De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Reactie Dienst Vreemdelingenzaken op artikel “Stemmen uit de gesloten centra”

Reactie Dienst Vreemdelingenzaken op artikel “Stemmen uit de gesloten centra”

woensdag 17 augustus 2011 16:07
Spread the love

Na ACOD (http://www.acod-overheidsdiensten.be/federaal/563/stemmen-uit-de-gesloten-centra-reactie-van-acod) reageerde ook de Dienst Vreemdelingenzaken op mijn artikel “Stemmen uit de gesloten centra” (https://www.dewereldmorgen.be/artikels/2011/08/03/stemmen-uit-de-gesloten-centra). Het artikel gaat over het werk van Getting the Voice Out. Getting the Voice Out zal nog een antwoord publiceren.

Hieronder de reactie van Directeur-generaal Dienst Vreemdelingenzaken Freddy Roosemont:

Desinformatie en stemmingsmakerij door burgerjournalist DeWereldMorgen.be

Beste Redactie,

Neal Michiels, één van jullie burgerjournalisten publiceerde op woensdag 3 augustus 2011 een artikel op zijn blog met als titel « Stemmen uit de gesloten centra ».

In dit artikel poneert de auteur allerei onwaarheden als feiten. De gesloten centra worden in dit artikel voorgesteld als plaatsen waar wetteloosheid heerst en waar psychologische en fysische mishandeling schering en inslag zijn. De realiteit is totaal verschillend van het beeld dat Neal Michiels ophangt. Het personeel werkt onder grote sociale controle. Verschillende instanties hebben toegang tot de centra. Ook parlementairen en een dertigtal NGO’s hebben vrije toegang tot de centra en de bewoners. Zij kunnen beschikken over alle nodige informatie.  De NGO’s doen nadien verslag over hun onderzoeken en publiceren dit in rapporten, die voor iedereen raadpleegbaar zijn.

Indien de schrijver de moeite had genomen om ons te contacteren, had hij zelf kunnen vaststellen dat het personeel zijn uiterste best doet om de bewoners van de gesloten centra een humaan verblijf te geven. De afgelopen jaren werden héél wat positieve nieuwe initiatieven ontwikkeld om het leven in de centra zo aangenaam mogelijk te maken. In elk centrum staat er dagelijks een team van psychologen, sociale assistenten, opvoeders, artsen en verpleegkundigen in voor de goede verzorging van de bewoners op zowel psychologisch, sociaal als fysiek vlak. Uiteraard zijn wij er ons ook bewust van dat het leven in groep en in een centrum niet altijd even gemakkelijk is voor deze mensen. En het personeel is hier dan ook niet blind voor. Ze staan op elk moment paraat, ook tijdens het weekend en ’s avonds. Samen met de bewoners organiseren ze allerlei activiteiten zoals kook –en knutselactiviteiten, sport en fitness, relaxatie, taallessen, muziek en spel.

Indien de heer Neal Michiels als doelstelling had om een objectief artikel te schrijven had hij de bevoegde instanties voor asiel-en migratie kunnen contacteren en de rapporten van de NGO’s kunnen  nalezen.

We kunnen alleen maar concluderen dat dit niet zijn bedoeling was en dat deze journalist de opinievorming van mensen tracht te beïnvloeden via communicatie van flagrante leugens. Dit kan toch niet de bedoeling zijn van jullie medium? Op jullie website stellen jullie dat ‘De WereldMorgen concentreert zich op wat echt belangrijk is. Op wat je moet weten om deze complexe wereld te begrijpen’ en ‘Onze wereld dendert van de éne naar de volgende crisis. Onbewogen neutraliteit is niet aan ons besteed. Objectiviteit en correctheid des te meer.’

We gaan er dan ook vanuit dat ook jullie correcte en waarachtige informatie hoog in het vaandel dragen en het niet dulden dat subjectiviteit en foutieve informatie via jullie medium tot desinformatie van de burger zou leiden.

Het doet afbreuk aan het goede werk en de vele inspanningen van ons personeel dat dag en nacht paraat staat om het verblijf van deze mensen in het centrum zo aangenaam mogelijk te maken.

Hoogachtend,

Freddy Roosemont.

Directeur-generaal Dienst Vreemdelingenzaken

take down
the paywall
steun ons nu!