De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

reactie op artikel – De trukendoos van de klimaatontkenner – door Kees le Pair

reactie op artikel – De trukendoos van de klimaatontkenner – door Kees le Pair

donderdag 24 januari 2019 21:04
Spread the love

De trukendoos van de klimaatontkenner, zie:

https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2019/01/22/de-trukendoos-van-de-klimaatontkenner    
————————————————–
Een reactie van: Kees le Pair

————————————————–

Hoewel ik mij niet aangesproken voel door de naam Klimaatontkenner wil ik wel een poging doen aantijgingen te weerspreken.

Ik ken nogal wat mensen die de auteur ermee bedoelt.

Die ontkennen geen van allen klimaatverandering.

Ze erkennen zelfs dat mensen er een rol in spelen.

De vraag is echter hoe groot die rol is en of we iets aan verandering kunnen doen.

De maatregelen zoals in de op stapel staande klimaatwet zullen met de IPCC cijfers berekend in 2050 ~ 0,2 C uitmaken.

Maar alleen indien de hele wereld mee doet.

En de kosten zijn gigantisch.

Er staat dus heel wat op het spel.

Een verantwoord bestuur zou een kostenvergelijking tussen deze maatregelen en die nodig bij 0,2 graad meer opwarming aan het parlement moeten voorleggen.

Dat is niet gebeurd.

En dat is onbehoorlijk bestuur, waartegen protest gerechtvaardigd is.

Een wet waarvan de noodzaak uit de duim is gezogen!

Of het IPCC, meneer Klaver, Rutte of Wiebes zegt dat iets waarschijnlijk is, is net zo min bewijs als wanneer meneer Balkenende beweert dat Irak wapens voor massavernietiging heeft.

Er is op grond van correlatie tussen CO2 toename en temperatuurstijging in enkele beperkte perioden een hypothese van een-aan-een verband.

Omdat het in andere perioden anders was, is dat ongerijmd.

De IPCC verwachting op grond van modellen is op dit moment meer dan 0,6 graad hoger dan satellieten en ballonnen meten.

Dat zijn de meest betrouwbare gegevens gezien het gefoezel wereldwijd met de meetstations op de grond.

Zonder noemenswaardig menselijk CO2, was het in de Romeinse tijd en de Middeleeuwen warmer dan nu.

De aardse of zonprocessen die die verandering veroorzaakten, zijn die nu verdwenen?

Welk bewijs heeft men daarvoor?

Grappig genoeg blijken die warme perioden o.m. door de nu smeltende gletsjers.

Er komen thans planten en menselijke Nederzettingen boven het ijs uit, die in die tijden floreerden in de zon.

Een assessment van agentschappen zegt niets.

Daar zijn bestuurders aan het woord.

Het gaat om de metingen.

Afgaan op wat het IPCC schat of waarschijnlijk acht, is onwetenschappelijk.

Een wetenschappelijk directeur van het KNMI ontslaan omdat hij de uitkomst van klimaatmodellen bestrijdt is intimidatie.

Sindsdien is wat daar over het weer van morgen beweerd wordt, goede meteorologie.

Maar wat er uit de klimaathoek komt, zou ik pas vertrouwen als ik het zelf gemeten had.

De auteur heeft gelijk dat de benaming van klimaatreligie, Gutmenschen en politiek correcten geen argumenten zijn die tellen;

net zo min overigens als …-ontkenners.

Ik tracht ze te vermijden en zie ze in geen geval als bewijs van mijn gelijk.

Debat aangaan of weigeren is een bestuurlijke keus, die niets zegt over het gelijk.

Het is een archaïsch construct, gebruikt in rechtszaken en de politiek, waarmee de geschiedenis gevuld is, maar die irrelevant zijn in de natuurkunde.

De vliegvakanties van de een en de vliegreizen naar klimaatconferenties van de ander mogen wat extra CO2 aan de atmosfeer toevoegen, maar zeggen niets over het gedrag van het klimaat.

En daarover ging het toch?

In paragraaf 4 betoogt de auteur terecht dat het goed gaan in de wereld niets zegt over het klimaat.

Net zo min als een uitstervende ijsbeer die steeds talrijker wordt of groeiende en krimpende koraal eilanden, laat staan een enkele storm en een bosbrand hier en daar.

Zelfs het IPCC geeft toe dat de stormen niet ernstiger worden.

En het oppervlak van de koraaleilanden neemt in meerderheid  toe, niet af.

Toch heb ik heel wat artikelen gelezen die dat aanvoeren als nieuwe bewijs voor een komende klimaatramp.

Het argument dat wij anders moeten produceren voor een groeiende mensheid is een tautologie.

Ja, er moet meer eten komen.

Het alternatief is minder mensen.

Daar wordt aan gewerkt.

Met onvoldoende beschikbare energie, gevolg van afzweren van fossiel en vertrouwen op wind en zon, is massasterfte onontkoombaar.

Kernenergie is op den duur de enige bekende vorm van hanteerbare energie die voldoende oplevert.

Dat betekent niet dat we nu overal kerncentrales moeten neerzetten.

Kernenergie is qua aantal ongevallen de veiligste energievorm die we kennen.

Het zou verstandig zijn in Nederland een kolencentrale aan het eind van zijn levensduur te vervangen door een kerncentrale.

Niet om het CO2.

En niet eens direct om de energietransitie.

Er is nog zo’n 200 jaar fossiele brandstof genoeg.

Maar het is nodig nieuwe reactortypen te ontwikkelen, kweekreactoren en modulaire om de vele manieren waarop energie gebruikt wordt te kunnen dienen.

Daarvoor is kennis nodig en die ontwikkel je al doende.

Het is de idioot overdreven angst voor straling en de bijbehorende enorm overdreven veiligheidseisen die de dingen duur maken.

In Fukushima stierven 20.000+ mensen aan het natuurgeweld, 2 aan het reactor ongeluk en 1000+ aan de gedwongen evacuatie (overdreven veiligheidseisen) uit een gebied dat minder radioactief is dan hele provincies in hetzelfde land, waar mensen al eeuwen gezond leven. (Japan heeft de langste levensverwachting.)

Over paragraaf 6 merk ik op, dat gelovigen hun kinderen naar scholen sturen, waar het eigen geloof wordt onderwezen.

Dat is een oud menselijk euvel.

Daar tegenover staat dat de andere partij ook wel eens een leeftijd argument gebruikt.

Zo van de oudjes moeten hun mond houden.

Het gaat om de jeugd.

Hoe lelijk leeftijd ook is als argument van alarmisten en realisten met het de oorzaak van klimaatverandering heeft het allemaal niets uitstaande.

Eigenlijk zegt het artikel “De trukendoos” niets anders dan de realisten zijn klungels want een stel gebruikt verkeerde argumenten.

En mijn verweer hierboven nog eens nalezend, spiegel ik dat argument.

Zo hebben we beiden niets anders gezegd dan de anderen zijn fout.

Dat is wat debat vermag.

Wijzer word je er niet van.

——————

Kees le Pair

============================= 

take down
the paywall
steun ons nu!