De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Racisme tegen de Walen is populair … en iedereen zwijgt

Racisme tegen de Walen is populair … en iedereen zwijgt

zaterdag 1 januari 2011 17:08
Spread the love

Dat de schepen van financiën van De Panne zich zorgen maakt omtrent de toevloed van Waalse werklozen is één zaak. Erger vind ik dat meer dan 95 procent van de 1778 mensen die deelnamen aan de enquête van Het Nieuwsblad vond dat de man gelijk had … terwijl hij ongelijk heeft.

Werklozen hebben immers een hoger inkomen dan het leefloon dat het OCMW toekent. Bovendien is het leefloon in heel België gelijk, wat verhuizen om die reden overbodig maakt. 

Ik kan mij inbeelden dat het OCMW van De Panne mogelijk extralegale hulp toekent aan de leefloners waardoor het inkomen bij hen hoger is, maar dan bepalen zij ook zelf de spelregels om dit al dan niet toe te kennen.

Ik kan me ook inbeelden dat sommige werkzoekenden uit de Borinage graag ingaan op de vraag naar arbeidskrachten vanuit de kuststreek en daarom verhuizen … ook al zijn het geen stabiele jobs en beperkt het zich tot interimwerk in de horeca.

… Maar er is geen reden om ook maar iets verkeerd te zeggen over die Waalse werklozen.

… Ja, er is één reden om zoiets te doen: het is populair, en haat brengt stemmen op

Het ergste van al is dat niemand … geen enkele journalist … de man heeft durven tegenspreken. Hij heeft ongelijk, het klopt gewoon niet wat die man zegt, maar waarom zwijgt iedereen.

Zijn het na de Joden en de Moslims, nu de Walen die aan de beurt zijn om zich populair over te maken? Denk dan toch nog – ter afronding – even na over deze tekst.

Pastor Niemoller, een Duitser die het geluk had diverse concentratiekampen te overleven, omschreef een historische evolutie zo: “In Duitsland kwamen ze eerst de communisten oppakken en ik protesteerde niet, want ik ben geen communist. Dan was het aan de vakbondsleden en ik protesteerde niet, want ik ben geen vakbondslid. En dan kwamen ze voor de Joden en weer zegde ik niets, want ik ben geen Jood. En dan … kwamen ze voor mij … en toen was er niemand meer om te protesteren. ..”

Erik Van Laecke

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!