De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Qubt al-Din al-Shirazi

Qubt al-Din al-Shirazi

zaterdag 18 mei 2013 09:59
Spread the love

Qubt al-Din al-Shirazi schreef een werkje over logica.
Het is getiteld “De Grens van Volmaaktheid”.

Kort geschetst is onderstaande redenering de kern van het tractaat.

“De islam is achterlijk”.
Dat is een legitieme uitspraak om de eenvoudige reden dat men ook uitspraken mag doen die volledig fout zijn.
Stel nu dat er één of andere onverlaat zou beweren dat de uitspraak “De islam is achterlijk” kadert in een systematische aansporing tot discriminatie.
Dan is de vraag uiteraard of de bewering van deze onverlaat juist of fout is.
Om dan tot de vaststelling te komen dat de vraag eigenlijk een antwoord blijkt te zijn.

“De islam is achterlijk kadert in een systematische aansporing tot discriminatie.”
Dat is een legitieme uitspraak om de eenvoudige reden dat men ook uitspraken mag doen die volledig fout zijn.

Ad infinitum…
 

De Grens van Volmaaktheid is de Uitzondering.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!