De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Raoul Hedebouw en Alexis Tsipras, hand in hand?

woensdag 19 februari 2014 00:23
Spread the love

Kiezen voor kandidaten van Europees Links in Wallonië-Brussel

In Wallonië en Brussel zal de bevolking de keuze krijgen om voor de Partij van Europees Links te stemmen. Langs de aanwezigheid van de Parti Communist Wallonie-Bruxelles in PTB-GO! kan Maurice Magis als lid van de Raad van Europees Links haar programma mee aan de orde stellen.

En wie weet, zal voor het eerst een vertegenwoordiger van écht Links namens België zitting hebben in het Europees parlement. In Wallonië worden 8 Europese parlementsleden verkozen. Als de PTB-GO!, Vega en Mouvement de Gauche zich voor de Europese verkiezingen in kartel zetten dat halen ze misschien de 12% die nodig is om een Europese verkozene binnen te halen.

Een PVDA+ kandidaat naar het Europees parlement?

En de Vlaamse linkse kiezers, die blijven op hun honger, geen erkende Vlaamse partij in Europees Links. Maar niet geklaagd, misschien kan de PVDA+ zich voor de Europese verkiezingen wel uitbreiden tot een PVDA O(pen voor)L(inks)!. In een verzameling van alle georganiseerde krachten en bewegingen, naast de LSP ondermeer Beweging, Rood, LEF en alle anderen die al samen zaten aan de Ronde Tafel van het Socialisme in Gent. En hier zou 8% voldoende zijn om een Europese zetel binnen te halen. Doen!

Uitvoerend Comité 10/02/014 Partij van Europees Links in Rome

Intussen heeft het Uitvoerend Comité van de Partij van Europees Links onder leiding van Pierre Laurent, (PC Frankrijk) in Rome haar laatste meeting gehouden voor de kiescampagne echt van start gaat. De Italiaanse linkse partij “Rifondazione Comunista” was gastheer voor een 50-tal aanwezigen, waarvan Alexis Tsipras de meest opvallende was, ook omdat hij de oprichting van een eengemaakte Italiaanse linkse lijst mee probeerde tot stand te brengen. Hij was er ook als kandidaat van Europees Links voor het voorzitterschap van de Europese Commissie. Ook de vertegenwoordiger van de DKP-Duitsland was als waarnemend lid aanwezig. Voor dit verslag putten we ook uit Unsere Zeit van 14/02/014.

Conferentie in Brussel over de schuld op 10/04/2014

Pierre Laurent kondigde al de grote conferentie in Brussel aan op 10 april 2014 hoe schulden konden herschikt en kwijtgescholden worden en welk solidair antwoord kan gegeven op Europees niveau zonder dat er landen in de steek gelaten worden.

Solidariteit met de Spaanse vrouwen

De Spaanse ondervoorzitster Maite Malo vroeg de ondersteuning van de Spaanse vrouwen voor hun recht op een vrije en veilige abortus, zo niet zou de poging tot beperking ervan zich naar andere Europese landen kunnen uitbreiden als onderdeel van de ondergraving van andere democratische vrijheden.

Alexis Tsipras katalysator voor Europees Links

Welk europa moeten wij kiezen? Dat van de soberheid  of een democratisch europa van sociale vooruitgang” vroeg Alexis Tsipras zich af, de leider van Syriza die in de peilingen 40% zou behalen. Ook de verenigde linksen in Spanje zouden volgens hem een goed uitslag behalen, ook al deed de KP daar nog niet mee. “De oplossing is groei, geen soberheid, niet de leningen of schuld maar het tegendeel, minder lenen en een lager schuld, zo stelde hij verder”. 98% van de steun aan z’n land heeft gediend om de interest op de schulden te betalen en de gaten in de banken te dichten. En op de conferentie van april zou een oplossing in het vooruitzicht moeten gesteld volgens hem zoals gebeurd is met de Duitse schuld na WO2.

Geen burgeroorlog in Oekraïne

Ook werd gewaarschuwd voor  een inmenging dor de Europese Unie in Oekraïne waardoor het gevaar op een burgeroorlog zou stijgen.

Het Mare Nostrum, de Europese en Arabische eenheid, langs Europees Links?

De zomeruniversiteit van de Partij van Europees Links zou dit jaar door De Linke georganiseerd worden in Brandenburg en eind 2014 zou er een Middellandse Zeeconferentie plaatsvinden, waarschijnlijk in Tunesië, zo werd onder luid applaus nog vastgelegd.

Verenigd Links (van de Sociaal democratie en Groen) of Verenigde Communisten?

In Duitsland gaan Die Linke, vast lid van Europees Links en de DKP, waarnemend lid van Europees Links apart naar de kiezer. Een wat schizofrene toestand, zo merkte een redacteur van Unsere Zeit op, ofwel resoluut voor een eengemaakt links gaan zonder gespreide slagorde, ofwel een herverzameling van alle ‘reine’ communistische partijen in Europa. Maar in België is die keuze dus al gemaakt, de PTB-GO!, kiest in het samengaan met de PC Bruxelles-Wallonie ook resoluut voor het ruimte geven aan kandidaten van Europees Links op haar lijsten.

Alexis Tsipras in Brussel, samen met Raoul Hedebouw?

En misschien kan PTB-GO! en PVDA+ Alexis Tsipras eens uitnodigen, bv rond 10 april 2014, hij is dan toch in Brussel, om z’n steun te geven aan PTB-GO! en de Europese kandidaten op hun lijst, en ook aan Vega uiteraard, want langs Pierre Eyben heeft hij daar al goede contacten mee. Er zou alleszins heel wat persbelangstelling voor zijn. Raoul en Alexis, strijdbaar, hand in hand de armen hoog op het Luxemburgplein in Brussel.

Zie ook vorig bericht over de Peiling VTM/DM-RTL/Le Soir
en volgend bericht: Hernieuwde oproep Daniel Piron: ook Vega moet erbij

Jan Hertogen

take down
the paywall
steun ons nu!