De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

PVV wil financieringsstop VU om Gebedsruimte/PVV hetze weer in volle gang

PVV wil financieringsstop VU om Gebedsruimte/PVV hetze weer in volle gang

donderdag 21 augustus 2014 02:32
Spread the love

PVV WIL FINANCIERINGSSTOP VU OM GEBEDSRUIMTE/TERUG VANWEGGEWEEST/PVV HETZE WEER IN VOLLE GANG
ZIE OOK

http://www.astridessed.nl/pvv-wil-financieringsstop-vu-om-gebedsruimteterug-van-weggeweestpvv-hetze-weer-in-volle-gang/

”1, het ZondebokmodelRoep iets uit tot een verschrikkelijke en interne vijand”

NAOMI WOLF: THE END OF AMERICA: TEN STEPS THAT CLOSE DOWN AN OPEN SOCIETY
http://www.huffingtonpost.com/naomi-wolf/ten-steps-to-close-down-a_b_46695.html
Het was te voorspellen, dat de PVV, na het ”minder,minder” debacle [1] en de relatieve politieke isolatie, die hetopleverde [2] welweer uit zijn hol zou kruipen en door zou gaan, zijn anti Islamen zijn racistische gif te spuien.
SCHILDERSWIJK HETZE EN PROVOCATIEDOOR WILDERS EN ZIJN NIEUWE NEO NAZI VRIENDEN
Een echte PVV voorzet werd al gegeven in de anti Schilderswijk hetze [3],waar Wilders, al dan niet in combinatie met zijn nieuwe neo nazi vrienden [4],garen dacht [en nog denkt] te spinnen, door mee te liften op de antiISIS trend, waarin terechte verontwaardiging over de oorlogsmisdadenvan de radicale strijdgroepgroep ISIS, werd omgebogen in een handvatvoor hele en halve neo nazi’s de Schilderswijk te intimideren.[5]
Gelukkig werd die door de zogenaamde Pro Patria [bestaande uiteen stel halve nazi’s, getuige de ”ordedienst] [6] georganiseerdeanti ISIS demonstratie door buurtbewoners geblokkeerd, die door demedia ten onrechte het etiket, ”ISIS aanhangers” kregen opgeplakt. [7]
Wat dat met Wilders te maken heeft?Wel, heel veel, want dat is Wilders’ lust en zijn leven:Haatzaaien , hetzevorming en zondebokpolitiek. [8]
Dezelfde dag van de zogenaamde ”Anti ISIS demonstratie”[in werkelijkheid een neo nazi provocatie] stelde Wildersal Kamervragen van een uiterst hetzerig en giftig karakterIk citeer vraag 2”Is de Haagse Schilderswijk nog Nederlands grondgebied of al onderdeel van het islamitisch kalifaat? Waarom capituleert de overheid voor de islam en de verwerpelijke sharia die blijkbaar al in Den Haag heerst?” [8]
Weerzinwekkende demagogie, die doet denken aan de dertiger jarenvan de vorige eeuw.Ja, ik durf die vergelijking te maken. [9]
Maar Wilders ging nog een stapje verder.Pro Patria had een vervolg demonstratie aangekondigd [10]in de Schilderswijk [wat de burgemeester inmiddels heeftverboden] en direct daarop provoceerde PVV LeiderWilders met de volgende opmerking””Ik vind dat heel veel mensen, liefst duizenden zouden moeten meelopen om te laten zien dat het om Nederlands grondgebied gaat en dat we geen shariawijk accepteren” [11]

Het hieropvolgende demonstratieverbod in de Schilderswijk , dat zich nu ook totandere wijken in Den Haag uitstrekt [een nogal vergaandemaatregel] [12], deed NVU voorman Kusters naar derechter stappen, [13], natuurlijk niet om bezorgdheid overde ”vrijheid van meningsuiting” in het algemeen, maar omdat zo ook[het treft natuurlijk ook niet extreem-rechts], extreem-rechtse provocatie wordt beknot.
Wilders, de grote promotor van diezelfde demonstratie, komtnu wel in heel raar vaarwater terecht.
Maar echt verwonderlijk is dat niet.Bij zijn demonstratie tegen de bezuinigingen ”Genoeg is genoeg”op 21 september 2013, was een ”keur” aan nazikopstukkenen andere hele en halve nazi’s [14]
SAMENWERKING EXTREEM-RECHTSE PARTIJEN
Maar deze steeds duidelijker alliantie tussen Wilders is nauwelijks verwonderlijk te noemen.Kon hij nog bij zijn ”Genoeg is genoeg” demonstratiezeggen, dat hij die neo nazi’s niet had uitgenodigd, datkan niet staande worden gehouden bij zijn vrijwilligetoenadering tot extreem-rechts over de grenzen.Zo ging hij de samenwerking aan met Marine Le Pen,voorzitter van het extreem-rechtse Front National. [15]Ook wil hij samenwerking met extreem-rechtse partijenals Vlaams Belang, Lega Nord en FPO.Een poging echter om samen tot een Eurofractiete komen mislukte, omdat er 7 partijen uit 7 landennodig zouden moeten zijn. [16]
HET OUDE VUILE SPELLETJE/AANVAL OP DE ISLAM
Maar naast de hetze tegen Marokkanen, de anti Schilderswijk hetze en alliantie met nazi’sheeft de racistische en extreem-rechtse PVV [17] natuurlijk meer ijzers in het vuur en wel de aloude aanval op de Islam.
Kop van Jut is nu de Vrije Universiteit, die een nieuw Stiltecentrum opent,waar ook een ruimte is met een Koran, [18]
Dit bevalt de PVV niet [hoe kan het ook anders] en heeftbij monde van twee Kamerleden, Beertema en De Graaf, Kamervragengesteld. [19]
 Beertema en De Graaf vinden het ‘onwenselijk’ dat de Vrije Universiteit een gebedsruimte inricht speciaal voor moslims. 
Volgens de Kamerleden faciliteert de VU de scheiding tussen mannen en vrouwen met de gebedsruimte. Heertema en de Graaf vinden dat de instelling daarom moet worden uitgesloten van overheidssteun. 
Een dergelijke ruimte zou de integratie ‘frustreren,’ menen Beertema en De Graaf. De VU moet de gebedsruimte onmiddellijk sluiten, vinden de Kamerleden. [20]

Gelukkig is de VU niet onder de indruk van dergelijke baarlijkenonsens en de duidelijke aanslag op de GodsdienstvrijheidIn een reactie zegt zij [ik citeer Het Parool]” ‘Wij hebben deze ruimtes al jaren, omdat het past bij het karakter van de VU. Eens in de zoveel tijd roept dat blijkbaar heftige gevoelens op, maar wij kiezen hier bewust voor. Er is veel vraag naar en het past bij het karakter van de VU. Wij zien de reactie van de minister met veel vertrouwen tegemoet.’ [21]
EPILOOG
Na het ”minder, minder” debacle is de PVV met al zijnracistisch en Islamofoob gif weer uit zijn hol gekropenen richt zijn aanvallen op bewoners in de Schilderswijk, dieallemaal ten onrechte worden neergezet als ISIS aanhangersen daarmee gecriminaliseerd, zet de hele wijk neer als”shariawijk”, waarbij zij inspeelt op de angst voormoslimextremisme, zoekt steeds openlijker Anschlussbij extreem-rechts en valt een gerenommeerdeUniversiteit aan, die gelovigen de gelegenheid wil gevenom te bidden.
Weerzinwekkend, maar vooral levensgevaarlijk.
Ik sluit af met de op de Kristallherdenking [de grote door denazi’s georganiseerde anti Joodse pogrom in 1938] [22]op 9 november 2013, door Anne Ruth Wertheim uitgesprokenwoorden, die duidelijker dan ik het hier kan zeggen, oproepentot waakzaamheid.
””Het geweld in de Kristallnacht kwam niet uit de lucht vallen, maar brak uit nadat jarenlang de geesten rijp waren gemaakt. Het moment was aangebroken waarop in de hoofden van genoeg mensen het waanidee had postgevat dat de Joden de oorzaak waren van alle maatschappelijke ellende.Iets dergelijks zie je nu opnieuw in Europa gebeuren. Het mechanisme is identiek. Er worden racistische vooroordelen in omloop gebracht over bepaalde bevolkingsgroepen, bij voorkeur over groepen die op de één of andere manier uiterlijk herkenbaar zijn. Veel van die vooroordelen lijken verdacht veel op wat er gezegd werd over de Joden, in het bijzonder de aantijgingen die angst moeten inboezemen: dat ze een griezelige religie hebben, onbetrouwbaar en gevaarlijk zijn, banen inpikken, crimineel zijn en de hele wereld willen overheersen.” [23]
ZO IS HET.Bestrijding van het verderfelijk gedachtegoed van de PVValtijd en overal.
Astrid Essed

NOTEN

[1]

JOOP.NLWILDERS ´´MINDER MAROKKANEN GAAN WE REGELEN´´19 MAART 2014
http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/26041_wilders_laat_publiek_schreeuwen_om_minder_marokkanen/

ELSEVIERRUIM 5000 AANGIFTEN TEGEN WILDERS NA ”MINDER,MINDER”3 APRIL 2014
http://www.elsevier.nl/Nederland/nieuws/2014/4/Ruim-vijfduizend-aangiften-tegen-Wilders-na-minder-minder-minder-1496112W/
DUIZENDEN DEMONSTREREN TEGEN RACISME/WILDERSONTMASKERD, NU DE REST NOGASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/duizenden-demonstreren-tegen-racismewilders-ontmaskerd-nu-de-rest-nog/

[2]

NU.NLALLEEN PVDA DOET PVV HELEMAAL IN DE BAN24 MAART 2014
http://www.nu.nl/geert-wilders/3734463/alleen-pvda-doet-pvv-helemaal-in-ban.html

VOLKSKRANTPVDA STAP DICHTER BIJ CORDON SANITAIR/ VOORTAANTEGEN ELK PVV VOORSTEL22 MAART 2014
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3620729/2014/03/22/PvdA-stap-dichter-bij-cordon-sanitaire-voortaan-tegen-elk-PVV-voorstel.dhtml

´´

De PvdA zal na de oproep van PVV-leider Geert Wilders tot ‘minder Marokkanen’ geen enkele voorstel van diens partij meer steunen. 

De andere fracties willen weliswaar geen samenwerking met de PVV, maar sluiten niet uit dat ze ooit voor moties van die partij zullen stemmen als ze het er inhoudelijk helemaal mee eens zijn.´´

NU.NLALLEEN PVDA DOET PVV HELEMAAL IN DE BAN24 MAART 2014
http://www.nu.nl/geert-wilders/3734463/alleen-pvda-doet-pvv-helemaal-in-ban.html\

NIEUWS.NLSP DOET GEEN ZAKEN MEER MET PVV3 APRIL 2014
http://www.nieuws.nl/algemeen/20140403/SP-doet-geen-zaken-meer-met-PVV

[3]

SCHILDERSWIJK, WILDERSPRAAT EN HUMORPETER STORM18 MAART 2013
http://www.ravotr.nl/2013/05/18/schilderswijk-wilderspraat-en-humor/

SHARIA IN DE SCHILDERSWIJK/HYPOCRIET EN TENDENTIEUS/METEN MET TWEE MATENASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/sharia-in-de-schilderwijkhypocriet-en-tendentieus-meten-met-twee-maten/

”2.)Is de Haagse Schilderswijk nog Nederlands grondgebied of al onderdeel van het islamitisch kalifaat? Waarom capituleert de overheid voor de islam en de verwerpelijke sharia die blijkbaar al in Den Haag heerst?”

VRAGEN VAN HET LID WILDERS AAN DE MINISTER PRESIDENT,DE MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN AANGAANDE DE ANTI ISISDEMONSTRATIE IN DEN HAAG VAN HEDENMIDDAG10 AUGUSTUS 2014
http://www.pvv.nl/index.php/36-fj-related/geert-wilders/7754-islamisering100814.html

”GEEN KALIFAAT IN SCHILDERSWIJK”13 AUGUSTUS 2014
http://www.pvv.nl/index.php/36-fj-related/geert-wilders/7759-interviewtelegraaf130814.html

TEKST
”Geschreven: 13 augustus 2014

Geert Wilders vindt het tijd voor een opstand. Wilders roept iedereen op in actie te komen tegen de IS-aanhangers die in de Haagse Schilderswijk de dienst uit lijken te maken.

Volgens Geert Wilders ergeren talloze mensen in het land zich eraan hoe moslimextremisten en jonge relschoppers uit de wijk afgelopen zondag een anti-ISIS-demonstratie verstoorden met een blokkade, geweld tegen agenten en aanvallen op journalisten.

Dat de politie de eerste Mars voor de Vrijheid, die wel officieel aangekondigd was, omleidde in plaats van de andere uit elkaar sloeg, bewijst volgens Geert Wilders dat er in Den Haag ‘een klein kalifaat’ gevestigd is. „We moeten laten zien dat we dat niet pikken”, zegt Geert Wilders over zijn oproep tot demonstratie. „We moeten er met tienduizenden heen.” En als zo’n protest verboden wordt, weet Wilders nog wel wat: „Desnoods loop ik er in m’n eentje met de Nederlandse vlag. Al zullen de mensen die mij beveiligen dat geen goed idee vinden.”

[4]

ANTIFASCISTISCHE ONDERZOEKSGROEP KAFKAWILDERS MAAKT NIEUWE VRIENDEN22 SEPTEMBER 2013
http://kafka.antenna.nl/?p=4817

[5]

NO PASARAN IN DE SCHILDERSWIJKPETER STORM13 AUGUSTUS 2014
http://www.ravotr.nl/2014/08/13/pasaran-de-schilderswijk/

ANTI FASCISTISCHE AKTIEDE ROL EN HET GEVAAR VAN EXTREEM-RECHTS BIJ HETANTI-ISIS PROTEST
http://afanl.wordpress.com/2014/08/13/de-rol-en-het-gevaar-van-extreem-rechts-bij-het-anti-isis-protest/
[6]

ANTI FASCISTISCHE AKTIEDE ROL EN HET GEVAAR VAN EXTREEM-RECHTS BIJ HETANTI-ISIS PROTEST
http://afanl.wordpress.com/2014/08/13/de-rol-en-het-gevaar-van-extreem-rechts-bij-het-anti-isis-protest/

[7]
ADVAN AARTSEN VERBIEDT NIEUWE DEMONSTRATIESCHILDERSWIJK14 AUGUSTUS 2014
http://www.ad.nl/ad/nl/1040/Den-Haag/article/detail/3718187/2014/08/14/Van-Aartsen-verbiedt-nieuwe-demonstratie-Schilderswijk.dhtml

VAN AARTSEN VERBIEDT NIEUWE DEMONSTRATIESCHILDERSWIJK/BRIEF AAN ADASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/van-aartsen-verbiedt-nieuwe-demonstratie-schilderswijkbrief-aan-ad/
NO PASARAN IN DE SCHILDERSWIJKPETER STORM13 AUGUSTUS 2014
http://www.ravotr.nl/2014/08/13/pasaran-de-schilderswijk/
ANTI FASCISTISCHE AKTIEDE ROL EN HET GEVAAR VAN EXTREEM-RECHTS BIJ HETANTI-ISIS PROTEST
http://afanl.wordpress.com/2014/08/13/de-rol-en-het-gevaar-van-extreem-rechts-bij-het-anti-isis-protest/

[8]
VRAGEN VAN HET LID WILDERS AAN DE MINISTER PRESIDENT,DE MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN AANGAANDE DE ANTI ISISDEMONSTRATIE IN DEN HAAG VAN HEDENMIDDAG10 AUGUSTUS 2014
http://www.pvv.nl/index.php/36-fj-related/geert-wilders/7754-islamisering100814.html

[9]

VERGELIJKING WILDERS MET HITLER/KERN VANWAARHEIDASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/vergelijking-wilders-met-hitlerkern-van-waarheid/

[10]

Omdat een demonstratie op 20 september niet door de Schilderswijk mag lopen, verplaatst de organisatie Pro Patria het protest tegen moslimextremisme naar de naastgelegen wijk Transvaal.”

BNRPRO PATRIA DEMONSTRATIE IN ANDERE WIJK18 AUGUSTUS 2014
http://www.bnr.nl/nieuws/politiek/327864-1408/pro-patria-demonstratie-in-andere-wijk

[11]

JOOP.NLWILDERS ZOEKT CONFRONTATIE OP IN HAAGSESCHILDERSWIJK13 AUGUSTUS 2014

http://www.joop.nl/politiek/detail/artikel/28152_wilders_zoekt_confrontatie_op_in_schilderswijk/
VOLKSKRANTWILDERS WIL DUIZENDEN MENSEN BIJ DEMONSTRATIESCHILDERSWIJK13 AUGUSTUS 2014
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3717653/2014/08/13/Wilders-wil-duizenden-mensen-bij-demonstratie-Schilderswijk.dhtml

[12]

TROUWDEMONSTRATIEVERBOD, DAT KENT DE WET NIET16 AUGUSTUS 2014

http://www.trouw.nl/tr/nl/4500/Politiek/article/detail/3719820/2014/08/16/Demonstratieverbod-dat-kent-de-wet-niet.dhtml

IN WELKE WOONWIJK WOONT DIE VAN AARTSEN EIGENLIJKPETER STORM20 AUGUSTUS 2014
http://www.ravotr.nl/2014/08/20/welke-woonwijk-woont-die-van-aartsen-eigenlijk/

[13]

VOLKSKRANTEXTREEM-RECHTSE PARTIJ NAAR RECHTER OM DEMONSTRATIEVERBODSCHILDERSWIJK15 AUGUSTUS 2014
http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2686/Binnenland/article/detail/3719330/2014/08/15/Extreem-rechtse-partij-naar-rechter-om-demonstratieverbod-Schilderswijk.dhtml

[14]

ANTIFASCISTISCHE ONDERZOEKSGROEP KAFKAWILDERS MAAKT NIEUWE VRIENDEN22 SEPTEMBER 2013
http://kafka.antenna.nl/?p=4817

ANTI FASCISTISCHE AKTIESAMENWERKING EXTREEM-RECHTS VRAAGT OMSERIEUZE TEGENBEWEGING
http://afanl.wordpress.com/2013/09/23/samenwerking-extreem-rechts-vraagt-om-serieuze-tegenbeweging-3/

NA 21 SEPTEMBER (3): FASCISTEN, MEDIA, LINKS EN ”LINKS”PETER STORM25 SEPTEMBER 2013
http://www.ravotr.nl/2013/09/25/na-21-september-4-fascisten-media-links-en-links/

[15]

WILDERS HAALT MARINE LE PEN NAAR TWEEDE KAMER/WINDEN DES ONHEILS WAAIEN OM DE EUROPESEROTSEN/HET BONDGENOOTSCHAP DER DUISTERE KRACHTENASTRID ESSED
http://www.astridessed.nl/wilders-haalt-marine-le-pen-naar-tweede-kamerwinden-des-onheils-waaien-om-de-europese-rotsenbondgenootschap-der-duistere-krachten/

[16]
”Maandag was de laatste dag voor de vorming van nieuwe fracties in het Europees Parlement. Samen met onder meer de Nederlander Geert Wilders (PVV) en Marine Le Pen van het Franse Front National heeft het Vlaams Belang geprobeerd een eurofobe fractie op te zetten in het Europees Parlement. Ook het Italiaanse Lega Nord en de Oostenrijkse FPÖ zouden daar deel van uitmaken.”

KNACK.BEEUROFOBE FRACTIE WILDERS-VLAAMS BELANG GAATNIET DOOR23 JUNI 2013
http://www.knack.be/nieuws/eurofobe-fractie-wilders-vlaams-belang-gaat-niet-door/article-normal-260385.html

[17]

NOSANNE FRANK STICHTING: WILDERS EXTREEM-RECHTS10 DECEMBER 2008

http://nos.nl/artikel/81111-anne-frank-stichting-wilders-extreemrechts.html

NRCDURF WILDERS EEN RACIST TE NOEMENRENE DANEN11 JUNI 2009
http://vorige.nrc.nl/opinie/article2267841.ece

UITPERS.BEHET POLITIEKE GEDACHTEGOED VAN DE HEERWILDERSASTRID ESSEDAPRIL 2007

http://archief.uitpers.be/artikel_view.php?id=1636

[18]

”Volgens de VU gaat het om de heropening van een nieuwe gebeds- en stilteruimte, met een afzonderlijk islamitisch gedeelte. Volgens een woordvoerder van de VU is de stilteruimte niet expliciet religieus gekleurd. ‘Het is een algemene ruimte, zonder religieuze symbolen, die door iedereen gebruikt kan worden.’ In het islamitische gedeelte van de zaal is wel een Koran aanwezig en kunnen mannen en vrouwen gescheiden bidden. Volgens de VU is er onder islamitische medewerkers en studenten veel vraag naar een gebedsruimte.”

HET PAROOLPVV WIL FINANCIERINGSSTOP VRIJE UNIVERSITEIT OMGEBEDSRUIMTE18 AUGUSTUS 2014
http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/3720636/2014/08/18/PVV-wil-financieringsstop-Vrije-Universiteit-om-gebedsruimte.dhtml

[19]

PVV-VRAGEN OVER EEN ISLAMITISCHE GEBEDSRUIMTEOP DE VU14 AUGUSTUS 2014

http://www.pvv.nl/index.php/75-fj-related/harm-beertema/7764-gebedsruimtevu140814.html
TEKST
PVV VRAGEN OVER EEN ISLAMITISCHE GEBEDSRUIMTE OP DE VU14 AUJGUSTUS 2014
eschreven: 14 augustus 2014

Vragen van de leden Beertema en De Graaf (beiden PVV) aan de minister van OCW:

1.)
Bent u bekend met het feit dat de Vrije Universiteit in Amsterdam een vernieuwde gebedsruimte voor moslims in gebruik neemt(*)?

2.)
Bent u het met ons eens dat het onwenselijk is dat de VU naast een algemene stilteruimte een gebedsruimte inricht die specifiek gericht is op moslims? Zo neen, waarom niet?

3.)
Bent u het met ons eens dat elke instelling die belastinggeld ontvangt en ondertussen de scheiding van mannen en vrouwen faciliteert onmiddellijk van financiering moet worden uitgesloten? Zo neen, waarom niet?

4.)
Klopt het dat de kerkzaal inmiddels is gesloten en de christelijke voorganger gedwongen is zijn activiteiten te verplaatsen naar een kelder zonder enige andere faciliteiten?

5.)
Bent u het met ons eens dat de VU door het faciliteren van een specifieke islamitische gebedsruimte segregatie in de hand werkt en daarmee integratie frustreert? Zo neen, waarom niet?

6.)
Bent u bereid de financiering van de Vrije Universiteit volledig stop te zetten indien de islamitische gebedsruimte niet onmiddellijk weer wordt gesloten? Zo neen, waarom niet?

(*)http://www.geenstijl.nl/mt/archieven/2014/08/yay_gebedsruimtefissa_bij_de_v.html

[20]

HET PAROOLPVV WIL FINANCIERINGSSTOP VRIJE UNIVERSITEIT OMGEBEDSRUIMTE18 AUGUSTUS 2014
http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/3720636/2014/08/18/PVV-wil-financieringsstop-Vrije-Universiteit-om-gebedsruimte.dhtml

[21]
HET PAROOLPVV WIL FINANCIERINGSSTOP VRIJE UNIVERSITEIT OMGEBEDSRUIMTE18 AUGUSTUS 2014
http://www.parool.nl/parool/nl/4/AMSTERDAM/article/detail/3720636/2014/08/18/PVV-wil-financieringsstop-Vrije-Universiteit-om-gebedsruimte.dhtml

[22]

WIKIPEDIAKRISTALLNACHT
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kristallnacht

[23]
LATEN WE DE SCHEIDSLIJNEN DOORBREKENANNE RUTH WERTHEIM10 NOVEMBER 2013
http://www.republiekallochtonie.nl/laten-we-de-scheidslijnen-doorbreken

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!