De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Reactie op opinie Lucas Vander Talen

Reactie op opinie Lucas Vander Talen

donderdag 8 december 2016 10:23
Spread the love

Lucas Vander Taelen heeft gelijk dat hij bepaalde problematieken niet wil verdoezelen omdat het voor links tactisch beter is daarover te zwijgen. Doch is zijn opinie geen goed stuk. Lucas heeft het bijvoorbeeld over ‘Franstalig links’ (de ander) versus de Vlamingen (wij). Ik voel mij als wereldburger in geen van beide hokjes thuis. 
 
Niet de Marokkaans Brusselse cultuur maar conservatisme is verwerpelijk. 
De analyse die gemaakt wordt over de conservatieve invloed binnen een deel van de religieuze gemeenschap in Brussel/België is terecht. Het getuigt van weinig consequentie wanneer links daarover zwijgt. Conservatisme en patriarchale cultuur zijn een vijand voor wie gelijkheid en feminisme nastreeft. 
Het foute zit hem in het feit dat er enkel naar ‘de ander’ wordt verwezen die bijvoorbeeld vaak huwt met mensen uit de eigen gemeenschap. Wanneer ‘de ander’ dat doet is dat problematisch, terwijl ook veel ‘Vlamingen’ geneigd zijn te trouwen met mensen uit dezelfde geloofsgemeenschap. Agnost, christelijk, of wat dan ook. Wijzen op problematieken binnen een bepaalde cultuur mag en moet, maar wanneer enkel naar ‘de andere’ hun cultuur wordt verweten neigt men ernaar de eigen cultuur superieur te vinden. Dat is natuurlijk niet zo. Het is niet zwart-wit. Je kan ook een opinie schrijven over conservatieve Vlamingen en hun levensstijl. Er zijn conservatieve Vlamingen, conservatieve religieuzen en er zijn in het midden daarvan mensen van alle achtergrond en kleuren die volledig openstaan voor inter-culturele ontmoeting en er ook naar op zoek gaan. Laat ik die groeiende groep maar de ‘wereldburger van de 21ste eeuw’ noemen. Wij omarmen de multiculturaliteit, leven op een planeet en niet in een natie, passen onze levensstijl aan aan de problemen van deze tijd (te grote ecologische voetafdruk per persoon) en nemen van alle culturen hetgeen het best bij ons als individu past.  
 
Boodschap van links 
 Ik zie problemen in fenomenen als subsidiëren van grote gezinnen en de patriarchale cultuur. Dat eerste is verwerpelijk gezien de overbevolking van de planeet maar ook omdat het voor een cultuur zorgt dat vrouwen thuis blijven en dat men zoveel kinderen heeft dat er niet genoeg plaats is in huis. Daar kan dan weer het gevolg van zijn dat de jongens reeds op jonge leeftijd op straat mogen rondhangen. De meisjes niet, we leven immers in een mannenwereld, jongens trekken hun plan wel, meisjes moeten beschermd worden zo redeneren sommige ouders. De straat vermannelijkt, en dat kan intimiderend overkomen voor meisjes/vrouwen. Jongens die al van jongs af aan rondhangen op straat en te weinig opvoeding hebben genoten vallen de mensen lastig of erger.  De cijfers over delinquentie van mannen die opgroeiden binnen een patriarchale cultuur zijn er dan ook naar. Daarom een boodschap die links moet uitdragen  
1); Moeders, vaders, hou u jongens iets korter, laat u dochters iets vrijer. 92% van de delicten wordt door mannen gepleegd, zij hebben opvoeding nodig. 
2) Geen kindergeld meer. Het kindergeld vervangen we door een gratis maaltijd op school. 
3) Een ‘masterplan’ om het fenomeen van jongens die de mensen lastig vallen in sommige buurten aan te pakken. Ouders beboeten, wijkwerking, aanpakken patriarchale cultuur,… 
4) De Europese waarden zijn waarden van individuele vrijheid, een hoofddoeken verbod kan niet. 
5) 30-uren week om meer vrouwen aan het werk te krijgen. 
6) Steun aan sociaal-culturele verenigingen die zich richten op vrouwen die weinig buiten de familie en het gezin komen. 
7) Verbinden. Wij zijn Belgen, Europeanen, de mensheid.  Samen staan wij sterk. Wij zijn één grote familie. Tegen het individualisme en het zich terugtrekken in de eigen cultuur.  

 

take down
the paywall
steun ons nu!