De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

PVV wil nu alle Moskeeen sluiten/De duisternis van Islamofobie en racisme kent geen einde

PVV wil nu alle Moskeeen sluiten/De duisternis van Islamofobie en racisme kent geen einde

zaterdag 6 december 2014 17:44
Spread the love

PVV WIL NU ALLE MOSKEEEN SLUITEN/DE DUISTERNISVAN ISLAMOFOBIE EN RACISME KENT GEEN EINDE

ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/pvv-wil-nu-alle-moskeeen-sluitende-duisternis-van-islamofobie-en-racisme-kent-geen-einde/

”Ons staat in Nederland een demografische ramp te wachtenEen ongewenste culturele omwenteling, die zijn weerga nietkent, via de vervanging van de bevolking”
‘De Nederlandse eigenheid, identiteit en cultuur wordenvia integratie en de baarmoeder om zeep geholpen”
UIT TOESPRAAK VAN PVV KAMERLID DE GRAAF TIJDENSEEN DEBAT OVER INTEGRATIE OP 26 NOVEMBER 2014
http://nos.nl/artikel/2005845-pvv-geen-islam-in-nederland.html

”Roep iets uit tot verschrikkelijke interne en externe vijand”Naomi WolfTen steps to close down an open society
http://www.huffingtonpost.com/naomi-wolf/ten-steps-to-close-down-a_b_46695.html

Wie nog niet doorheeft, dat de PVV een levensgevaarlijke, extreem-rechtse club is [1], die met alle middelen bestreden moet worden, weet het nu.Want op 26 november anno 2014 zijn door PVV Tweede Kamerlid de Graaffuitspraken gedaan, die eigenlijk heel Nederland op zijn kophadden moeten zetten.Verbazingwekkend genoeg is dat niet gebeurd.
UITSPRAKEN DE GRAAFF
In de spreektijd tijdens een Tweede Kamerdebat over integratie heeft PVV’er de Graaff de volgende uitspraken gedaan:
Ik citeer de Volkskrant, die kopt met de titel”PVV wil nu alle Nederlandse Moskeeen sluiten. [2]
”We willen Nederland de-islamiseren. De enige leegstand waarNederland beter van wordt, is leegstand van Moskeeen”
”Wij willen geen Islam in Nederland, dat is juist”
”We gaan het meemaken, dat de meerderheid van alle kinderenop school islamitisch is. En dat is voorwaar geen prettig vooruitzicht.De Nederlandse eigenheid, de identiteit en de cultuur wordt viaimmigratie en de baarmoeder om zeep geholpen. ” [3]
HAATZAAIER DE GRAAFF/MENSEN ALS”RAMP”/OMDAT ZE BESTAAN?
Maar er komt nog meer: 
Daarvoor citeer ik NOS, dat kopt met ”PVV: Geen Islamin Nederland” [4]
”Ons staat in Nederland een demografische ramp te wachten.Een ongewenste culturele omwenteling, die zijn weerga niet kent,via de vervanging van de bevolking.”
Hij praat over de aanwezigheid van moslims als ”een bezetting”Na opgemerkt te hebben, dat de naam Mohammed de opeen na populairste naam is in Nederland, raaskalthij voort
”Niet alleen in de bezette gebieden in de grote steden, dat geldtvoor heel Nederland”
En o ja, hij raaskalt ook  over een ”lawine aan kinderen”die vernoemd zijn naar Mohammed [5]
Dergelijke walgelijke uitspraken zouden een nazi ideoloogin het Derde Rijk niet hebben misstaan, dan over de Joden.[6]
WAT IS DE PVV?
Na bovenstaande uitspraken, zou die vraag niet eenshoeven te worden beantwoord, maar toch nog even de PVVonder de loupe. 
In adelaarsvlucht:
De PVV is niet alleen fanatiekanti islamitisch, maar gaat uit van de superioriteit van de ”Westersecultuur” over andere culturen en wijst ”niet westerse allochtonen”[en vooral Marokkanen] aan als criminelen en bedreigers van Nederland. [7]Ook de verwijzing naar dieren [een typisch nazi trekje] is dezepartij niet vreemd.Zo duidde PVV leider G Wilders drie Surinaamse verdachten vaneen steekpartij in Almere aan als ”drie beesten van Surinaamse afkomst” [8]
Dit maakt de PVV tot een gevaarlijke, haatzaaiende, racistischeen extreem-rechtse partij [9], die niet alleen de moslims in het vizier heeft,maar alle ”niet-westerse” allochtonen, waarbij ook vluchtelingen enasielzoekers het gelag moeten betalen. [10]Daarnaast fulmileert de PVV tegen ”arbeidsimmigratie uit Oost-Europa [ja, Oost Europeanen zijn ook Kop van Jut] en tegen alle immigratieuit islamitische landen. [11]
Nog meer in het rampen/verassingspakket?
Real Wilders like:Propageert ook etnische zuiveringen van moslimsin Europa [12]
PVV TERREUR IN NEDERLAND EN NAZI LIKE SPEECH”MINDER, MINDER”
De PVV is als een gif, die zijn terreur uitspreidt in allegeledingen van de maatschappij, of het nu een ”allochtonenstopin het amateurvoetbal” betreft, of , waar het hier om gaat ”het sluitenvan alle Moskeeen” [13]
Het entameren van het ”Marokkanendebat” [14], de samenwerking met het extreem-rechtse Front National van Marine Le Pen,[15]waarvan hij recentelijk een Congres bezocht en opmerkte:
” “Dames en heren, de toekomst behoort ons toe. De toekomst behoort aan de patriotten van Europa. Want het volk heeft genoeg van de multiculturele elites die onze identiteit en tradities vernietigen.” [16]
En dan als klap op de vuurpijl de nazi achtige ”Minder, minder” toespraak vanleider Wilders, die tot duizenden aangiften geleid heeft. [17]
En dan had Wilders the guts om verontwaardigd te reageren op mensen, die hem met Adolf Hitler vergelijken en hen te bedreigen met een civielrechtelijke procedure. [18]Lachwekkend, als je het PVV gedachtegoed, voorstellen en uitspraken,op een rijtje zet.Haatzaaierij, racisme, discriminatie, ga zo maar door. Zaken, die naadloos aansluiten bij de hetze tegenJoden in de dertiger jaren.[19]
Als reactie hebben ondergetekende en anderen dan ookWilders nadrukkelijk vergeleken met Hitler. [20]

DE GRAAFF’S OPENLIJKE OORLOG TEGENBEVOLKINGSGROEPEN/SLAPPE REACTIE TWEEDE KAMER
Dat de PVV en zijn voormannen discriminatoir en racistisch tot op het bot zijn, is duidelijk ,al neemt de openlijke extremiteitvan hun uitspraken steeds angstwekkender vormen aan.Maar dat was nog te verwachten.
Wat pas echt alles slaat is, dat de Tweede Kamer hierop zoslap reageert.Dat was al te zien bij dat ”Marokkanendebat” waarop nogserieus werd ingegaan ook. [21]
Nu het nog erger is-verwijzingen naar demografische ramp””Nederlandse eigenheid” en de ”baarmoeder”, wat gebeurt er?Staan de Tweede Kamerleden massaal op, roepen”No Pasaran” [22], verlaten de Tweede Kamer na de Graaff voorracist te hebben uitgemaakt?Welnee, men gaat er nog op in ooken houdt het ”gematigd”
Gematigd tegen een extremist.
Er volgen ”verontwaardigde”, lees slappetegengeluiden als ”de tirade van de heer de Graaff”, ”geshockeerd door de opmerking over de baarmoeder”en het ”dieptepunt van het integratiedebat” [23]
Wat nu”tirade van de heer de Graaff”
Wat nu”dieptepunt in het integratiedebat”
Dit is geen tirade, maar een nazi like hatespeech.
Dit is geen integratiedebat, maar de zoveelste hetzetegen ”niet westerse” allochtonen, hier met de nadrukop niet westerse allochtonen van islamitische komaf.
Wanneer dringt nu eens tot Tweede Kamerleden door,dat je met dergelijke lieden niet meer debatteert, maar ereen veiligheidscordon omheen legt.Dat je ze noemt bij de naam:
Racist!
Hoe lang moeten we hun vuilspuiterij nog aanhoren, voordat
de Tweede Kamer eens principieel stelling neemt.
Minister Asscher deed nog wel een poging, door dePVV als ”ongrondwettelijk” te kenschetsen [vanwegehet van der Graaff gebral over ”Geen Islam in Nederland”]en dat is natuurlijk waar. [24]Probleem is echter, dat Asscher, Samsom enandere PvdA ers ook discrimineren. [25]En dat geldt ook voor een aantal andere Tweede Kamerpartijen. [26]
Dat is dan ook een van de redenen, dat ze niet fors stelling kunnenen willen nemen tegen Wilders, want ze putten zelfuit zijn haatzaaierij. [27]

EPILOOG

Net zomin als ik mij verwaardig, de nazi smeerlapperijen over de ”Joodse wereldheerschappij”’ te weerleggen, doe ik dat met de ”demografische”en ”baarmoeder” vuilspuiterij van de Graaff.Het is niets meer of minder dan putten uit de nazi ideologie van hetzetegen bevolkingsgroepen, door hen eerst als crimineel en gevaarlijkte brandmerken, om vervolgens de weg te gaan van uitsluiting.
En dan……Vervolging, etnische zuiveringen, of erger………
Duidelijk is, dat in de strijd tegen deze nazi hetze van de Tweede Kamerniets te verwachten is.Tweemaal hebben ze de kans gehad, te laten zien, dat zij democratenwaren.Met dat vermaledijde Marokkanendebat en nu, met die nazi speechvan de Graaff, die Moskeeen verbiedt, mensen neerzet als vijandig,crimineel.Demagogisch gebral uit over ´´de baarmoeder´´ en meer dan dieongein.
Als er in de Tweede Kamer mensen hadden gezeten,die de rechtsstaat echt verdedigden, waren ze als een manopgestaan en hadden tegen de Graaff geroepen
NO PASARANGEEN PLAATS VOOR RACISTISCHE CRIMINELENIN DE TWEEDE KAMER
Het is nog niet te laat
Maar het verzet gaat doorMet of zonder politici
NO PASARAN/PVVNO PASARAN/ANDERE RACISTEN!
Astrid Essed

NOTEN
[1]

ANNE FRANK STICHTING

ACHTSTE MONITOR RACISME EN EXTREMISME

BLADZIJDE 168

”HET EXTREEM-RECHTSE EN DISCRIMINATOIRE 

GEHALTE VAN DE PVV”

http://www.annefrank.org/ImageVaultFiles/id_11447/cf_21/Monitor2008-8.PDF

[2]

VOLKSKRANT

PVV WIL NU ALLE NEDERLANDSE MOSKEEEN SLUITEN

26 NOVEMBER 2014

http://www.volkskrant.nl/dossier-pvv/pvv-wil-nu-alle-nederlandse-moskeeen-sluiten~a3798808/

[3]

VOLKSKRANT

PVV WIL NU ALLE NEDERLANDSE MOSKEEEN SLUITEN

26 NOVEMBER 2014

http://www.volkskrant.nl/dossier-pvv/pvv-wil-nu-alle-nederlandse-moskeeen-sluiten~a3798808/

[4]

NOS

PVV: GEEN ISLAM IN NEDERLAND

26 NOVEMBER 2014

http://nos.nl/artikel/2005845-pvv-geen-islam-in-nederland.html

[5]

NOS

PVV: GEEN ISLAM IN NEDERLAND

26 NOVEMBER 2014

http://nos.nl/artikel/2005845-pvv-geen-islam-in-nederland.html

[6]

NIEUWS.NL

HISTORICUS ZIET PARALLEL PVV EN NAZIPROPAGANDA

26 JULI 2013

http://www.nieuws.nl/algemeen/20130726/Historicus-ziet-parallel-PVV–en-nazipropaganda

[7]

PVV

CRIMINELE ALLOCHTONEN

WILDERS

27 JULI 2007

http://www.pvv.nl/index.php/in-de-media/opinie/519-criminele-allochtonen-column-geenstijl.html

[8]

NIEUWS.NL

HISTORICUS ZIET PARALLEL PVV EN NAZIPROPAGANDA

26 JULI 2013

http://www.nieuws.nl/algemeen/20130726/Historicus-ziet-parallel-PVV–en-nazipropaganda

[8]

”Vorige week werd in Almere taxichauffeur Henk Schuurman door drie beesten van Surinaamse afkomst doodgestoken.”

PVV

CRIMINELE ALLOCHTONEN

WILDERS

27 JULI 2007

http://www.pvv.nl/index.php/in-de-media/opinie/519-criminele-allochtonen-column-geenstijl.html

AANKLACHT NA UITSPRAKEN WILDERS OVER

SURINAMERS

29 JULI 2007

http://www.waterkant.net/suriname/2007/07/29/aanklacht-na-uitspraken-wilders-over-surinamers/

[9]

ANNE FRANK STICHTING

ACHTSTE MONITOR RACISME EN EXTREMISME

BLADZIJDE 168

”HET EXTREEM-RECHTSE EN DISCRIMINATOIRE 

GEHALTE VAN DE PVV”

http://www.annefrank.org/ImageVaultFiles/id_11447/cf_21/Monitor2008-8.PDF

UITPERS.BE

HET POLITIEKE GEDACHTEGOED VAN DE HEER WILDERS

ASTRID ESSED

APRIL 2007

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1636

PVV, WILDERS EN HET GIF VAN RACISME

ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/pvv-wilders-en-het-gif-van-racisme/

andere link

http://afafryslan.nl/pages/sub/82479/PVV_Wilders_en_het_gif_van_Racisme.html

[10]

PVV

WILDERS EIST EINDE ASIELTSUNAMI

24 NOVEMBER 2014

http://www.pvv.nl/index.php/in-de-media/persberichten/8036-pvv-eist-einde-asieltsunami.html

[11]

”De PVV wil dat Nederland weer baas wordt over de eigen grenzen. We bepalen zelf wie hier binnenkomt. We sluiten onze grenzen voor arbeidsimmigratie uit Polen, Roemenië, Bulgarije, etc, en voor alle immigratie uit islamitische landen.”

VLUCHTELINGENWERK NEDERLAND

EUROPESE VERKIEZINGEN 2014/WAT ZEGGEN DE PARTIJEN

OVER ASIEL?

PVV UIT HUN PROGRAMMA: STANDPUNTEN PVV

http://www.vluchtelingenwerk.nl/wat-wij-doen/europese-verkiezingen-2014/verkiezingsprogrammas#

TELEGRAAF

STOP MASSA IMMIGRATIE UIT ISLAMITISCHE LANDEN

19 FEBRUARI 2013

http://www.telegraaf.nl/binnenland/21306846/__Wilders_haalt_uit_naar_islam__.html

MASSA IMMIGRATIE UIT MOSLIMLANDEN/

UPDATE 2013

FLIP VAN DYKE

http://www.flipvandyke.nl/2013/11/massa-immigratie-uit-moslimlanden-update-2013/

TROUW

MASSA-IMMIGRATIE? OVER DE GROTE GROEP

VERTREKKERS HOOR JE NIEMAND

27 NOVEMBER 2013

http://www.trouw.nl/tr/nl/4728/Islam/article/detail/3551674/2013/11/27/Massa-immigratie-Over-de-grote-groep-vertrekkers-hoor-je-niemand.dhtml

[12]

NU.NL

WILDERS WIL MILJOENEN MOSLIMS UITZETTEN

15 JUNI 2009

http://www.nu.nl/algemeen/2022497/wilders-wil-miljoenen-moslims-uitzetten.html

[13]

DE VISIE VAN DE PVV IN 60 STANDPUNTEN: VERBIEDEN,

VERBIEDEN, VERBIEDEN

EWOUD BUTTER

https://ewoudbutter.wordpress.com/2014/11/27/de-visie-van-de-pvv-in-60-standpunten-verbieden-verbieden-en-verbieden/

[14]

MAROKKANENDEBAT IN NEDERLAND/NACHT DER SCHANDE/

TWEEDE KAMER LEGITIMEERT ALLOCHTONENHAAT

ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/2013marokkanendebat-in-nederlandnacht-der-schandetweede-kamer-legitimeert-allochtonenhaat/

[15]

WILDERS HAALT MARINE LE PEN NAAR TWEEDE KAMER/

WINDEN DES ONHEILS WAAIEN OM DE EUROPESE

ROTSEN/BONDGENOOTSCHAP DER DUISTERE KRACHTEN

ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/wilders-haalt-marine-le-pen-naar-tweede-kamerwinden-des-onheils-waaien-om-de-europese-rotsenbondgenootschap-der-duistere-krachten/

[16]

NRC

CONGRES FRONT NATIONAL LIGT AAN WILDERS”

VOETEN

29 NOVEMBER 2014

http://www.nrc.nl/nieuws/2014/11/29/wilders-heeft-congres-front-national-aan-zijn-voeten/

[17]

NRCMINDER, MINDER ENZ ENZ. WAT ZEI EN DEED WILDERS GISTEREN PRECIES?20 MAART 2014
http://www.nrc.nl/verkiezingen/2014/03/20/minder-minder-enz-enz-wat-zei-en-deed-wilders-gisteren-precies/
DUIZENDEN DEMONSTREREN TEGEN RACISME/WILDERSONTMASKERD, NU DE REST NOGASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/duizenden-demonstreren-tegen-racismewilders-ontmaskerd-nu-de-rest-nog/

ELSEVIERRUIM VIJFDUIZEND AANGIFTEN TEGEN WILDERS NA ´´MINDER,MINDER, MINDER´´3 APRIL 2014
http://www.elsevier.nl/Nederland/nieuws/2014/4/Ruim-vijfduizend-aangiften-tegen-Wilders-na-minder-minder-minder-1496112W/

[18]

VOLKSKRANTWILDERS WAARSCHUWT HITLER VERGELIJKERS14 MAART 2014
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2824/Politiek/article/detail/3613204/2014/03/14/Wilders-waarschuwt-Hitler-vergelijkers.dhtml
OMROEP WESTWILDERS LAAT ZICH NIET LANGER VERGELIJKEN MET HITLER14 MAART 2014
http://www.omroepwest.nl/nieuws/14-03-2014/wilders-laat-zich-niet-langer-vergelijken-met-hitler

[19]

NIEUWS.NL

HISTORICUS ZIET PARALLEL PVV EN NAZIPROPAGANDA

26 JULI 2013

http://www.nieuws.nl/algemeen/20130726/Historicus-ziet-parallel-PVV–en-nazipropaganda

DE VISIE VAN DE PVV IN 60 STANDPUNTEN: VERBIEDEN,

VERBIEDEN, VERBIEDEN

EWOUD BUTTER

https://ewoudbutter.wordpress.com/2014/11/27/de-visie-van-de-pvv-in-60-standpunten-verbieden-verbieden-en-verbieden/

[20]

OPEN BRIEF AAN GEERT WILDERS: ”U TREEDT IN HITLERSVOETSPOREN”PETER STORM16 MAART 2014
http://www.ravotr.nl/2014/03/16/open-brief-aan-geert-wilders-ja-staat-hitlers-voetsporen/

VERGELIJKING WILDERS MET HITLER/KERNVAN WAARHEIDASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/vergelijking-wilders-met-hitlerkern-van-waarheid/

[21]
”Zelfs onze stranden (van Zandvoort tot Scheveningen) worden geteisterd door rovend en gewelddadig Marokkaans tuig.”…………” De PVV blijft echter pleiten voor minimumstraffen, huis- en wijkuitzettingen, het stopzetten en maximaal korten van uitkeringen van daders, standaard politie-inzet met honden, avondklokken, mobiele politieposten, groepsaansprakelijkheid en uiteraard denaturalisatie van daders om ze daarna zo snel als mogelijk het land uit te knikkeren.”

SPREEKTEKST JORAM VAN KLAVEREN BIJ MAROKKANENDEBAT
http://www.europa-nu.nl/id/vj8lhgagsiy5/nieuws/spreektekst_joram_van_klaveren_bij

MAROKKANENDEBAT IN NEDERLAND/NACHT DER SCHANDE/

TWEEDE KAMER LEGITIMEERT ALLOCHTONENHAAT

ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/2013marokkanendebat-in-nederlandnacht-der-schandetweede-kamer-legitimeert-allochtonenhaat/

[22]

WIKIPEDIA

NO PASARAN

http://nl.wikipedia.org/wiki/%C2%A1No_pasar%C3%A1n!

[23]

NOS

PVV: GEEN ISLAM IN NEDERLAND

26 NOVEMBER 2014

http://nos.nl/artikel/2005845-pvv-geen-islam-in-nederland.html

”Vandaag heeft ‘t debat over integratie een dieptepunt bereikt.Schaamteloos werd een groep op basis van afkomst geschoffeerd.Hoe diep kun je zinken”
TWITTER KHADIJA ARIB
https://twitter.com/khadijaArib/status/537643055994908672

[24]

JOOP.NLASSCHER/PVV SCHENDT GRONDWET
http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/29719_asscher_pvv_schendt_grondwet/

[25]
DISCRIMINATIE/DISCRIMINERENDE OPMERKINGENPOLITIEKE PARTIJEN
PVDA

AT5PVDA/MAXIMAAL EEN OOST-EUROPEAAN PER12 VIERKANTE METER13 MAART 2014
http://www.at5.nl/artikelen/123413/pvd-a-maximaal-een-oost-europeaan-per-12-vierkante-meter

HOE SPEKMAN WILDERS HELPTPETER STORM14 MAART 2014
http://www.ravotr.nl/2014/03/14/hoe-spekman-wilders-helpt/

WIJ BLIJVEN HIERSAMSOM HOUDT VOL/MAROKKANENHEBBEN ETNISCH MONOPOLIE OP OVERLAST
http://wijblijvenhier.nl/22721/samsom-houdt-marokkanen-hebben-etnisch-monopolie-overlast/

MOSLIMKRANT.NLOLIFANT IN DE MAROKKAANSE PORSELEINEN KASTMOHAMED RABBAE EN ABDOU MENEBHI12 OCTOBER 2014
http://www.demoslimkrant.nl/home/2014/10/706.html

JOOP.NL
UITKERINGEN NAAR MAROKKO NIET GEKORT8 AUGUSTUS 2014
http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/28080_uitkeringen_naar_marokko_niet_gekort/

GEMEENTE.NUASSCHER DREIGT MET STOPZETTEN UITKERINGENNAAR MAROKKO10 JANUARI 2013
http://www.gemeente.nu/Sociaal/Nieuws/2013/1/-1143814W/

SMN [Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders]SOCIALE ZEKERHEID
http://www.smn.nl/geen-categorie/sociale-zekerheid

RABBAE EN MENEBHI REAGEREN OP BRIEFVAN LODEWIJK ASSCHER17 MAART 2013
http://www.republiekallochtonie.nl/rabbae-en-menebhi-reageren-op-brief-van-lodewijk-asscher

SOCIALISME.NU
PVDA: PARTIJ VAN DE ASSIMILATIE
OCTOBER 2012

http://socialisme.nu/blog/nieuws/33839/pvda-partij-van-de-assimilatie/

PVDA
ELSEVIER
WE MOETEN MAROKKAANSE RELJEUGD VERNEDEREN
14 OCTOBER 2008

http://www.elsevier.nl/Politiek/nieuws/2008/10/We-moeten-Marokkaanse-reljeugd-vernederen-ELSEVIER207426W/

TROUW
TER HORST WIL ETNICITEIT VAN MISDADIGERS REGISTREREN
16 SEPTEMBER 2008

http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/nieuws/article/detail/1202463/2008/09/16/Ter-Horst-wil-etniciteit-van-misdadigers-registreren.dhtml

[26]
DISCRIMINATIE/DISCRIMINERENDE OPMERKINGENPOLITIEKE PARTIJEN

VVD
INITIATIEF-VOORSTEL BOSMAN/WET REGULERING VESTIGING NEDERLANDERS VAN ARUBA, CURACAOEN SINT-MAARTEN IN NEDERLAND [IN DE VOLKSMOND”ANTILLIANENWET” GENOEMD]http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33325_initiatiefvoorstel_bosman

ANTILLIANENWET OVER RACISME EN NEERLANDS SCHANDE/TERUGKEERNAAR DUISTERE TIJDENASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/antillianenwetover-racisme-en-neerlands-schandeterugkeer-naar-duistere-tijden/

Zie onder noot [22] van artikel over ”Marokkanendebat” discriminerende opmerkingen/maatregelen van andere politieke partijen

MAROKKANENDEBAT IN NEDERLAND/NACHT DER SCHANDE/

TWEEDE KAMER LEGITIMEERT ALLOCHTONENHAAT

ASTRID ESSED

http://www.astridessed.nl/2013marokkanendebat-in-nederlandnacht-der-schandetweede-kamer-legitimeert-allochtonenhaat/

(27)

ZIE NOOT 25 EN 26

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!