De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Reactie burgemeester Krimpen op mijn adhesiebetuiging aan zijn adres

Reactie burgemeester Krimpen op mijn adhesiebetuiging aan zijn adres

donderdag 11 april 2019 05:19
Spread the love

REACTIE BURGEMEESTER KRIMPEN OP MIJN ADHESIEBETUIGINGAAN ZIJN ADRES

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/reactie-burgemeester-krimpen-op-mijn-adhesiebetuiging-aan-zijn-adres/  

VOORAFINLEIDING
Beste lezers,
Recentelijk heb ik u bericht over de in de media, rechtse politicien hun [extreem] rechtse trollenlegioen gestarte hetze tegen dede heer M Vroom, burgemeester van Krimpen aan den IJssel [1], omdat hijals een van de weinige politieke bestuurders de moed gehad heeft,Forum voor Democratie Leider Thierry Baudet, impliciet te bekritiserenvanwege zijn levensgevaarlijke, fascistische gedachtegoed. [2]Om hem hierin te steunen-hij werd immers van alle kanten aangevallenen kreeg vrijwel geen bijval, op enkele dappere publicisten na [3],heb ik hem een adhesiebrief gestuurd. [4]Na Vroom’s reactie aan mij heb ik hem nog verdedigd op Regio Online. [5]
Maar nu terug naar Vroom zelf:
Kort nadat ik hem de adhesiebrief gestuurd had, heb ik van hem eenkorte reactie ontvangen, waaruit bleek, hoezeer hij mijn steunhad gewaardeerd.
Dat deel ik graag met u.
Zie onder A mijn adhesiebetuigingOnder B de reactie van de burgemeesterDaaronder mijn oorpronkelijke mail aan deburgemeesterEn tenslotte, onder D, het notenapparaat, behorendebij deze inleiding.
VEEL LEESPLEZIER!TOEN NIET, NU NIET, NOOIT MEER FASCISME!

Astrid Essed
A
ADHESIEBETUIGING AAN BURGEMEESTER VROOM

BURGEMEESTER KRIMPEN ONDER VUUR NA ”NAZI-BERICHT” OPFACEBOOK/DAPPERE BURGEMEESTER!/ADHESIEBETUIGING
ASTRID ESSED7 APRIL 2019
https://www.astridessed.nl/burgemeester-van-krimpen-onder-vuur-na-nazi-bericht-op-facebook-dappere-burgemeester-adhesiebetuiging/ 

B
REACTIE BURGEMEESTER OP MIJN ADHESIEBRIEF

Martijn Vroom <martijnvroom@krimpenaandenijssel.nl>To:Astrid Essed Apr 6 at 3:47 PM Dank u wel..! Dat doet me goed.

Met vriendelijke groet,
Martijn VroomBurgemeester Krimpen aan den IJssel

C

MAIL AAN BURGEMEESTER KRIMPEN

On Sat, Apr 6, 2019 at 6:09 AM +0200, “Astrid Essed” wrote:

AAN:De heer M. Vroom
Burgemeester Krimpen aan den IJssel

Onderwerp:Adhesiebetuiging met uw opmerkingen over FvD leiderde heer T Baudet

Geachte heer Vroom,
Ik ken u niet en u kent mij niet, dus daarom een korteintroductie.Ik, Astrid Essed, met als achtergrond journaliste en historica,probeer mij middels het schrijven van artikelen en andere actievormen,vanuit mijn levensbeschouwelijke overtuiging, in te zetten voor een mooiereen betere Wereld dan die ik heb aangetroffen en nu op dit moment,in het destructieve, welig tiert.Aandachtspunten zijn [maar er zijn meer], rechten van vluchtelingen,anti racisme, strijd tegen oorlog en voor vrede, strijd tegen mensenrechtenschendingen in het algemeen.
De reden, dat ik u aanschrijf is om u een groot compliment te makenover datgene, waarvoor u helaas wordt verguisd [1],Uw moedige stellingname tegen de leider van Forum voor Democratie,de heer T Baudet.
Ik citeer het AD, dat uw post op Facebook noemde:
”Iemand zei tegen me dat de elite geen boeken leest. Ofzo. Dus heb ik wat boeken die ik voor m’n studie doornam maar weer op de leesstapel gelegd. Kijken of ik er nog weer wat van op kan steken.’ [2]En onder deze tekst plaatste u meerdere foto’s over fascismeen nazi’s, waaronder De taal van het Derde Rijk en De nazi’s. Een waarschuwing uit het verleden.
Nu  heb ik begrepen, dat ”De taal van het Derde Rijk” was geschreven door Viktor Klemperer, een Duitse Jood,die tijdens zijn onderduikperiode in Berlijn aangrijpendedagboekaantekeningen heeft bijgehouden [gelukkigheeft hij de oorlog overleefd] [3]
Via een artikel van de historicus H van der Horst [4] en dewebsite van iemand, die ik goed ken, heb ik begrepen,dat vervolgens de hel losbarstte, dat u zich moest verantwoordenin de Gemeenteraad [5] en dat u inmiddels spijtbetuigd hebt. [6]Dat is uiteraard aan u, maar IK vind, dat u niets verkeerds hebtgezegd of gedaan.
Integendeel, ik heb grote waardering voor uw oprechtheid enmoed, want wat u hebt geschreven, is maar o zo waar.
Ten eerste dat u de aanstellerige, demagogische onzinopmerking van Baudet aan de kaak gesteld hebt, waarbij ik nog even uit zijn overwinningsspeech citeer:
En bovenal worden we ondermijnd door onze bestuurders. Een kliekje, een kliekje omhooggevallen netwerkers, beroepsvergaderaars, mensen die nog nooit een boek hebben gelezen in hun leven, en geen idee hebben wat op de langere termijn de belangrijke issues zijn. Zij beheersen helaas de besluitvormingsorganen van ons land en maken in een merkwaardige mengeling van onkunde en cynisch eigenbelang keer op keer de verkeerde keuzes. Niet lang meer!”  [7]
BLA, BLA, BLA.Maar wel gevaarlijke Bla Bla Bla, omdat juist dat afzettentegen de ”bestaande elite” of ”kartels” of hoe Baudet datook noemt, gezien wordt bij die politieke krachten, diedoorgaans afstevenen op het afschaffen van de democratie enwier enig ressentiment tegen de ”heersende elite” is, dat zij nietzelf aan de macht zijn.
Maar veel belangrijker vind ik nog, wat u als voorbeeldvan uw boekenbezit liet zien:Verwijzingen naar fascisme en nazisme en ikben ervan overtuigd, dat u hiermee een signaal wilde afgeven,waaruit de gevaarlijke, fascistoide gezindheid van Baudet enaanverwanten blijkt.
En niet zonder reden!
Zijn overwinningsspeech stond bol van de demagogie, aanvallen opmigranten, op vluchtelingen, op mensen, die met hen solidair zijn.
Uitspraken van Baudet, waarvan hij geen geheim maakt, liegener niet om:
””’Ik wil graag, dat Europa dominant blank en cultureel blijft zoals het is”EN ”Ik wil niet dat Europa Afrikaniseert” [8]
”Het fundamentele gebrek aan zelfvertrouwen, dat wijhebben in onze cultuur, die zelfhaat……de Nederlandsebevolking homeopathisch te verdunnen met alle volkerenvan de wereld, doordat we….er nooit meer een Nederlander zal bestaan,zodat wie wij zijn niet meer gestalte…….heeft allemaal EEN oorzaaken die oorzaak is onze cultuur van zelfhaat.” [9]
De schoonheid van Nederland was mij niet zo duidelijk op het netvlies gekomen als ons mooie land niet zo was verkwanseld door de bestuurders van het kartel. Sterker, als dit alles niet was gebeurd, deze ongecontroleerde immigratie die ons straatbeeld zo vertekent, al die linkse indoctrinatie in het onderwijs, al die lelijke architectuur” [10]
Van andere voorbeelden van het Baudet gevaar bent u vast zelf op de hoogte, anders had u die Facebook post niet geschreven.
En dus wil ik u  bedanken voor de moed, die u, als een van deweinige politieke bestuurders getoond hebt, om te waarschuwen tegendit gevaar, dat migranten, vluchtelingen, niet westerlingen en ieder,die kritisch tegenover Baudet en co staat, bedreigt.
TENSLOTTE
Veel adhesiebrieven als die van mij zult u wel niet ontvangen hebben.Daarom ook heb ik de moeite genomen, u deze te schrijven.
Om u te laten zien, dat u in uw waarschuwing niet alleen staaten dat de strijd wordt voortgezet, ook al zijn wij met een afnemendaantal.
U kent waarschijnlijk de woorden van Mahatma Gandhi

”Even if you are a minority of one. Truth is still the truth”
https://www.brainyquote.com/quotes/mahatma_gandhi_137654 

Bedankt, meneer Vroom, dat u uw stem hebt laten horen tegenhet onrecht.

Vriendelijke groeten
Astrid EssedAmsterdam 

NOTEN 
[1]

PETITIEBURGEMEESTER M. VROOM KRIMPEN AD IJSSEL UIT AMBTELIJKE MACHT ZETTEN
https://www.petities24.com/burgemeester_m_vroom_krimpen_ad_ijssel_uit_ambtelijke_macht_zetten?a=2 
TEKST

BN’s hebben blijkbaar een zeer beperkte memory. Het demoniseren van Thierry Baudet en FvD en aanhang gaat anno 2019 verder, waar de kogel van Pim Fortuyn bij eindigde. Een burgermeester dient boven politiek te staan, maar kennelijk zijn sommigen alleen bereid in dienst te staan van burgers met dezelfde politieke kleur. Een burgermeester die er willens en wetens aan mee werkt om de veiligheid van Thierry  Baudet op het spel te zetten, moet per direct uit deze functie worden gezet. Er moet n voorbeeld gesteld worden dat democratie en tolerantie geldt voor IEDERE burger. OOK DE ACHTERBAN van FvD en de partij zelf. Het is een schande dat FvD voor van alles kan worden uitgemaakt en zelfs doodsbedreigingen worden geuit vanuit extreem links, zonder dat daar consequenties aan vast zitten. Het is nu KLAAR met deze linkse, intolerante, agressieve manier om de REALIST MONDDOOD te maken. Ik hoop dat steeds meer linkse mensen wakker worden en zich doodschamen hier ooit bij te hebben gehoord. Teken en deel als je niet een herhaling wilt krijgen van 6 mei 2002. De dag dat volkert het geladen pistool van PaulPot Rossenmuller leeg schoot op onze Pim. Laat zien dat wij POSITIEVE REALISTEN het nu gaan winnen van deze generatie ‘68 idealisten. Wij hebben ballen, brains en beschaving!!! Daar kunnen ze van NEGATIEF links nog heel wat van leren. 

Hennekam 
AD
”BURGEMEESTER VAN KRIMPEN ONDER VUUR NA  ”NAZI BERICHT”
OP FACEBOOK
https://www.ad.nl/rotterdam/burgemeester-van-krimpen-onder-vuur-na-nazi-bericht-op-facebook~a5fce2e9/ 

TEKST

Burgemeester Martijn Vroom van Krimpen aan den IJssel moet zich dinsdagavond verantwoorden voor zijn veelbesproken Facebookbericht. Voor het openbare debat wordt een extra raadsvergadering gehouden.
Raadsleden gingen afgelopen maandagavond achter gesloten deuren al met de burgemeester in gesprek. Hoewel zij zijn excuus en uitleg accepteerden, vonden ze toch dat ze het niet zomaar aan de kant konden schuiven. Ze eisten een spoeddebat, dat dinsdag om 20.00 uur wordt gehouden tijdens een speciaal daarvoor belegde raadsvergadering. Raadsleden vinden dat Vroom zich in de openbaarheid moet verantwoorden en zijn excuses moet maken. 

De burgemeester plaatste op Facebook: ‘Iemand zei tegen me dat de elite geen boeken leest. Ofzo. Dus heb ik wat boeken die ik voor m’n studie doornam maar weer op de leesstapel gelegd. Kijken of ik er nog weer wat van op kan steken.’ Onder deze tekst plaatste hij meerdere foto’s van boeken over fascisme en nazi’s. Zoals De taal van het Derde Rijk en De nazi’s. Een waarschuwing uit het verleden.

Het zorgde voor een stortvloed aan reacties. Mensen verweten het hem dat hij zich als burgemeester zo uitte. Zij stelden dat hij als burgemeester boven de partijen moet staan. Het Facebookbericht verwees naar de partij Forum voor Democratie, die ook in Krimpen veel stemmen kreeg, maar volgens Vroom niet op de manier waarop veel mensen het opvatten. Er werd zelfs een petitie gestart voor het vertrek van Vroom als burgemeester. 

ADSTERK DE VRAAG OF KRIMPENSE BURGEMEESTERMAG BLIJVEN NA FACEBOOK BERICHT25 MAART 2019
https://www.ad.nl/rotterdam/sterk-de-vraag-of-krimpense-burgemeester-mag-blijven-na-facebookbericht~a979d760/  

[2]

”De burgemeester plaatste op Facebook: ‘Iemand zei tegen me dat de elite geen boeken leest. Ofzo. Dus heb ik wat boeken die ik voor m’n studie doornam maar weer op de leesstapel gelegd. Kijken of ik er nog weer wat van op kan steken.’ Onder deze tekst plaatste hij meerdere foto’s van boeken over fascisme en nazi’s. Zoals De taal van het Derde Rijk en De nazi’s. Een waarschuwing uit het verleden.”
ADBURGEMEESTER VROOM MOET ZICH DINSDAG VERANTWOORDEN VOOR ”NAZI BERICHT” OP FACEBOOK29 MAART 2019
https://www.ad.nl/rotterdam/burgemeester-vroom-moet-zich-dinsdag-verantwoorden-voor-nazi-bericht-op-facebook~a0f77f8d/ 

Burgemeester Martijn Vroom van Krimpen aan den IJssel moet zich dinsdagavond verantwoorden voor zijn veelbesproken Facebookbericht. Voor het openbare debat wordt een extra raadsvergadering gehouden. 
Raadsleden gingen afgelopen maandagavond achter gesloten deuren al met de burgemeester in gesprek. Hoewel zij zijn excuus en uitleg accepteerden, vonden ze toch dat ze het niet zomaar aan de kant konden schuiven. Ze eisten een spoeddebat, dat dinsdag om 20.00 uur wordt gehouden tijdens een speciaal daarvoor belegde raadsvergadering. Raadsleden vinden dat Vroom zich in de openbaarheid moet verantwoorden en zijn excuses moet maken.  

De burgemeester plaatste op Facebook: ‘Iemand zei tegen me dat de elite geen boeken leest. Ofzo. Dus heb ik wat boeken die ik voor m’n studie doornam maar weer op de leesstapel gelegd. Kijken of ik er nog weer wat van op kan steken.’ Onder deze tekst plaatste hij meerdere foto’s van boeken over fascisme en nazi’s. Zoals De taal van het Derde Rijk en De nazi’s. Een waarschuwing uit het verleden.

Het zorgde voor een stortvloed aan reacties. Mensen verweten het hem dat hij zich als burgemeester zo uitte. Zij stelden dat hij als burgemeester boven de partijen moet staan. Het Facebookbericht verwees naar de partij Forum voor Democratie, die ook in Krimpen veel stemmen kreeg, maar volgens Vroom niet op de manier waarop veel mensen het opvatten. Er werd zelfs een petitie gestart voor het vertrek van Vroom als burgemeester

[3]

LTI – Lingua Tertii Imperii: Notizbuch eines Philologen (De taal van het derde rijk, notitieboek van een filoloog), is een studie over het taalgebruik van het Derde Rijk, geschreven door de Joodse filoloog Victor Klemperer. Het is een verzameling aantekeningen en essays over de invloed van de propaganda van de NSDAP op de taal en, wat nog belangrijker is, van de taal op het denken. Zowel de auteur als het boek hebben de oorlog overleefd. Het boek werd in 1947 gepubliceerd.”

WIKIPEDIALTI-NOTITZBUCH EINES PHILOLOGEN
https://nl.wikipedia.org/wiki/LTI_%E2%80%93_Notizbuch_eines_Philologen  

[4]

JOOP.NLWAT EEN STELLETJE SLAPPELINGEN HEEFT DE LEIDINGBIJ HET CDAHAN VAN DER HORSTHistoricus3 APRIL 2019

https://joop.bnnvara.nl/opinies/wat-een-stelletje-slappelingen-heeft-de-leiding-bij-het-cda  

[5]

ADBURGEMEESTER VROOM MOET ZICH DINSDAG VERANTWOORDEN VOOR ”NAZI BERICHT” OP FACEBOOK29 MAART 2019
https://www.ad.nl/rotterdam/burgemeester-vroom-moet-zich-dinsdag-verantwoorden-voor-nazi-bericht-op-facebook~a0f77f8d/ 

[6]
””De door mij gekozen vorm roept nare gevoelens op bij allerlei mensen. Ik heb spijt over de vorm en de inhoud ervan. Hoewel ik iets heel anders bedoelde met het bericht, maakt dat nu allemaal niet meer uit. Want het was fout en het is enorm balen dat het zo mis is gegaan.”
RIJNMOND.NLBURGEMEESTER KRIMPEN HEEFT SPIJT VAN FACEBOOKPOST OVER BAUDET2 APRIL 2019

https://www.rijnmond.nl/nieuws/180123/Burgemeester-Krimpen-heeft-spijt-van-Facebookpost-over-Baudet  

TEKST
De burgemeester van Krimpen aan den IJssel, Martijn Vroom, heeft spijt van zijn Facebookbericht vorige week. Dat zei hij dinsdagavond in een spoeddebat in de gemeenteraad.

Vroom kreeg kritiek toen hij foto’s van boeken over nazi’s en het fascisme plaatste op zijn persoonlijke Facebookprofiel, met daarbij de tekst dat hij zich gaat inlezen, omdat de elite geen boeken zou lezen. Daarmee verwees hij naar de toespraak van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet op de laatste verkiezingsavond. Die stelde dat de elite geen boeken las.

“Ik had dat bericht niet moeten plaatsen”, geeft de burgemeester toe. “De door mij gekozen vorm roept nare gevoelens op bij allerlei mensen. Ik heb spijt over de vorm en de inhoud ervan. Hoewel ik iets heel anders bedoelde met het bericht, maakt dat nu allemaal niet meer uit. Want het was fout en het is enorm balen dat het zo mis is gegaan.”

Het spijt de burgemeester ook dat het beeld is ontstaan dat hij bepaalde kiezers in een kwaad daglicht wilde stellen. “Dat is nooit mijn bedoeling geweest, de ophef is het gevolg van mijn fout.”

Vroom heeft zich voorgenomen om dorpsgesprekken te organiseren. Iedere bewoner is daar welkom. Hij wil tijdens die gesprekken onder meer uitleggen wat er is gebeurd en wat de bedoeling níet was. “Ik hoop dat we samen verder kunnen”, sluit de burgemeester zijn verklaring af.

[7]


YOUTUBE.COM
FORUM VOOR DEMOCRATIE: BEKIJK DE HELE SPEECH VANTHIERRY BAUDET
  https://www.youtube.com/watch?v=HuSkkuEOEa4

LEEUWARDER COURANTLEES DE HELE TOESPRAAK VAN THIERRY BAUDET TERUG
  https://www.lc.nl/extra/Lees-hier-de-volledige-toespraak-van-Thierry-Baudet-terug-24292228.html

[8]

YOUTUBE.COMTHIERRY BAUDET: ”IK WIL GRAAG DAT EUROPA DOMINANT,BLANK EN  CULTUREEL BLIJFT, ZOALS HET IS”[THIERRY BAUDET BIJ HET DEBAT ”DE VLUCHTWEEK”,RADIOZENDER FM, DONDERDAG 17 SEPTEMBER 2015] https://www.youtube.com/watch?v=DpBzt9PyU5w  TRANSCRIPTIE  [GESPREKSPARTNER]”Wat maakt het uit, als die mensen niet teruggaan?Dat is helemaal niet relevant.[PRESENTRATRICE]”Maar…..”[GESPREKSPARTNER]”Ik erger mij een beetje aan de houding….”[THIERRY BAUDET]”Ik vind het wel relevant!”[PRESENTRATRICE]”Maar Thierry, waarom is….[THIERRY BAUDET]”Omdat ik niet wil, dat Europa Afrikaniseert….”[GESPREKSPARTNER];;”Deze opmerking van Thierry vind ik best wel kwalijk,als je bedenkt, dat 20 procent van migranten, die naar Europakomen, Afrikanen zijn.Dus zo’n complete demonisering van Afrikanen is niet nodig.Tegelijkertijd…..[THIERRY BAUDET]”Ik demoniseer niet, ik zeg wat ik wil, wat ik wenselijk vind enwat ik niet wenselijk vind.En wat ik  niet wenselijk vind, is dat wij veel meer gaan lijkenop delen van de wereld waar heel veel mensen weg willen….”[PRESENTRATRICE]”Je wil zeg maar een bepaald Europees goed.wil je eigenlijkzo houden zoals het is..Op zich mag dat….”’[THIERRY BAUDET]”Ik wil graag, dat Europa dominant, blank en cultureel blijft zoals het is.”  EINDE YOUTUBE FILMPJE

[9]

YOUTUBE.COMDE ZELFHAAT VAN THIERRY BAUDET  https://www.youtube.com/watch?v=mt-s0B7mZn0  ”Het fundamentele gebrek aan zelfvertrouwen, dat wijhebben in onze cultuur, die zelfhaat……de Nederlandsebevolking homeopathisch te verdunnen met alle volkerenvan de wereld, doordat we….er nooit meer een Nederlander zal bestaan,zodat wie wij zijn niet meer gestalte…….heeft allemaal EEN oorzaaken die oorzaak is onze cultuur van zelfhaat.”  EINDE YOUTUBE FILMPJE

[10]
YOUTUBE.COMFORUM VOOR DEMOCRATIE: BEKIJK DE HELE SPEECH VANTHIERRY BAUDET
  https://www.youtube.com/watch?v=HuSkkuEOEa4

LEEUWARDER COURANTLEES DE HELE TOESPRAAK VAN THIERRY BAUDET TERUG
  https://www.lc.nl/extra/Lees-hier-de-volledige-toespraak-van-Thierry-Baudet-terug-24292228.html

D

NOTEN, HORENDE BIJ INLEIDING

[1]

BURGEMEESTER VAN KRIMPEN ONDER VUUR NA  ”NAZI BERICHT”OP FACEBOOK
 https://www.ad.nl/rotterdam/burgemeester-van-krimpen-onder-vuur-na-nazi-bericht-op-facebook~a5fce2e9/
ADBURGEMEESTER VROOM MOET ZICH DINSDAG VERANTWOORDEN VOOR ”NAZI BERICHT” OP FACEBOOK29 MAART 2019
 https://www.ad.nl/rotterdam/burgemeester-vroom-moet-zich-dinsdag-verantwoorden-voor-nazi-bericht-op-facebook~a0f77f8d/
PETITIEBURGEMEESTER M. VROOM KRIMPEN AD IJSSEL UIT AMBTELIJKE MACHT ZETTEN
  https://www.petities24.com/burgemeester_m_vroom_krimpen_ad_ijssel_uit_ambtelijke_macht_zetten?a=2
REGIO ONLINEBURGEMEESTER KRIMPEN SCHAAMTELOOS EN ONGESCHIKT24 MAART 2019
  https://www.regioonline.nl/binnenland/burgemeester-krimpen-schaamteloos-en-ongeschikt/
[2]

De burgemeester plaatste op Facebook: ‘Iemand zei tegen me dat de elite geen boeken leest. Ofzo. Dus heb ik wat boeken die ik voor m’n studie doornam maar weer op de leesstapel gelegd. Kijken of ik er nog weer wat van op kan steken.’ Onder deze tekst plaatste hij meerdere foto’s van boeken over fascisme en nazi’s. Zoals De taal van het Derde Rijk en De nazi’s. Een waarschuwing uit het verleden.”
  ADBURGEMEESTER VROOM MOET ZICH DINSDAG VERANTWOORDEN VOOR ”NAZI BERICHT” OP FACEBOOK29 MAART 2019
 https://www.ad.nl/rotterdam/burgemeester-vroom-moet-zich-dinsdag-verantwoorden-voor-nazi-bericht-op-facebook~a0f77f8d/

[3]
REGRETTE RIEN! OVER HET BELANG VAN RECHTE RUGGENPETER STORM4 APRIL 2019
  https://www.ravotr.nl/2019/04/03/regrette-rien-het-belang-van-rechte-ruggen/
JOOP.NLWAT EEN STELLETJE SLAPPELINGEN HEEFT DE LEIDINGBIJ HET CDAHAN VAN DER HORSTHistoricus3 APRIL 2019
  https://joop.bnnvara.nl/opinies/wat-een-stelletje-slappelingen-heeft-de-leiding-bij-het-cda

[4]

BURGEMEESTER KRIMPEN ONDER VUUR NA ”NAZI-BERICHT” OPFACEBOOK/DAPPERE BURGEMEESTER!/ADHESIEBETUIGING
ASTRID ESSED7 APRIL 2019
https://www.astridessed.nl/burgemeester-van-krimpen-onder-vuur-na-nazi-bericht-op-facebook-dappere-burgemeester-adhesiebetuiging/ 

[5]

HETZE TEGEN BURGEMEESTER KRIMPEN OM BAUDET KRITIEK/VERDEDIGING BURGEMEESTER OP REGIO ONLINEASTRID ESSED9 APRIL 2019
https://www.astridessed.nl/hetze-tegen-burgemeester-krimpen-om-baudet-kritiek-verdediging-burgemeester-op-regio-online/  

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!