De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Rechtszaak ACW-NVA een welgekomen geheugensteuntje

Rechtszaak ACW-NVA een welgekomen geheugensteuntje

donderdag 5 juni 2014 07:40
Spread the love

Het uitstel van de rechtszaak tussen het ACW en Peter Dedecker (NV-A) heeft er mij, en samen met mij vele militanten binnen ACW,ACV,CM,KWB,Femma enz…aan herinnerd dat de Vlaams nationalisten de christelijke arbeidersbeweging haten. Ze gebruiken het ARCO-debacle om de beweging ten gronde te richten. De NV-A vraagt niet enkel de ontmanteling van ARCO maar ook deze van alle geledingen van de beweging.

Sommige CD&V-politici met ACW-etiket vinden dat om democratische redenen met de overwinnaar van de verkiezingen moet gepraat worden. Kan men de overwinnaar links laten liggen?

Vele ACW-politici maken gebruik van de communicatiekanalen van de beweging om tijdens de verkiezingen campagne te voeren voor henzelf en onrechtstreeks voor de CD&V. Dit gaat zover dat sommige militanten van de beweging die kandidateren voor GROEN of de PVDA+  geweerd worden uit deze kanalen.

Tegenover dit uitgesproken engagement van het ACW naar deze politici toe moet iets tegenover staan, namelijk de verdediging van de arbeidersbewegingen. Ze weten dat er een democratisch alternatief is. De tripartite kwam in Vlaanderen versterkt uit de verkiezingsslag. De NV-A kon enkel winnen omdat ze de stemmen van rechts recupereerde, dit slechts ten dele want de totale rechterzijde verloor de verkiezingen.

ACW – politici , kies voor de werknemers en niet voor de nationalisten , dit zou consequent zijn.

take down
the paywall
steun ons nu!