De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

reactie op artikel – De trukendoos van de klimaatontkenner

reactie op artikel – De trukendoos van de klimaatontkenner

donderdag 24 januari 2019 20:06
Spread the love

Marc van Delft:

De trukendoos van de klimaatontkenner

https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2019/01/22/de-trukendoos-van-de-klimaatontkenner   

BESTE REDACTIE VAN DEWERELDMORGEN EN THOMAS DECREUS – I.V.M. HET ARTIKEL:
‘De trukendoos van de klimaatontkenner’
Ik vind het ondemocratisch, intolerant en absolutistisch dat in dit artikel wordt gesteld dat men andersdenkenden [de ‘klimaat-ontkenners’] niet de kans wil geven om hun mening te geven, -er staat:—————– Maar wie heeft eigenlijk ooit gezegd dat democratie de verplichting inhoudt om met iedereen in debat te gaan? Het is ook een democratisch recht om een debat te weigeren wanneer dat als onzinnig of als tijdsverlies kan bestempeld worden. De vrijheid om een mening te uiten staat niet gelijk aan de plicht om ieder debat als evenwaardig te bestempelen.——————-MvD:
Zoals men dat zegt denkt meneer Decreus blijkbaar ‘dat hij de waarheid / wijsheid in pacht heeft’, zijn wil is wet en tegenspraak wordt niet geduld.
Ook de stelling dat ‘klimaat-ontkenners’  a priori onwetenschappelijk zijn is onjuist.Er zijn zeer vele gerenommeerde wetenschappers die het niet eens zijn met de theorie van Al Gore en de IPCC.
In de wetenschap is het volkomen normaal dat men op dingen verschillende visies en bevindingen kan hebben, men kan de dingen immers op vele manieren bekijken.
Er bestaat geen absolute waarheid.
Neem bv. Professor dr. Salomon Kroonenbergzie:https://youtu.be/2Tst9-Be4nYof zie:https://www.wanttoknow.nl/wetenschap/klimaat/jesse-klaver-ga-deze-professor-eens-spreken/
Men mag natuurlijk denken dat men gelijk heeft, maar een ander kan dat zeker ook, maar om a priori te stellen dat men ‘gelijk heeft’ en de anderen in het debat het recht op een reactie te ontnemen is tiranniek, intolerant, absolutistisch en hoogmoedig.Dat is de houding van dictators a la Hitler, Stalin en Mao.
Een dergelijke intolerantie is m.i. dewereldmorgen onwaardig, die toch meestal hele goede en redelijke artikelen publiceert die over FEITEN gaan.
Ik vind dat dewereldmorgen niet zulke ondemocratische, intolerante stellingen kan en mag poneren, want ik ben zelf ook erg links en groen, maar het fanatisme mag niet zo ver gaan dat het een soort blind fanatiek Stalinisme wordt, waarbij tegenstanders uit de weg worden geruimd, het streven naar een rechtvaardiger wereld dient te geschieden vanuit een democratische, open en gelijkwaardige gezindheid.
Een debat moet over de inhoud gaan en loze beschuldigingen, zwartmakerij en verbod op reacties is niet op zijn plaats. 
Verder is het klimaat een zeer complexe zaak, waarbij enorm veel invloeden een rol spelen, het getuigt van hoogmoed om te denken dat men het überhaupt kan begrijpen, laat staan er iets zeker over weten.
Ik heb die fanatieke intolerantie ook meegemaakt bij een bijeenkomst in het Haagse milieucentrum toen het over fossiel-vrij en de opwarming ging.   Toen ik wat tegenargumenten gaf en de middeleeuwse warme periode e.d. noemde leek het wel of ik gelyncht zou worden.    Bij de volgende bijeenkomst werd er van te voren gesteld dat ‘tegenspraak’ niet werd geduld.
Het ter discussie stellen van de Al-Gore-theorie lijkt wel een taboe, net zoals de holocaustmythe, iets wat je niet eens objectief MAG onderzoeken, men wordt meteen emotioneel, het is zelfs verboden, en men wordt als een soort misdadiger en een schurk gezien als men het onderwerp alleen al ter tafel brengt.
Terwijl ik alleen maar geheel onpartijdig de objectieve waarheid probeer te achterhalen, en er is toch een verschil tussen wetenschap en geloof.
En meteen hebben alle andersdenkenden, of twijfelaars ‘aandelen in de olie-industrie’, wat natuurlijk onzin is, want ik ken zat mensen die niet in de Al Gore-story geloven en absoluut geen connecties met de olie-industrie of de kernenergie-lobby hebben.
De mensen hebben toch gewoon recht op een andere mening, als ze andere dingen hebben gelezen dan wat er meestal in de MSM staat?
En te stellen dat twijfelen aan de IPCC-theorie meteen inhoudt dat men rechts, conservatief, anti-groen, anti-natuur e.d. is is ook onzinnig, want men kan heel goed links en groen zijn en toch twijfelen aan de Al-Gore-theorie.
Het gaat namelijk om geheel onpartijdig en onvooringenomen op zoek zijn naar de objectieve waarheid, zoals een wetenschapper betaamt, en in dat kader moet alles onderzocht kunnen worden, ook de holocaust en de IPCC-theorie.
Verder ben ik zelf ook erg groen en links, net zoals jullie, ik heb als componist bv. een ‘Greenpeace-cantate’ geschreven en een ‘ Requiem for the trees’.zie:Requiem for the Trees:
http://www.marcvandelft.nl/submenu472.html    

Greenpeace-cantate  :
https://youtu.be/R3JPAwNQsKg

Marc van Delft———————————————-

take down
the paywall
steun ons nu!