De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

RECENSIE: WAT IS DIE ELITE TOCH DOL OP COMPLOTTEN

RECENSIE: WAT IS DIE ELITE TOCH DOL OP COMPLOTTEN

dinsdag 20 oktober 2015 20:01
Spread the love

“Ik heb zo’n flauw vermoeden dat Walter graag heeft dat we zijn boek kopen. Je zou haast denken dat Walter in zijn vorig leven een marketeer was i.p.v. luchtmachtpiloot.” Aldus Merovinger op www.bendevannijvel.com. (14-10-2015 20:59). ‘Walter’, dat is Walter Baeyens die via deze webstek laat weten dat hij een nieuw boek heeft geschreven: ‘De elite van de macht/De macht van de elite’. Zijn vorig boek heette ‘Crapule de luxe’. ’Merovinger’ is een trouwe, vaak goed geïnformeerde correspondent op die site, waar de deelnemers aan het forum hopen ooit de identiteit van de moordenaars van die Bende van Nijvel te kunnen onthullen. 30 jaar na de laatste overval van die criminelen (Delhaize in Aalst, 9 november 1985, acht doden) mag dat wel.

“De Bende is niet het hoofdthema van mijn boek, maar ik breng wel enkele nieuwe elementen naar voor die m.i. niet gekende aspecten van de Bende-feiten  bloot leggen”, meent Baeyens. Zijn potpourri in deze stapel gedrukt papier zal de Bende van Nijvel evenwel niet ontmaskeren. Moesten alle personen die hij in dit boek noemt echt te maken hebben gehad met die moordenaars, dan gaat het niet om een bende maar om een heus leger..

Baeyens: “Ik verwacht toch dat het enige reactie zal losmaken omdat enkele onverwachte links worden blootgelegd. Links tussen de gebeurtenissen en figuren uit de jaren 80 en 90. Kijk vooral eerst even in de bijlagen als je nog zou twijfelen om ‘De elite van de macht. De macht van de elite’ te kopen.” Een aardig verkooppraatje, want…

DON QUICHOT

 Ik heb die bijlagen bekeken. Hemelsgroot was bijvoorbeeld mijn verbazing bij bijlage 18. Daarin herkende ik mijn eigen handschrift. ‘De bende volgens François Raes: schema’, zo omschreef Baeyens het. Zelf is hij zeer in de wolken over de informatie die destijds door de inmiddels overleden Raes is verspreid. Raes was jarenlang rechercheur bij de rijkswacht. Hij stelde tot zijn grote verbazing vast dat een aantal politiemensen zelf in drugs handelden. Toen hij daar melding van maakte bij zijn oversten werd hem op allerlei manieren het leven zuur gemaakt. Hij ging vervroegd met pensioen met verlies van inkomen. 

Ik ben altijd zeer close geweest met Raes, .zoals hij overigens zelf schrijft in zijn boek ’Rijkswachter als Don Quichot’. Net voor de zomervakantie van 1989 werd Raes gehoord door de eerste parlementaire onderzoekscommissie naar de Bende van Nijvel. Om de commissieleden enig idee te geven over wat hij als speurder had gedaan, stelden we samen dit schema op. Maar dat heeft niks met feiten die aan de Bende van Nijvel worden toegeschreven!

ABSOLUUT 

De eerste 250 bladzijden van het boek lezen is gewoon tijdverlies. Pas nadien wordt het misschien interessant omdat het uiteindelijk over het hoofdpersonage gaat: Felix Przedborski, een steenrijke Belg van Joods-Poolse afkomst en volgens Baeyens dé verpersoonlijking van de absolute macht

Baeyens: “Wie het milieu rond Don Felix onderzocht kwam terecht in een vreemde wereld van drugs, wapenhandel, diamanthandel, vastgoed, corruptie, diamantsmokkel, oplichting, kunstvervalsing, witwasserij, valsmunterij, seksuele perversie, pedofilie, chantage, moord en terrorisme. Een hele litanie van misdadige ondernemingen die grotendeels onbestraft konden blijven bestaan omdat ze de zaak dienden van het establishment, het bankenkartel, dat de volkeren der wereld tegen elke prijs in een corporatistisch keurslijf probeerde te dwingen. De strijd tegen het ‘communistische gevaar’ leverde lange tijd de perfecte aanleiding om die agenda door te drukken. Van de zo geroemde ‘westerse vrijheid en democratie’ was daarbij in de praktijk vaak bitter weinig te merken. Het gebruik van bestaande criminele netwerken bij het najagen van de hoogste economische en politieke macht moest vroeg of laat leiden tot onbestrafte, bloedige excessen. Ook in België.” 

ELITE 

.Zoals de moord in 1991 op de Luikse PS-politicus André Cools. In hun zoektocht naar de moordenaars schreven twee Luikse rechercheurs in 1994 het naar een brug over de Maas genoemde Atlas-rapport. Het is de voornaamste informatiebron van Baeyens over die Pzredborski. Nochtans schrijft Bayens zelf dat de samenstellers van dat rapport nauwelijks waarde hechten aan dat rapport. Het is trouwens opgesteld in de voorwaardelijke wijze, zoals blijkt uit de vertaling in bijlage. Aan de basis ligt een interview met een weinig geloofwaardige figuur. Ook dat weet Baeyens. Desalniettemin loopt Baeyens hoog op met dat ‘rapport’. Omdat het wonderwel past in zijn theorie dat wij gemanipuleerd worden door een elite. Zelfs als maar één tiende van de in het boek genoemde personen deel uitmaken van deze elite, dan moeten we dit begrip dringend opnieuw definiëren. 

MANIPULATIE 

Complottheorieën ontstaan door onwetendheid en/of lichtzinnig omspringen met beschikbare informatie. Zulke vaak spectaculaire theorieën moeten een logisch klinkende uitleg geven over bepaalde gebeurtenissen waar men kop noch staart van krijgt. Het gaat dan om een verklaring over de geheime maar ware toedracht van iemands handelen. Over een persoon die zoals een marionettenspeler alles naar zijn hand zet. De variaties op dit thema zijn legio, want je kunt het zo gek niet bedenken. Stiekem gemanipuleerd door de CIA, de logebroeders, de joden, organisaties zoals Bilderberg,… Het gaat dikwijls over quasi-pathologische zienswijzen waar geen enkele reden tegen opgewassen is, ook al spreken de feiten voor zich. Simpele, voor de hand liggende gebeurtenissen worden als klinkklare onzin van de hand gewezen. Zoals bijvoorbeeld door de negationisten die het bestaan van de nazistische concentratiekampen ontkennen. Complottheorieën zijn het ideale instrumenten in de handen van tirannen of manipulators. 

FORTUIN 

Als een beetje tegengif voor dit boek van Baeyens verwijs ik de belangstellende naar de bibliotheek. Daar kan hij via het krantenarchief van GoPress aardig wat meer genuanceerde informatie over Przedborski lezen. Zoals in het artikel ‘Gerechtelijk eerherstel’, verschenen in De Morgen van 27 februari 1999. Gratis en voor niks, want via de site van de krant moet je betalen. Het is maar de vraag waarom Baeyens dit document ook niet als bijlage heeft opgenomen. Oordeel zelf.  

Baeyens heeft zich na zijn militaire carrière ook verdiept in beursanalyse. Als hij dat met dezelfde natte vinger heeft gedaan zoals bij het schrijven van dit boek, dan heeft hij vast al een gigantisch fortuin verloren. 

Walter Baeyens, ‘De elite van de macht. De macht van de elite’, Uitgeverij Van Halewyck, 2015, 767 blz, €29,95.

take down
the paywall
steun ons nu!