De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Radio Scorpio viert 40-jarig bestaan

Radio Scorpio viert 40-jarig bestaan

zaterdag 19 oktober 2019 00:37
Spread the love

Legendarische Leuvens Radio Scorpio viert dit weekend haar 40-jarig bestaan

De Leuvense Radio Scorpio, het oudste nog actieve onafhankelijke radiostation van Vlaanderen, viert dit weekend haar 40-jarig bestaan. Na een symposium vrijdagnamiddag werd ‘s avonds in lokalen van Cinema Zed een tentoonstelling over de zender ingehuldigd. Zaterdag is er in jeugdclub Sojo nog een platenbeurs en ‘s avonds concerten van Wheel of Smoke en Pink Room.

Radio Scorpio werd in 1979 opgericht door enkele studenten en zond op maandag 15 oktober 1979 voor het eerst (illegaal) uit vanaf een Leuvense zolderkamer. Na enkele maanden werd verhuisd naar ‘t STUC (toen nog met een C). Op 18 februari 1980 kwam de toenmalige rijkswacht ter plaatse om de zender in beslag te nemen maar een inderhaast bijeengeroepen studentenmanifestatie verhinderde dit. Een tijd later werden de uitzendingen hervat. Het zou evenwel nog tot augustus 1985 duren vooraleer de zender gelegaliseerd werd. In 1999 diende onder meer wegens financiële problemen twee jaar lang gestopt te worden met uitzenden. In die periode werden allerlei benefitacties georganiseerd.

Anno 2019 telt Radio Scorpio 100 tot 120 medewerkers. Het gaat vooral om niet-studenten die allen op vrijwillige basis meewerken. De zender zendt dagelijks van 18 tot 24 uur live uit via 106 FM, met uitzondering van woensdagnamiddag wanneer al om 16 uur gestart wordt. Voor de rest wordt nonstop muziek gedraaid. De muziekkeuze varieert van hiphop tot reggae, jazz en dergelijke. Er wordt nog steeds geen reclame uitgezonden. De Radio overleeft financieel met lidgelden van de medewerkers en een jaarlijkse subsidie van 3.000 euro van de stad Leuven waarmee het Sabam kan betalen. Aan ‘t STUK dient een lage huur betaald. Radio Scorpio kan af en toe ook genieten van sponsors. Zo financierde Cera de recente verhuis van de uitzendmast naar een toren op Sint-Maartensdal.

Tijdens de inhuldiging van de expositie vrijdagavond wees voorzitter Nils Roofthoofd op het feit dat Radio Scorpio een echte bruggebouwer is tussen studenten en Leuvenaars en een van de weinige plaatsen in de stad waar beide groepen intens samenwerken. Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) beloofde dat Leuven mee zal investeren in de vernieuwde studio na de geplande renovatie van ‘t STUK. Gewezen KUL-rector Marc Vervenne stelde dat er tussen de universiteit en Scorpio weliswaar steeds een liefde-haatverhouding bestaan heeft, maar dat de KU Leuven toch wel een aantal keren in de bres gesprongen is voor de zender. Zo heeft ten tijde van de inbeslagname toenmalig vice-rector Herman Servotte bemiddeld ten voordele van de zender.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!