De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Rapport: Amerikaanse sancties kostten in 2017-18, 40.000 Venezolanen het leven

Rapport: Amerikaanse sancties kostten in 2017-18, 40.000 Venezolanen het leven

donderdag 2 mei 2019 11:06
Spread the love
Het in Washington DC gevestigde Centre for Economic Policy Research (CEPR) publiceerde donderdag 25 april 2019 een rapport over de gevolgen van Amerikaanse sancties tegen Venezuela. Het 27 bladzijden tellende document is geschreven door de economen Mark Weisbrot en Jeffrey Sachs, die hebben vastgesteld dat sancties “het leven van de mensen zeer ernstig hebben geschaad” in Venezuela.

De sancties beroven Venezolanen van levensreddende medicijnen, medische apparatuur, voedsel en andere essentiële invoerartikelen,” zei Weisbrot, codirecteur van CEPR, in een persbericht. Sachs voegde er aan toe: “Amerikaanse sancties zijn er bewust op gericht om de economie van Venezuela te verwoesten en daardoor tot regeringswisseling te leiden.”

Weisbrot en Sachs wezen er in het rapport op dat sancties “zouden passen in de definitie van collectieve bestraffing van de burgerbevolking zoals beschreven in zowel de internationale verdragen van Genève als die van Den Haag, die de VS ondertekend hebben.”

Terwijl de wettelijke basis voor sancties werd gelegd door een executive order van president Obama in 2015, waarbij Venezuela een ‘ongewone en buitengewone bedreiging’ voor de Amerikaanse nationale veiligheid werd genoemd, escaleerde Washington zijn unilaterale dwangmaatregelen aanzienlijk in augustus 2017 toen de Venezolaanse regering en de staatsoliemaatschappij PDVSA werden afgesneden van financiële markten.

De auteurs betogen dat de impact van de sancties veel verder ging dan de Amerikaanse financiële markten, daar andere internationale financiële actoren “goede redenen hadden om te vrezen dat er verdergaande sancties zouden komen die van invloed op hen zouden kunnen zijn,” iets dat inderdaad later zou gebeuren.

De sancties van augustus 2017 hadden ernstige gevolgen voor de olieproductie van het land, met geschatte verloren olie-inkomsten over de daaropvolgende 12 maanden van $6 miljard. Weisbrot en Sachs betogen dat het verlies in deviezen, die nodig zijn voor vitale invoer van voedsel, medicijnen en productieve invoer, veroorzaakt door Amerikaanse sancties, de “belangrijkste schok” was die Venezuela in het najaar van 2017 de hyperinflatie induwde. Zij betogen ook dat de sancties de mogelijkheden van de aanpak van hyperinflatie en de ernstige economische crisis van Venezuela hebben belemmerd.

De sancties werden in januari, na de zelf-proclamatie van Juan Guaido als “interim president” beduidend uitgebreid met krachtige steun van de VS. Het ministerie van Financiën legde een feitelijk olie-embargo op dat de olie-export naar de Verenigde Staten van een gemiddelde van 586.000 duizend vaten per dag (bpd) tot nul in maart terugbracht. Als de huidige productieniveaus zouden worden gehandhaafd in plaats van verder kelderen, zou deze daling neerkomen op nog eens $6.8 miljard aan verloren exportinkomsten.

Het CEPR document benadrukt dat de laatste maatregelen verder de daling van de olieproductie versnelde, die werd verergerd door de elektriciteits crisis in maart. Het elektriciteitsnet van Venezuela is ook zwaar getroffen door sancties, waardoor de autoriteiten niet in staat waren om de apparatuur te onderhouden, terwijl het olie-embargo ook leidde tot een tekort aan brandstof die nodig is om thermo-elektrische backupinstallaties te activeren.

Weisbrot en Sachs leggen uit dat sancties, naast het onmiddellijke effect van het verlagen van de buitenlandse deviezenwinst en de miljarden aan activa die zijn bevroren, het extra effect hebben dat het veel moeilijker is financiële transacties voor voedsel en medische import aan te gaan. Het risico van het schenden van Amerikaanse sancties heeft ervoor gezorgd dat een groeiend aantal banken weigeren te dienen als intermediair in financiële transacties met betrekking tot de Venezolaanse overheid of staatsbedrijven.

Op basis van een aantal verschillende studies schat het rapport dat de sancties verantwoordelijk zijn voor 40.000 doden in 2017-2018 en dat er nog eens 300.000 mensen gevaar lopen door een gebrek aan toegang tot medicijnen. Dit omvat “80.000 HIV-patiënten die sinds 2017 geen antiretrovirale behandeling hebben ondergaan, 16.000 mensen die dialyse nodig hebben, 16.000 mensen met kanker en 4 miljoen mensen met diabetes en hypertensie.”

Het rapport stelt ook dat sancties hebben bijgedragen aan een verslechtering van de calorie-inname en ondervoeding door Venezolanen, met voedselimporten die daalden van $ 11,2 miljard in 2013 tot $ 2,46 miljard in 2018. De auteurs waarschuwen dat de daling van de olieproductie als gevolg van sancties dit aantal nog verder zou kunnen verminderen in 2019.

Weisbrot en Sachs benadrukken dat sancties illegaal zijn onder het handvest van de Organisatie van Amerikaanse Staten en wijzen erop dat Amerikaanse functionarissen expliciet hebben gezegd dat hun doel de omverwerping van de Maduroregering is.

“De sancties zijn ook in strijd met de Amerikaanse wetgeving,” gaan ze verder, omdat de uitvoeringsbesluiten gebaseerd zijn op het uitgangspunt dat de VS geconfronteerd worden met een “noodtoestand” als gevolg van de “ongewone en buitengewone bedreiging” die Venezuela heeft veroorzaakt. ” Dit heeft ook feitelijk geen grond”, voegen ze eraan toe.

Het aantal doden dit jaar zal, als de sancties blijven bestaan, vrijwel zeker veel groter zijn dan wat we voorheen hebben gezien”, concludeert het rapport.

(bron: venezuelanalysis.com via: vertaalslag.blog)

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!