De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Racistische uitspraken in RTL programma Bubbels & Gloss/Brief aan RTL en Bubbels & Gloss

Racistische uitspraken in RTL programma Bubbels & Gloss/Brief aan RTL en Bubbels & Gloss

zaterdag 12 mei 2018 02:37
Spread the love

RACISTISCHE UITSPRAKEN IN RTL PROGRAMMA ”BUBBELS & GLOSS”/BRIEF AAN RTL EN BUBBELS & GLOSS

ZIE OOK

https://www.astridessed.nl/racistische-uitspraken-in-rtl-programma-bubbels-gloss-brief-aan-rtl-en-bubbels-gloss/

AANBUBBELS EN GLOSS/RTL PROGRAMMA

Met focus op de 35 jarige vrouw en ouderRode Draad:De hectiek van het leven van alledag, gecombineerdmet de wereld van beauty, fashion and lifestyle

https://www.rtl.nl/gemist/bubb els-gloss/

Geacht RTL bestuurGeachte programmamakers BUBBELS en GLOSS

”Honderd jaren zal zij slapen, tot een Prins haar ontwaken doet”Deze zinsnede uit het onvergetelijke Sprookje van Doornroosje [1]ging er door mij heen, toen ik de ronduit belachelijke, schunnige,maar vooral racistische opmerking hoorde van Ad Peters, [Haircompany in Apeldoorn]in uw RTL  programma ”Bubbels en Gloss”, met focus op de 35 jarige vrouwen ouder. [2]
Want het lijkt wel, alsof deze man van 1918 is ontwaakt in 2018,in  de21 ste eeuw en een aantal belangrijke ontwikkelingen heeftgemist, zoals de afschaffing van de apartheid, het einde van het kolonialisme en de ondertekening van de Universele Verklaringvan de Rechten van de Mens! [3]HAHAHAHA!
Kan iemand zo achterlijk zijn?Ja, de heer Ad Peters IS zo iemand.
Waar gaat het om?U weet dat natuurlijk wel, want u hebt al verontwaardigde reactiesgenoeg gehad.Het verschil is echter, dat deze brief aan u op mijn website geplaatstwordt en verder verspreid.Bereid u daar maar op voor!
TER ZAKE
Tijdens uw recente uitzending, die over haarstijlen ging,beweerde deze Ad Peters, ook al idioot overigens, dat je niets tot weinigzou kunnen aanvangen met ”haar met krullen” [lees ”kroeshaar!] 
Ik citeer Peters, naar aanleiding van Miranda Bakker’s opmerkingenover het creeren van een ”Ibiza” lookje” op een model

AD PETERS: Ik heb haar gezien met nat haar, heel veel krul

ANGELA PONSIOEN: Ja bijna negroïde

AD PETERS:: Ja en dan denken juist heel veel consumenten, dat is fantastisch haar, daar ben je heel blij mee. Nou daar ben je meestal helemaal niet blij mee

ANGELA PONSIOEN: Nee

AD PETERS:: Want daar kun je niet zoveel mee

MIRANDA BAKKER:: Nou ik zal jullie een geheimpje vertellen, maar ik heb ook dat haar. Ja nee echt, als ik het was en ik laat het drogen, ben ik gewoon Tina Turner.

AD PETERS:: Het is wel hartstikke belangrijk om jou klanten, en dat doe jij, daarin ook tips te geven, wat voor producten ze kunnen gebruiken, want die mensen willen ook weleens wat anders. Je wilt niet altijd als een bosneger erbij lopen.”

Zie de transcriptie van de hele tekst onder noot 4

Er wordt hier een heleboel ONZIN beweerd, zoals Ad Peter’s opmerking,

”dat je niet zoveel kunt met ”haar met krullen” [hij bedoelt ”kroeshaar”],

duidelijk er NIET van op de hoogte zijnd, hoeveel diversiteit er mogelijk

is in kapsels met ”haar met krullen” [zie de Black Afro Hairshops op Google]

en Angela Ponsioen’s denigrerende opmerking ”bijna negroide”, een woord,

dat bij mijn weten het laatst gebruikt werd in de eerste helft van de TwintigsteEeuw.

Maar dat is meer dommigheid:

Waarover ik WERKELIJK gevallen ben, zie hieronder

BOSNEGER

”Je wilt niet altijd als een bosneger erbij lopen.”

BELIEVE IT OR NOT.

Dit is werkelijk een opmerking, gemaakt anno 8 mei 2018,

op de Nederlandse TV, gedoogd door RTL en waar door de hele

Tafel nog hartelijk om gelachen werd ook.

Achterlijke gedogers van racisme!

Alsof ik in het Zuid-Afrika van de Apartheid beland was, zo denigrerend.

racistisch en achterlijk.

Alsof u nog in de 19 eeuw, die Eeuw van Rassenwaan en bruut

kolonialisme leeft, meneer Peters.

Die Eeuw, waarin nog slavernij was!

Want naast het platte racisme, het minderwaardige dedain, dit

gebrek aan beschaving, getuigt die ”bosneger” opmerking van

een bijna grenzeloze DOMHEID en ONWETENDHEID!

BOSNEGERS?/NEEN!MARRONS/VRIJHEIDSSTRIJDERS/JA!
Het eerste wat ik hierover ga opmerken staat op Wikipedia”  De denigrerende term bosneger wordt sinds de jaren 60 niet meer gebruikt. Boslandcreool wordt meer gebruikt, maar geleidelijk vervangen door de neutraler geachte benaming ‘marron’  [5]Dat kan Ad Peters in zijn zak steken!
Maar er is meer, veel meer!
Die zogenaamde ”bosnegers”, over wie Ad Peters zich zo denigrerenduitlaat, zijn afstammelingen van VRIJHEIDSSTRIJDERS!Hun werkelijke naam is ”Marrons” en staat voor slaven, die deplantages waren ontvlucht, in vrijheid gemeenschappen vestigden inde jungle [oerwouden] in Zuid-Amerika en daar de succesvolleleiders van slavenopstanden werden!
In Suriname bijvoorbeeld voerden tijdens de slavernijdie Marrons keer op keer guerillaaanvallen uit op het Nederlandse koloniale Bestuur .Grote helden en legeraanvoerders waren onder andere[er waren er veel meer hoor], Boni, Baron en Joli Coeur. [6]Nanny of the Maroons was een geduchteslavenleider  in Jamaica! [7]Nooit van deze verzetshelden gehoord, dames en heren?
Dat is dan een manco in uw algemene ontwikkeling!

Om een lang verhaal kort te maken:
Zo geducht waren de guerilla aanvallen van de Marrons inSuriname op de slavenhouders, dat het Nederlandse Bestuurzich gedwongen zag, vredesverdragen met de Marrons te sluiten,want ze konden ze NIET eronder krijgen! [8]
Dat is wel een ander verhaal he, dames en heren, dan racistischeen denigrerende opmerkingen maken over mensen, die trotseafstammelingen zijn van HELDEN, VRIJHEIDSSTRIJDERS!

EPILOOG
Veel woorden ga ik hier niet meer aan vuil maken, wantik heb mijn punt wel duidelijk gemaakt, nu.Het is niet alleen onbeschaafd, minderwaardig en racistischom zogenaamd ”grappig” te doen over iemand’s afkomst of achtergrond,in dit geval nog uiterst dom en getuigend van een totaal gebrek aanhistorisch besef. 
Want deze zo denigrerend door Peters aangeduide ”bosnegers”waren de slavernij in Suriname zelfstandig ontvlucht, hadden geen Emancipatieverklaring van de blanken nodig [9] en hebben zich decennialangsuccesvol tegen het misdadige Nederlandse slavernijbestuur verzet,waardoor het koloniale Bewind gedwongen was vredesverdragenmet hen te sluiten! [10]
Een beetje meer respect mag dus wel.En  tensliotte dit:
Als Ad Peters, die zo denigrerend het woord ”bosneger” gebruikt,had moeten overleven in de jungle onder gelijke omstandighedenals de Marrons,,had hij het eind van de dag waarschijnlijk niet eens gehaald! [11]
ZO!En nu EIS ik zowel van RTL als Bubbels en Glosses publiekeexcuses aan alle afstammelingen van deze dappere Marrons ENde tot slaaf gemaakten in het algemeen!En niet zulke slappe als recentelijk op Facebook!Want in tegenstelling tot wat Ad Peters beweert, is zijn racistischeopmerking geen ”slip of the tongue” [12], want wieniet racistisch denkt, ZEGT dit niet!
Bied u dus niet overtuigender excuses aan, Ad Peters EN het RTL management[13] dan zal u berucht staan als gedogers en ennablersvan rassenwaan, waarvan de fatale gevolgen enkele dagengeleden nog zijn herdacht op de 4 mei Herdenking!
En waag het niet,zich  in uw programma’s  ooit nog denigrerenduit te laten over de afkomst van mensen!

” Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.”
Artikel 2, UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS [14]
Ik heb gezegd en ik verwacht, dat u aan mijn eis tegemoet komt.

Vriendelijke groetenAstrid Essed
Amsterdam 
www.astridessed.nl

NOTEN 

[1]

WIKIPEDIADOORNROOSJE/VERSIE VAN GRIMM
https://nl.wikipedia.org/wiki/ Doornroosje#Versie_van_Grimm

BRON
WIKIPEDIADOORNROOSJE

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Doornroosje

[2]

BUBBELS & GLOSS

https://www.rtl.nl/gemist/bubb els-gloss/

[3]

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/P ages/Language.aspx?LangID=dut

[4]

TRANSCRIPTIE VAN HET DOOR MIJ GEWRAAKTE DEELVAN HET PROGRAMMA VAN BUBBELS & GLOSS

YOUTUBE.COMINTERCOIFFURE BUBBELS EN GLOSS 

RTL Lifestyle

Gepubliceerd op 6 mei 2018 
Lifestyleprogramma waarin de vrouw van 35 jaar en ouder centraal staat. De rode draad is de hectiek van het leven van alledag gecombineerd met de wereld van beauty, fashion en lifestyle

https://www.youtube.com/watch? v=G_O-zew917U

TEKST ”RACISME SCHANDAAL” GETRANSCRIBEERD

ANGELA PONSIOEN/PRESENTRATRICE:
Ja, en Ad, een heel ander onderwerp is natuurlijk ons haar

AD PETERS:
Ja, haar in de wind

ANGELA PONSIOEN [op zangerige toon[”Haren in de wind….”
ANGELA PONSIOEN VERVOLGT, ZEGT TEGEN MIRANDA BAKKER
”Miranda, gelukkig ben je er weer”
MIRANDA BAKKER ”Ja”
ANGELA PONSIOEN:
”Je hebt weer een mooi model veranderd, Vertel eens…..

MIRANDA BAKKER
Ik heb haar al voorbereid met de kleur, dat heb ik in mijn salonheb ik dat gedaan [dubbel op, maar spreektaal Miranda/OpmerkingAstrid Essed] en ja, deze zomer zit er aan te komen en ja, de Ibizasteeltjes, die blijven heel erg in, ook nog in de kleding en dat zien weeigenlijk ook nog terug in de haardracht terug, dus ik gaeen Ibiza lookje creeren, een heel simpele vaststeektechniek, dieheel simpel na te doen is thuis en ja, dat ga ik jullie laten zien.

AD PETERS: Ik heb haar gezien met nat haar, heel veel krul

ANGELA PONSIOEN: Ja bijna negroïde

AD PETERS:: Ja en dan denken juist heel veel consumenten, dat is fantastisch haar, daar ben je heel blij mee. Nou daar ben je meestal helemaal niet blij mee

ANGELA PONSIOEN: Nee

AD PETERS:: Want daar kun je niet zoveel mee

MIRANDA BAKKER:: Nou ik zal jullie een geheimpje vertellen, maar ik heb ook dat haar. Ja nee echt, als ik het was en ik laat het drogen, ben ik gewoon Tina Turner.

AD PETERS:: Het is wel hartstikke belangrijk om jou klanten, en dat doe jij, daarin ook tips te geven, wat voor producten ze kunnen gebruiken, want die mensen willen ook weleens wat anders. Je wilt niet altijd als een bosneger erbij lopen.

GELACH AAN DE TAFEL

MIRANDA BAKKER

Nee, dat is juist heel belangrijk, want dat merk je, mensen, die heel veel krullen,

die willen heel graag ook die steile lookjes en andersom, mensen, die

heel steil haar hebben, die willen graag een keer die nonchalante krullen, dan is 

een product ook superbelangrijk ehhhhh

AD PETERS:

Hardstikke goed en ehhhh

ANGELA PONSIOEN:

Je bent het voorbeeld zelf, toch….

AD PETERS [valt Ponsioen in de rede]
Fijn, dat ze erbij was

ANGELA PONSIOEN:
Hardstikke fijn en weet je wat nou zo vervelend is…
EN DAN STOPT HET FILMPJE

[5]

” De denigrerende term bosneger wordt sinds de jaren 60 niet meer gebruikt. Boslandcreool wordt meer gebruikt, maar geleidelijk vervangen door de neutraler geachte benaming ‘marron”’
WIKIPEDIAMARRONS

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Marrons

[6]

WIKIPEDIABONI (GUERILLALEIDER)

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Boni_(guerrillaleider)

WIKIPEDIABARON (GUERILLALEIDER)

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Baron_(guerrillaleider)

” De beroemdste marrons zijn Boni,    Baron en Joli Coeur. Zij waren de drie grote leiders van de groep die bekend staat onder de naam Boni’s, omdat Boni de leider was op het gebied van de oorlog”
SURINAME WEBQUEST.NLBONI/DE BONI’S

http://www.surinamewebquest. nl/boni-boni’s.html

[7]

WIKIPEDIANANNY OF THE MAROONS
https://en.wikipedia.org/wiki/ Nanny_of_the_Maroons

[8]

WIKIPEDIAMARRONS VAN SURINAME/VREDESVEDRAGEN

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Marrons_van_Suriname#Vredesver dragen

BRON

WIKIPEDIAMARRONS VAN SURINAME

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Marrons_van_Suriname

” Vanaf de aankomst van de eerste slaven uit Afrika in Suriname lukte het sommigen van hen om het binnenland in te vluchten. Zij leerden het oerwoud en de moerassen kennen, en stichtten er ministaatjes. Van daaruit overvielen zij plantages, plunderden deze en bevrijdden slaven. De Nederlanders konden hier weinig tegen beginnen. Uiteindelijk sloot het koloniaal bestuur vanaf 1760 vredesverdragen met groepen Marrons. Bekende aanvoerders van de Marrons waren Adyáko Benti Basiton (ook bekend als Boston Bendt), AdoeAlabiBoni en B roos.”

WIKIPEDIAGESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE SLAVERNIJ/MARRONSIN SURINAME

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Geschiedenis_van_de_Nederlands e_slavernij#Marrons_in_Surinam e

BRON

WIKIPEDIAGESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE SLAVERNIJ
https://nl.wikipedia.org/wiki/ Geschiedenis_van_de_Nederlands e_slavernij

” De marrons voerden regelmatig guerrilla-aanvallen uit op de plantages voor de plundering van goederen, om anderen te bevrijden en om zichzelf te wreken. Als reactie riep de koloniale overheid in 1730 een noodsituatie uit. Tot 1760 werden vijftig militaire expedities uitgevoerd tegen de toentertijd meest gevreesde groepen: de Saramacca en de Djuka. De expedities bleken weinig succesvol door de effectieve hinderlagen van de marrons in het moeilijk begaanbare regenwoud. De koloniale overheid sloot hierdoor uiteindelijk vredesovereenkomsten met deze groepen in 1760, 1762 en 1768. De marrongemeenschappen waarmee deze verdragen werden gesloten konden vanaf dat moment zonder vervolging in vrijheid leven. ”
KRITISCHE STUDENTEN.NLSLAVENVERZET/DE ANGST VAN DE PLANTERSKLASSE20 MEI 2014

http://www.kritischestudenten. nl/krantje-boord/krantje-boord -lente-2014/slavenverzet-de- angst-van-de-plantersklasse- marrons-marronage/

[9]

WIKIPEDIAGESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE SLAVERNIJ/TIJDSVERLOOPAFSCHAFFING SLAVERNIJ NEDERLAND

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Geschiedenis_van_de_Nederlands e_slavernij#Tijdsverloop_afsch affing_slavernij_Nederland

BRON

WIKIPEDIAGESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE SLAVERNIJ

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Geschiedenis_van_de_Nederlands e_slavernij

SURINAME WEBQUEST.NL1863: DE AFSCHAFFING VAN DE SLAVERNIJ

http://www.surinamewebquest.nl /afschaffing_slavernij.html

[10]

WIKIPEDIAMARRONS VAN SURINAME/VREDESVEDRAGEN

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Marrons_van_Suriname#Vredesver dragen

BRON

WIKIPEDIAMARRONS VAN SURINAME

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Marrons_van_Suriname

” Vanaf de aankomst van de eerste slaven uit Afrika in Suriname lukte het sommigen van hen om het binnenland in te vluchten. Zij leerden het oerwoud en de moerassen kennen, en stichtten er ministaatjes. Van daaruit overvielen zij plantages, plunderden deze en bevrijdden slaven. De Nederlanders konden hier weinig tegen beginnen. Uiteindelijk sloot het koloniaal bestuur vanaf 1760 vredesverdragen met groepen Marrons. Bekende aanvoerders van de Marrons waren Adyáko Benti Basiton (ook bekend als Boston Bendt), AdoeAlabiBoni en B roos.”

WIKIPEDIAGESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE SLAVERNIJ/MARRONSIN SURINAME

https://nl.wikipedia.org/wiki/ Geschiedenis_van_de_Nederlands e_slavernij#Marrons_in_Surinam e

BRON

WIKIPEDIAGESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE SLAVERNIJ
https://nl.wikipedia.org/wiki/ Geschiedenis_van_de_Nederlands e_slavernij

” De marrons voerden regelmatig guerrilla-aanvallen uit op de plantages voor de plundering van goederen, om anderen te bevrijden en om zichzelf te wreken. Als reactie riep de koloniale overheid in 1730 een noodsituatie uit. Tot 1760 werden vijftig militaire expedities uitgevoerd tegen de toentertijd meest gevreesde groepen: de Saramacca en de Djuka. De expedities bleken weinig succesvol door de effectieve hinderlagen van de marrons in het moeilijk begaanbare regenwoud. De koloniale overheid sloot hierdoor uiteindelijk vredesovereenkomsten met deze groepen in 1760, 1762 en 1768. De marrongemeenschappen waarmee deze verdragen werden gesloten konden vanaf dat moment zonder vervolging in vrijheid leven. ”
KRITISCHE STUDENTEN.NLSLAVENVERZET/DE ANGST VAN DE PLANTERSKLASSE20 MEI 2014

http://www.kritischestudenten. nl/krantje-boord/krantje-boord -lente-2014/slavenverzet-de- angst-van-de-plantersklasse- marrons-marronage/

[11]

” Slaven die naar het oerwoud vluchtten, konden daar alleen in leven blijven als ze hun eigen voedsel verbouwden.”

WIKIPEDIAMARRONS VAN SURINAME/LEVEN VAN DE MARRONS IN SURINAME
https://nl.wikipedia.org/wiki/ Marrons_van_Suriname#Leven_ van_de_Marrons_in_Suriname

DAT ZIE IK AD PETERS NIET DOEN, HAHAHAHA!

BRON

WIKIPEDIAMARRONS VAN SURINAME
https://nl.wikipedia.org/wiki/ Marrons_van_Suriname

[12]

DEVENTER – De Deventer topkapper Ad Peters heeft nu ook zelf het boetekleed aangetrokken over zijn gewraakte opmerkingen over bosnegers. Eerder al bood de redactie van het tv-programma excuses aan voor de omstreden uitspraak. “Dit was een slip of the tongue en geen moment racistisch bedoeld.” Peters deed zijn uitlatingen in het RTL tv-programma Bubbels & Gloss, waarvan hij medepresentator is.

De schriftelijke reactie van Ad Peters:

“Ik betreur de uitspraak die ik heb gedaan in het programma ‘Bubbels & Gloss’. Het is in geen geval de bedoeling geweest iemand te kwetsen en ik bied hiervoor mijn oprechte excuses aan. Zowel internationaal als in Nederland is afro-american hair niet meer weg te denken uit het modebeeld. Ook op de internationale catwalks is afro-american hair hot bij alle topmodellen en dat is een ontwikkeling die ik toejuich.””


HET DEVENTER NIEUWS.NL

KAPPER AD PETERS TREKT BOETEKLEED AAN NA UITSPRAAK

http://www.hetdeventernieuws.n l/2018/05/08/kapper-ad-peters- trekt-boetekleed-aan-na- uitspraak/

[13]

Reactie RTL

RTL laat aan de NOS weten erg geschrokken te zijn. “RTL krijgt het programma aangeleverd en de inhoud van deze zogeheten tape on desk-programma’s wordt steekproefsgewijs gecheckt. Het bewuste fragment is helaas niet gezien en wij betreuren dit.”

SHOWNIEUWS

RTL PROGRAMMA ONDER VUUR NA ”BOSNEGER”

OPMERKING

https://www.show.nl/rubrieken/sterren/2018/rtl-programma-onder-vuur-na-bosneger-opmerking/

[14]

Artikel 2

Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst, eigendom, geboorte of andere status.”

UNIVERSELE VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS

http://www.ohchr.org/EN/UDHR/P ages/Language.aspx?LangID=dut

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!