De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Racisme: een term die langs twee kanten snijdt.

Racisme: een term die langs twee kanten snijdt.

zondag 14 augustus 2016 17:20
Spread the love

Als reactie op de racistische uitlatingen op het nieuws van de jonge Genkenaar die in Marokko overleed na een ongeval met zijn quad.

Facebook als uitlaatklep

We hebben allemaal wel eens nood aan een praatje, de nood om gehoord te worden. De wil om te kunnen vertellen wat we mee hebben gemaakt of wat onze mening over een bepaald onderwerp is en daarbovenop erkenning en begrip te krijgen van anderen.

Vroeger gebeurde dat bijvoorbeeld in de kroeg. Zeer cliché. Het plaatselijke café in het dorp waar je woonde was vaak dè plaats ‘to be’ om even de nonsens van alledaags van je af te schudden. Met kennissen en vrienden een pint aan de toog drinken en wat zwanzen over verschillende hedendaagse onderwerpen. Praten over koetjes en kalfjes en het weer dat nog steeds zo typisch Belgisch is.

Tegenwoordig is er sprake van stabiel en snel internet. Verschillende gratis applicaties worden ondertussen aangeboden, waaronder Facebook. Hèt media-kanaal om jouw ideeën, creaties en waarheid naar voren te schuiven. Eveneens wordt het gebruikt om met vrienden op afstand contact te kunnen houden en bovenal om complimenten en kritiek de wereld in te kunnen sturen naar ‘Jan en alleman’ – vanuit je luie zetel, als je wilt.

Begin augustus 2016 zag ik een afschrikwekkend bericht langskomen op Facebook. Een foto van de jonge overleden Genkenaar, met daaronder een resem racistische uitlatingen. Reacties op een bericht van de Vlaamse Verdedigingsliga. Een bericht waarin wel degelijk werd aangekaart dat de tiener in kwestie geen Vlaming zou zijn. “Het was niet de bedoeling om te schofferen.” meldt de Vlaamse Verdedigingsliga achteraf via verschillende mediakanalen.

Deze racistische uitlatingen kwamen nochtans als een schok binnen in onze samenleving. Over ‘luchten’ kunnen we hier niet meer spreken. Dit mag van mijn part benoemd worden als ‘pesten’.

Racisme

Pesten is kritiek uiten op de persoon, in plaats van op het handelen van die persoon. Iets wat in betrokken voorval wel gebeurd is. Want de Vlaamse Verdedigingsliga beweert dat de jongen geen Vlaming zou zijn. Terwijl deze tiener wel in Genk woonde en eveneens daar naar school ging. Hij laat heel wat familie, vrienden en kennissen achter. Het plotse overlijden van deze jongen raakt een deeltje van onze gemeenschap.

De verschillende racistische uitlatingen die daarna als reactie op het bericht van de Vlaamse Verdedigingsliga volgden, scharrelden zich aan elkaar vast om één front te vormen tegen ‘de anderen’; de mensen met een ander vaderland, andere cultuur en ander geloof. Het doel was duidelijk. Die bevolkingsgroep bewust (openbaar) uitmaken en uitlachen en daaruit plezier halen. Pesten dus… met behulp van racisme. Een ‘marginaal’ uiterste van onze samenleving toonde even hun ‘zwart tot donker gekleurde’ mening.

Een tegenovergesteld uiterste in de samenleving kan je ook terugvinden binnen de groep van mensen met een vreemde origine. Een kleine hoeveelheid van hen gebruiken het woord ‘racisme’ om er een eigen voordeel uit te halen. Ik herinner me nog goed, hoe een jonge moslima uit mijn klas de leerkracht als racist uitschold omdat ze gebuisd was op een toets of omdat ze niet als eerste werd aangeduid om een vraag te beantwoorden. Ook die ene keer, toen ik nog werkte als kassierster en een klant tegen zijn zoontje zei “Wacht maar, binnenkort is dit land van ons.”. Dit omdat hij niet geholpen werd zoals hij dat allicht wou. Het lijkt misschien wel fictie, maar dat is het niet. Dergelijk gedrag kan de groei van racisme binnen onze samenleving spijtig genoeg stimuleren.

Het wordt steeds belangrijker. We moeten een evenwicht kunnen vinden tussen het aanvaarden van de eigen cultuur èn die van de andere zodat we kunnen blijven streven naar een rechtvaardige en multiculturele samenleving.

Positieve debatvoering

Dat er een ‘gecontroleerd’ debat moet komen is duidelijk. Dergelijke racistische uitlatingen en gedragingen kunnen niet getolereerd worden in onze multiculturele maatschappij.

De directeur van het minderhedenforum geeft aan dat er meer nodig is dan verontwaardiging over racisme. Er moet meer gebeuren om dit probleem aan te pakken. Want de wereld is toch van iedereen?

Ook de Vlaamse Verdedigingsliga geeft aan nood te hebben aan een open debatvoering. Zij vragen zich bijvoorbeeld af waar de verontwaardiging was in de media na de aanslagen of de aanrandingen door asielzoekers. Komen we volgens hen dan te weinig op voor onze Vlaamse cultuur?

Facebook is alvast niet de plaats om een dergelijk debat op een gecontroleerde wijze uit te kunnen voeren. Of toch niet op een manier waarbij alle betrokken partijen met respect kunnen worden benaderd. Want enkel daaruit kan een positieve debatvoering komen.

En mogelijk ook een antwoord op uw hoofdvraag, meneer Gunther van de Vlaamse Verdedigingsliga. Indien u met de redactie van betrokken krant rechtstreeks contact had opgenomen, was die vraag misschien reeds beantwoord. Ik kan wel een beetje raden wat dat zou kunnen zijn: ‘De overleden tiener woonde in Genk. Hij ging naar school in Genk. Hij laat veel mensen achter in Genk. Hij was Vlaams, meneer Gunther. Misschien niet van roots. Maar hij was het. En als schrijver kies je nog steeds zelf je eigen woorden vanuit je eigen denken en je eigen verantwoordelijkheid. U deed dat toch ook?’

Facebook als duidelijke weerspiegeling van een wantrouwige maatschappij. Eéntje waar racisme en de nood aan een positieve debatvoering openlijk naar boven stroomt. We moeten nu eenmaal af van dat meest ernstig dreigend wantrouwen, zodat we kunnen leren samenwerken aan een rechtvaardige en multiculturele samenleving waarin het evenwicht tussen vrijheid en veiligheid nog steeds kan primeren.

Bronnen

“Weerzinwekkende reacties op overlijden: ‘Ziekelijk racisme’”, 2 augustus 2016, Het Nieuwsblad, “http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160802_02408696” geraadpleegd op 12 augustus 2016.

“Zo verantwoordt Vlaamse Verdedigings Liga haar Facebookcommentaar”, 2 augustus 2016, Het Nieuwsblad, “http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160802_02409097” geraadpleegd op 12 augustus 2016.

“Politiek reageert op racisme na overlijden jonge Genkenaar: ‘Weerzinwekkend en ziekelijk’”, 2 augustus 2016, Knack, “http://www.knack.be/nieuws/belgie/politiek-reageert-op-racisme-na-overlijden-jonge-genkenaar-weerzinwekkend-en-ziekelijk/article-normal-735193.html” geraadpleegd op 12 augustus 2016.

“Verontwaardiging over racisme is niet voldoende”, 3 augustus 2016, Denny Baert, De Redactie, “http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/binnenland/1.2728077” geraadpleegd op 12 augustus 2016.

“Ook na verdwijnen Vlaamse Verdedigings Liga blijft de racistische bagger stromen” 11 augustus 2016,Christophe Callewaert, De Wereld Morgen,“https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2016/08/11/ook-na-verdwijnen-vlaamse-verdedigings-liga-blijft-de-racistische-bagger-stromen” geraadpleegd op 14 augustus 2016.

take down
the paywall
steun ons nu!