De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

PVV verkiezingsprogramma 2017-2021/Wat heeft die fascistische partij voor ons in petto?

PVV verkiezingsprogramma 2017-2021/Wat heeft die fascistische partij voor ons in petto?

woensdag 7 oktober 2020 14:23
Spread the love
PVV VERKIEZINGSPROGRAMMA 2017-2021/WAT HEEFT DIE FASCISTISCHE PARTIJ VOOR ONS IN PETTO?
ZIE OOK
Beste lezers
In mijn laatste aanvalspost op PVV leider G Wilders [1] heb ik u
beloofd, misschien nog een post met u te delen, voor ik mijn grote aanval op G Wilders lanceer
Welnu, in de voorbereiding daarvan ben ik gestuit op het concept verliezingsprogramma van de PVV voor 2017-2021
Zonder commentaar mijnerzijds laat ik u zien, wat G. Wilders, die fascist [2] voor ons in petto heeft
LEES
Zie onder het PVV verliezingsprogramma de noten
Astrid Essed
PVV VERKIEZINGSPROGRAMMA
NEDERLAND WEER VAN ONS
 CONCEPT – VERKIEZINGSPROGRAMMA PVV 2017 – 2021
NEDERLAND WEER VAN ONS!
Miljoenen Nederlanders hebben schoon genoeg van de islamisering van ons land.
Genoeg van de massa-immigratie en asiel, terreur, geweld en onveiligheid.
Hier is ons plan:
 in plaats van het financieren van de hele wereld en mensen die we hier niet willen, geven we het geld uit aan de gewone Nederlander. Zo gaat de PVV dat doen:
 1. Nederland de-islamiseren – Nul asielzoekers erbij en geen immigranten meer uit islamitische landen: grenzen dicht –
Intrekken alle al verleende verblijfsvergunningen asiel voor bepaalde tijd, AZC’s dicht –
Islamitische hoofddoekjes niet in publieke functies –
Verbod op overige islamitische uitingen die in strijd zijn met de openbare orde – Preventief opsluiten radicale moslims –
Criminelen met een dubbele nationaliteit denaturaliseren en uitzetten – Syriëgangers niet meer terug laten keren naar Nederland –
Alle moskeeën en islamitische scholen dicht,
verbod koran
2. Nederland weer onafhankelijk. Dus uit de EU
3. Directe democratie: invoeren van het bindend referendum, burgers krijgen macht
4. Eigen risico zorg geheel afschaffen
5. Huren omlaag
 6. AOW-leeftijd op 65 jaar, aanvullende pensioenen wél indexeren
 7. Geen geld meer naar ontwikkelingshulp, windmolens, kunst, innovatie, omroep enz.
8. Terugdraaien bezuinigingen thuiszorg, ouderenzorg, méér handen aan het bed
9. Fors extra geld voor defensie en politie
10. Lagere inkomstenbelasting
11.Halvering motorrijtuigenbelasting
Financiële paragraaf per maatregel en totaal: 1. + 7.2 mrd
 2. PM
3. PM
4. – 3.7 mrd
5. – 1.0 mrd
6. – 3.5 mrd
 7. + 10.0 mrd
 8. – 2.0 mrd
 9. – 2.0 mrd
10. – 3.0 mrd
11. – 2.0 mrd ___________
Totaal: 0 Reageer via email op: nederlandweervanons@pvv.nl
NOTEN
[1]
HETZE WILDERS TEGEN SURINAAMSE ALLOCHTONEN/”DRIE BEESTEN VAN SURINAAMSE AFKOMST”/WILDERS’ RACISME EN POLITIESTAAT/”STRAFKAMPEN
ASTRID ESSED
6 OCTOBER 2020
[2]
PROTOTYPICAL FASCISM IN CONTEMPORARY DUTCH POLITICS
THESIS
HENK BOVEKERK
Prototypical Fascism in Contemporary Dutch Politics
Henk Bovekerk (s475630)
Tilburg University
 the Netherlands BA Liberal Arts & Sciences (Humanities major)
Under the supervision of dr. A.C.J. de Ruiter
Read by prof. dr. J.M.E. Blommaert
Fall Semester 2011
UNIVERS
STUDENT KRIJGT 10 VOOR THESIS OVER ”FASCISTISCHE” PVV
EINDE NOTEN

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!