De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Quaad op uitstap, of is het uitstoot?
Arbeidsmarkt, Guy Quaden, Vergrijzingscommissie, Pensioenleeftijd, Armoederisico -

Quaad op uitstap, of is het uitstoot?

woensdag 7 juli 2010 22:49
Spread the love

Guy Quaden, gouverneur van de Nationale Bank en tevens voorzitter van een ‘Vergrijzingscommissie’, herhaalt een bekende slogan over de bedreiging van de vergrijzing; ook genoemd “opa-boom”: “De Belg verlaat te snel te arbeidsmarkt, de gemiddelde uitstapleeftijd ligt nu op 59,7 jaar” (De Morgen 6/7). Het vervroegd uittreden zou moeten ontmoedigd worden. We krijgen cijfers over 2060 – wie heeft die glazen bol, dezelfde als in Griekenland blijkbaar, want daar weet de regering en het IMF ook wat in 2060 zal gebeuren. Het armoederisico bij ouderen is “slechts”  13%, evengroot als in de totale Belgische bevolking  (zijn dat dus 1,4 miljoen Belgen?).

Uitstap, uittreden: moet dit niet zijn: uitstoten, wegsaneren? De verkoopsters van Carrefour: treden zij uit, of worden ze weggestuurd? De bandwerkers van Opel: stappen ze uit hun job; of beslist de CEO van General Motors hoeveel er mogen blijven? Zou iemand eens willen optellen hoeveel honderdduizend personeelsleden in de voorbije twee jaar “geherstructureerd” zijn, d.w.z. de laan uitgestuurd? De 465.000 erkende werkzoekenden, zijn die uitgestapt? (nog niet inbegrepen de oudere werklozen en vrijgestelde bruggepensioneerden, en ook zonder de 182.999 in tijdelijke werkloosheid).

Zo zien we hoe de woordenschat die experten en beheerders gebruiken (uitstap, uittreden, verlaten), reeds de realiteit vervalst, en de naieve lezer/kijker om de tuin leidt.

Maar achter deze denkwijze schuilt een nog grotere leugen: dat het verhogen van de pensioen- of uitstootleeftijd, bijkomende jobs zou scheppen, en dus méér mensen werk zou bezorgen. Wat een onzin! Hoe langer de 60-plussers werken, hoe minder jobs er zijn voor de jongeren. Er komen maar jobs bij indien de werkgevers terug massaal zouden aanwerven, en dat zouden ze pas doen indien hun vooruitzichten op hogere afzet en omzet, hun huidige productiecapaciteit ruim zouden overschrijden. Daarvan is voorlopig geen sprake, en de besparingspolitiek die alle regeringen in Europa nu gaan toepassen (onder druk van het IMF en de Commissie, of uit eigen ideologische overtuiging) zal de consumptie verder afremmen.

6/7/10  

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!