Rechts radicale retoriek

Rechts radicale retoriek

woensdag 12 februari 2020 12:28

De aanvallen op de Islam van rechts radicale politiek en (social) media met al haar ‘bla-bla-en-weinig-wol’ woorden nemen weer toe. Het zal wel weer een slappe journalistieke tijd zijn en dus moet er van alles richting anti-Islam weer van stal gehaald worden, zodat de politiek en de social media haar tijd weer kan volmaken. Je zou maar last van hebben dat je zoveel tijd over hebt. 

 

Bij een check op het net, de headlines van het nieuws via Google, was het volgende weer te vinden: 

 

  • LIVE. Hoorzitting islamisering van Nederland over “ … de aanpak van samenleving verziekend salafisme moet je niks verwachten van dit schijnproces … “   * 
  • Lol! DENK-kleuterklas gaat nog eens rondje rellen tegen boerkaverbod: ‘Islamofobe wetgeving!’ *
  • AIVD-baas Schoof: invloed salafisten bij omstreden moskeeën neemt toe * 
  • Blauwe Moskee-voorzitter Jacob van der Blom: patatbakker of salafist?

 

Zo maar een paar artikelen die de laatste dagen te vinden waren op de social media, mede gezien het feit dat er een hoorzitting in de Tweede Kamer was over de Islamisering en Salafisme in Nederland.
Opvallend was overigens dat in februari 2015 ook al een Rondetafelgesprek Radicalisering in de Tweede Kamer is gehouden, n.a.v. ingekomen brief. 

 

Bij de huidige hoorzitting ging het natuurlijk over de buitenlandse financiering van moskeeën in Nederland en hierbij zijn de eerste woorden wat iemand kan ‘brabbelen’ als hij of zij als zgn. ‘deskundige’ voor de microfoon mag komen: “Het geld komt van de Salafisten en we moeten ons bang maken voor de Islamisering van Nederland, want de Salafisten krijgen de overhand in Nederland”.  Het is me wat met zulke zware woorden. 

 

Salafisme
Maar wat betekent Salafisme nu werkelijk? Op het net, m.i. een niet-moslim site, op de site Mens en Samenleving, kan men lezen dat het Salafisme een fundamentalistische stroming is, die gelooft in de terugkeer naar de originele manieren van de Islam. Volgens de site zouden Salafisten sociaal en religieus conservatief zijn, maar zeker niet radicaal in hun politieke overtuiging, daar ze politieke betrokkenheid on-Islamitische beschouwen.  

 

In de hearing gaf Dick Schoof, AIVD-baas aan, dat het Salafisme geen acute dreiging is voor de Nederlandse samenleving, maar het gedachtegoed zou op lange termijn meer voet aan de grond kunnen krijgen. Het Nederlands Dagblad gaat verder: “ … Volgens de baas van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) is er een groei te zien in het aantal ‘salafistische aanjagers’. Dit zijn ultraconservatieve aanhangers van de islam die via moskeeën en scholen anti-democratische denkbeelden verspreiden … “ en verderop: “ … Schoof zei dat de AIVD geen onderzoek doet naar alleen financiering vanuit het buitenland, omdat dit niet per se een bedreiging is. “Het geld vormt pas een bedreiging wanneer de democratie hiermee wordt geschaad.” Alle buitenlandse financiering bekijken, is volgens hem vrijwel onmogelijk … “ 

 

Maar een dag later kopt de Volkskrant weer een artikel in dit dossier over de financiering van de Al Houda Moskee in Geleen. Tijdens de verhoren in de Tweede Kamer zou naar boven zijn gekomen dat er plotseling geld was en dat er radicale, salafistische imams predikte in de moskee.
Tja, wat moet je daar nu weer op zeggen? Nederland geeft geen geld aan een moskee, vaak zijn het aantal moslims dat komt bidden te weinig om een moskee op de benen te houden en dus kijkt een moskeebestuur naar een andere manier van financiering. En dan heb je de poppen aan het dansen in het conservatieve rechts politieke landje. Oh, oh, oh, stel je eens voor dat de Islam te belangrijk wordt in Nederland of de Salafisten te veel aan invloed winnen in het land. Neen, dat kan niet, dan moeten de zandzakken uit de stal getrokken worden en de grenzen versterkt worden, want stel je eens voor …. 

 

En het artikel tettert maar door op een manier dat men een strafzaak aan het behandelen is, zo iets in de geest van RTL Boulevard, met voornaam en eerste letter van de achternaam, alsof het criminelen zijn. En ondertussen wordt zelfs Abou Hafs erbij gesleept.
Ja, het is er weer de tijd voor, de heksenjacht op de moslims is begonnen en men begon bij het Haga Lyceum en dan gaat men verder nu met de financiering van de Moskeeën in Nederland.  

 

Eerder is ook al geschreven over het Salafisme; Salafisme bestaat in feite in 3 groepen: de puristische vorm (helemaal niet weldadig, verwerpt politieke betrokkenheid), de politieke vorm (wel deelnemen aan politiek, mits men werkt aan de ideale Islamitische maatschappij) en de jihadistische vorm. 

 

In mijn blog over ‘As-Selef, Steeds terug naar de bron’, staat geschreven:  “ … Om diegenen aan te duiden, die steeds deze richtlijn hanteert en in gedachten houdt  – nl. terug naar de bron: de Qur’an, de Soennah en de Hadith – wordt vaak de term as-Selef gebruikt …
Daarnaast schreef ik in mijn blog Jihad een uitleg over de drie soorten van Jihad, waarbij de grootste vorm van Jihad en de belangrijkste is, zichzelf te zuiveren van alle slechte zaken. 

 

Opvallend wederom is dat bij het verhoor in de Tweede Kamer mensen van de ene kant zijn uitgenodigd en niet van de andere kant en dat men maar meteen overal een etiket op bepaalde personen plakt. Waar is toch die tijd gebleven, dat men schuldig is vanaf het moment dat de rechter een uitspraak heeft gedaan en alles onomstotelijk met bewijzen is vastgesteld? Neen, men begint maar te kakelen en de social media aapt het maar na en gaat daarin soms nog verder. Het lijkt erop dat het jachtseizoen dit jaar vroeg is begonnen. 

 

© KhamakarPress / 12.02.2020

Islam en salafisme

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!