De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Rechts zaaien en in het centrum oogsten.

Rechts zaaien en in het centrum oogsten.

dinsdag 18 juni 2019 11:08
Spread the love

Open brief aan Wouter Beke

 

Beste Wouter Beke,

Als grondlegger van het kartel CD&V/N-VA destijds, samen met Bart De Wever, dient u ondertussen toch te onderkennen waar het probleem voor de christendemocratie in Vlaanderen zich situeert. Uw aangekondigde schijnanalyses ten spijt.

Ook na de recente verkiezingen van 26 mei laat u zich rollen door meesterstrateeg De Wever die gestaag het extreemrechtse Vlaams Belang opvrijt, hun ideologie samen met Francken blijft verspreiden en dat discours wenst mee te brengen aan de onderhandelingstafel de komende weken als het om de definitieve formatie gaat.

Als u denkt de komende tijd De Wever nog maar eens als messias het Minister-presidentschap op een dienblaadje te moeten aanbieden, dient u te beseffen dat u meewerkt aan de verdere ondergang van uw eigen partij’tje. Ja, want ondertussen is het midden van het bed, wel zeer smalletjes geworden. Meer nog, De Wever weet al te best rechts te zaaien en het centrum te oogsten.

Erger nog, is de permanente teloorgang van de progressieve en vernieuwende krachten alle Leemansen ten spijt, die uw collaborerende partij te beurt vallen. De verbinding tot het middenveld dreigt op het offerblok van uw Vlaamse dromen te sneuvelen.

Hoog tijd dus uw hakken in het zand te zetten en uw persoonlijke aspiraties opzij; In het belang, niet het Vlaamse belang, maar in het belang van solidariteit, medemenselijkheid en inlevingsvermogen jegens anderen. Want dat is wat er op het spel staat dankzij uw zoektocht die nu al meer dan 15 jaar blijft aanhouden in uw hunkering naar zelfbestuur. Het verlies van christelijke, maar vooral menselijke waarden, waar u te pas en onpas prat durft op te gaan, krijgt daardoor een zeer hoge prijs toegemeten.

Blijf niet rond de pot draaien en al zeker niet rond het cordon sanitair. Fluit uw ‘Vlaamse’ geest- en tijdsgenoot De Wever terug in zijn onderneming van Vlaanderen een extremistisch eiland te maken, waar navelstaarderij de nieuwe norm is geworden en armoede troef. Het gastvrij en sociaal Vlaanderen, ook België, kan “Make Flanders great again” missen als kiespijn. Het is een doodlopende straat die vroeg of laat alle burgers zal treffen. Sta op en toon u als een waardig staatsman !

 

Gerry Van de Moortel

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!