De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

RAAD VERGUNNINGSBETWISTINGEN VERNIETIGT VERKAVELINGSVERGUNNING PARKVELD HEVERLEE

RAAD VERGUNNINGSBETWISTINGEN VERNIETIGT VERKAVELINGSVERGUNNING PARKVELD HEVERLEE

donderdag 31 december 2020 09:35
Spread the love

RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN VERNIETIGT VOOR VIERDE KEER VERKAVERLINGSVERGUNNING DIE DEPUTATIE VERLEENDE VOOR AANLEG VAN 64 KAVELS OP PARKVELD IN HEVERLEE

De Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de verkavelingsvergunning vernietigd die de deputatie van Vlaams-Brabant in juli 2019 verleende aan projectontwikkelaar Extensa voor de aanleg van 64 kavels op het Parkveld in Heverlee. Het beroep was ingediend door omwonenden met de steun van Parkveld Blijft, een actiecomité dat ijvert voor het behoud van deze 34 ha grote open ruimte langs de Geldenaaksebaan in Heverlee. In haar nieuw besluit wijst de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het feit dat de stad Leuven nog geen wettige beslissing nam over de aanleg van wegen naar deze verkaveling, hetgeen een vereiste is om deze te kunnen realiseren.

Het Leuvense schepencollege verleende in 2009 een voorwaardelijke verkavelingsvergunning aan Extensa om op een deel van dit terrein dat ingekleurd staat als woongebied de vermelde verkaveling aan te leggen. Hiertegen werd echter beroep aangetekend bij de deputatie. Sindsdien verleende de Vlaams-Brabantse deputatie al vier keer een verkavelingsvergunning. Die werd echter evenveel keer in beroep vernietigd door de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarna de zaak terug bij de deputatie belandde. Ook deze keer werd het beroep ingewilligd. Leuven schrapte overigens eerder al haar plannen om op het Parkveld een bedrijvencentrum en woningen te realiseren. Het actiecomité ‘Parkveld Blijft’ organiseert op het terrein al een aantal jaren activiteiten zoals de Gulle Akker en Fiesta Partigiani. Extensa eiste recent dat het actiecomité alle vaste constructies op haar terrein verwijdert.

LUC VANHEERENTALS

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!