De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

File bij Antwerpen. Bron: Flickr
Recht op Lucht

Recht op Lucht verbijsterd: “Eerst een nieuwe autostrade bouwen en dan pas iets doen aan de luchtvervuiling in Antwerpse straten? Meent Koen Kennis dat nu echt?”

Gisteren publiceerde Recht op Lucht de resultaten van hun metingen in Antwerpse Street Canyons. Daaruit bleek dat er in verschillende Antwerpse straten meer luchtvervuiling hangt dan op de Antwerpse Ring. In een reactie aan Gazet Van Antwerpen zei Koen Kennis dat hij niets aan de verkeerscirculatie zal doen voor Oosterweel gebouwd is. Bij Recht op Lucht reageert men verbijsterd: “Al jaren weet men dat de street canyons het probleem zijn voor luchtvervuiling en dat een verlaging van de autodruk daar de enige oplossing is. De luchtvervuiling is er illegaal hoog en dan wil Koen Kennis nog wachten tot 2030 om daar iets aan te doen? Meent hij dat nu echt?”. 

maandag 17 oktober 2022 21:53
Spread the love

Deze houding toont aan hoeveel stappen er achteruit zijn gezet de afgelopen jaren. In 2014 beloofde de stad nog om de verkeerscirculatie op de probleemlocaties (waaronder specifiek de street canyons) aan te pakken. Acht jaar later wordt een oplossing nog een decennium verder naar de toekomst geschoven.

In het rapport met de meetresultaten schuift de burgerbeweging verschillende suggesties naar voor om de autodruk te verlagen. Dat gaat van het aanpassen van rijrichtingen in de stad zodat sluipverkeer uit de woonwijken wordt gehouden, tot het voorbehouden van bovengrondse parkeerplaatsen voor bewoners.

“Aan ideeën om dit probleem aan te pakken is geen gebrek, de mogelijkheden zijn legio. De manifeste weigering om dit te doen getuigt niet alleen van een totale afwezigheid van politieke moed, het is een doelbewuste keuze om de bewoners bloot te blijven stellen aan gifstoffen in de lucht.”

Het is ook de vraag hoe Europa zal reageren op deze expliciete weigering van de stad om de wetgeving na te leven. Sinds 2016 loopt er een Europese inbreukprocedure vanwege de illegaal slechte luchtkwaliteit en de volgende stap daarin is het Europese Hof Van Justitie. Die stap lijkt onafwendbaar nu Antwerpen bewust maatregelen weigert in te voeren die het nota bene zelf aan Europa beloofd heeft.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!