemarktdenken door de strot geduwd. Dit weekend zelfs met een trechter.

Zou het kunnen dat éne Van Thillo ook aanschuift op de redactieraad van De Morgen ? Het is maar een gedachte.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!