De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Reactie op brief KLM/KLM medeplichtigheid aan uitzettingen naar oorlogsgebieden

Reactie op brief KLM/KLM medeplichtigheid aan uitzettingen naar oorlogsgebieden

vrijdag 3 mei 2013 05:29
Spread the love

    KLM MEDEPLICHTIGHEID AAN UITZETTINGENNAAR OORLOGSGEBIEDEN/REACTIE OP BRIEF VAN KLM Zie ook  http://www.astridessed.nl/medeplichtigheid-klm-aan-uitzetting-somalische-vluchtelingreactie-op-brief-klm/

  GeachteRedactie en  lezers, Zoals u zich wellicht kunt herinneren schreef ik de KLMrecentelijk aan over haar medeverantwoordelijkheid voorde uitzetting van een Somalische vluchteling naar oorlogsgebied Somalie.Het feit, dat de KLM ”slechts” de vervoerder is en hetOverheidsbeleid niet bepaalt, omtslaat haar naar mijn mening immers niet van haar verantwoordelijkheid,aangezien het haar eigen beleid en keuze is, passagiers aldan niet te vervoeren Zie schrijven http://www.astridessed.nl/medeplichtigheid-klm-aan-uitzetting-somalische-vluchteling-naar-onveilig-somalie/ Onlangs heb ik een reactie van de KLM ontvangen, waarbij zijopnieuw haar verantwoordelijkheid ontkent en tenonrechte alles op de autoriteiten afschuift.Naar aanleiding daarvan heb ik ze van repliek gediend.Zie onderstaande Maar eerst de reactie van de KLM Vriendelijke groetenAstrid Essed REACTIE OP MIJN BRIEF OVER DE KLM MEDEWERKINGAAN DE UITZETTING VAN EEN SOMALISCHE VLUCHTELING Zie mijn brief http://www.ekudos.nl/artikel/390865/klmuitzetting_naar_onveilig_somalie Zie reactie KLM 

Onze referentie:6397669001

Geachte mevrouw Essed,

Vriendelijk dank voor uw bericht. We waarderen uw bezorgdheid. Vanwege privacy en veiligheidsredenen kunnen we niet bevestigen dat deze persoon met ons reist. Het is overigens niet ongebruikelijk dat luchtvaartmaatschappijen in opdracht van de autoriteiten passagiers vervoeren. KLM is daar geen uitzondering op. Voor vragen en opmerkingen over het overheidsbeleid verwijzen we naar de autoriteiten.

Verder zal ik niet inhoudelijk ingaan op uw email.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,

PASSENGER BUSINESS

Mw. T.van der Linde
Customer Care
KLM Nederland

MIJN REACTIE OP DEZE KLM BRIEF:

  AAN KLMCUSTOMER CARETav mevrouw van der Linde Uw reactie op mijn brief aan KLM Customer Care over de KLMmedeplichtigheid aan de uitzettingvan een Somalische vluchteling naaronveilig SomalieUw referentie: 6397669001 Geachte mevrouw van der Linde, Vriendelijk bedankt voor uw reactie op mijnbrief aan de KLM, getiteld ”Uw medewerking aande uitzetting van B. Hassan naar onveilig Somalie.”Eveneens prettig te horen, dat u mijn bezorgdheidwaardeert Ik ben echter onaangenaam getroffen door uw ontwijkendebrief, waarbij u niet ingaat op de essentie en de KLM medeverantwoordelijkheidvoor uitzettingen naar onveilige gebieden wegwuift. TOELICHTING:  U schrijft ”Vriendelijk dank voor uw bericht. We waarderen uw bezorgdheid. Vanwege privacy en veiligheidsredenen kunnen we niet bevestigen dat deze persoon met ons reist. Het is overigens niet ongebruikelijk dat luchtvaartmaatschappijen in opdracht van de autoriteiten passagiers vervoeren. KLM is daar geen uitzondering op. Voor vragen en opmerkingen over het overheidsbeleid verwijzen we naar de autoriteiten.”  UW PRIVACY BELEID: U schrijft: ”Vanwege privacy en veiligheidsredenen kunnen we niet bevestigen dat deze persoon met ons reist.” Dat u niet kunt bevestigen, of de heer Hassanal dan niet met de KLM ”reist” is uw

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!