De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Radicaal Links, 3de fractie in Europees Parlement

zaterdag 8 maart 2014 23:15
Spread the love

Volgens de vooruitzichten van de PollWatch van 03/03/2014 zou de PVDA/PTB-GO voor het eerst met 1 zetel aanwezig zijn in het Europees parlement (ondermeer omdat PollWatch voortgaat op een samentelling van alle stemmen en het % voor Belgiê).

Langs DM van 06.03.2014 wordt inkijk gegeven in de PollWatch, een tweewekelijkse en binnen enkele weken wekelijkse poll over de kiesintenties voor de Europese verkiezingen in alle landen van Europa, ook in België en dit voor alle partijen. DM laat evenwel na de evolutie voor Radicaal Links in detail weer te geven, en bv de zetel voor PVDA/PTB ook in het licht te stellen.

Radicaal Links van 35 zetels nu naar 67 zetels

De poll van 3 maart 2014 bevestigt de verschuiving van februari, nl de Sociaal Democratische fractie wordt de grootste en zou 2009 zetels halen, de EVP (Christelijken) 202. Maar belangrijker nog, de ‘Radicaal Linksen’ zouden de 3de grootste fractie worden in het Europese parlement voor de liberalen en de Eurokritici. En ook de PVDA+/PTB-Go komt voor het eerst met 1 zetel in het Europese parlement volgens deze poll. Ingteressant is dat deze pol in alle Europese landen voortgaat op een eigen informatieverwerking, en deze stelt naast de laatste peiling in elk land.

Een exploratie van de PollWatch leert dat deze Radicaal Linkse fractie stijgt van 35 huidige zetels naar 56 zetels in de peiling van 20 februari en naar 67 in deze van maart.

De belachelijke wering van de PVDA+/PTB-GO uit de stemtest

Deze opgang van Europees Links maakt de beslissing om de PVDA/PTB te weren uit de stemtest des te belachelijker. Wetenschappelijke arrogantie, vermeende neutraliteit en obvjectiviteit van enkele geïsoleerde wetenschappers, gelegitimeerd door het nog altijd gebeitelde anti-communisme van de VRT maken van België het zoveelste Europese lachtertje.

In het Europese beeld staat België als enig land met Groen in the picture, een gevolg van de aansluiting van de N-VA bij de Groene fractie, ook in België. Voortgaande op de landenkaart kan men voor elk land zowel de uitslagen bij de vorige Europese verkiezingen zien als de resultaten van de laatste opiniepeiling in elk land. Interessant is ook de evolutie van N-V in de PollWatch te volgen, die een stuk lager ligt dan hun resultaten in de ‘nationale’ polls.

De uitslagen per land bij de Europese verkiezingen in 2009, met het detail voor alle partijen in België in % op de totaal stemmen voor België.

Een overzicht van alle partijen in elk land in 2009 en de laatste PollWatch.

Nog interessanter is het detail van de poll in elke land apart en de PollWatch voor elke partij en dit in elk Europees land, voortgaande op een klik op het land op de Eurokaart.

En ook de tabel waarop de evolutie te zien is van elke partij in elk land volgens de poll van 03/03/2014 en het aantal zetels in 2009 is uitermate interessant.

De evolutie van 35 bestaande zetels voor Radicaal Links in 2009 naar 67 in de poll van 03.03.2014 in elk land geeft volgend beeld, eerst het aantal zetels volgens de poll, dan de evolutie tav 2009.

2 in Croatië, +2
2 in Cyprus, =
4 in Tsjechië, =
2 in Denemarken, +1
1 in Finland; +1
8 in Frankrijk, +3
9 in Duitsland, +1
9 in Griekenland, +6
3 in Ierland, +2
5 in Italië, +5
3 in Letland, +2
3 in Nederland, +1
1 in België, +1
7 in Portugal, +4
7 in Spanje, +6
2 in Zweden, +1
1 in Groot-Brittanië, =

De PVDA/PTB komt vanaf de peiling van 03/03/2014 voor het eerst met een Europese zetel in de PollWahl. Dat is niet het geval voor de DKP, die voor Europa los van Die Linke opkomt ook al zijn ze beiden lid van Europees Links, noch voor de NCPNL of de LKP.

In Griekenland neem Syriza 7 zetels voor zich, de KKE (zusterpartij van de PVDA/PTB) 2. Ook in Italië zou Radicaal Links, mede onder stimulans van Tsipras (Syriza) met 5 zetels haar 0 score in 2009 achter zich laten.

En de polls zullen zich sneller opvolgen

Er komen nog 2 veertiendaagse polls tot 4 april 2014 waarna de poll wekelijks geupdated wordt tot 22-25 mei. Interessant om volgen, vooral door de PVDA+/PTB-GO, Vega en Mouvement de Gauche, willen ze in België voor het eerst een Europese zetel ‘scoren’.

Jan Hertogen

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!