De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

PVDA schoffeert Die Linke, of zichzelf?

PVDA schoffeert Die Linke, of zichzelf?

woensdag 2 oktober 2013 23:02
Spread the love

In Solidair van 25/09/2013 bespreken Herwig Lerouge en Hugo Franssen de verkiezingsuitslagen van Duitsland en maken gretig van de gelegenheid gebruik om Die Linke te schofferen en als linkse partij af te maken. De DKP, toch een zusterpartij van de PVDA en met haar verbonden in de Vierpartijenconferentie, riep op om voor Die Linke, als enige alternatief in Duitsland, te stemmen.

In het hoofdartikel van Unsere Zeit van 27/09/2013 besluit de DKP: “In de het Duitse Parrlement zitten nu nog maar vier partijen. En onder hen is er maar een werkelijke oppositiepartij, “Die Linke” die derde sterkste partij geworden is. Zij kan en moet het protest een parlementaire stem geven”.  Dat is klare taal. Ze zal er niet de revolutie maken maar de oppositie vertolking; Wat eventuele deelname aan een coalitie betreft is een andere zaak, maar de PVDA vormt momenteel ook mee het bestuur in Borgerhout en elke krachtsverhouding moet op zijn waarde beschouwd worden.

Voor de PVDA staat evenwel de terugval met 1/3 van de stemmen voorop, kritiek op het ‘parlementarisme’, liefdesperikelen van La Fontaine, het ‘welig tierend arrivisme’, enz. alsof men er plezier in heeft, ziet ge wel we hebben gelijk gehad.  Dat Die Linke de rekening betaalt voor een interne, ook inhoudelijke  strijd die men op tijd heeft kunnen keren, en dat men de 3de sterkste politieke kracht geworden is in Duitsland, dat had ook de  boodschap kunnen zijn, en dat het huidig voorzitterschap ook een oud verantwoordelijke van Verdi, de grootste vakbond, omvat.

Volgende reactie heb ik op 29/09/2013 gepost op het on-line artikel op de site van de PVDA dat vooralsnog, ook na herinnering, niet is verschenen.

Een gesprekstafel over links, loyaal aan de 4 partijenconferentie

Het is moeilijk te begrijpen dat een denigrerende, kwetsende en politiek incorrecte analyse gemaakt wordt van een partij, Die Linke,  waar een zusterpartij van de PVDA, de Duitse Kommunistische Partij (DKP) opgeroepen heeft om voor te stemmen (zie Unsere Zeit van september 2013). De PVDA vormt met de DKP, de Luxemburgse KP en Nieuwe Marxistleninistische Partij van Nederland trouwens de “Vierpartijenconferentie”. Van deloyauteit gesproken.

Dat Sara Wagenknechjt het liefje is van Lafontaine en dat de Linke in Saarland daarom verloren heeft, dat die Linke het parlementarisme zou voorstaan op basis van het samengaan met de Sociaal Demokraten (SPD) in enkele Lander, zonder het partijprogramma en strategie te analyseren,  dat is allemaal erg minnetjes. Die Linke scoort in Oost-Duitsland, het vroegere DDR een erg hoog percentage en behaalt een vooruitgang of handhaving in enkele Lander van het West-Duitsland. Het aantal mandaten is nu netjes verdeeld tussen Oost- en west, 32 elk.

Op Nationaal vlak is Die Linke, ondanks een verlies van 1/3 van de stemmen, vooral veroorzaakt door interne discussies, de 3de grootste partij in Duitsland, je moet het maar doen als partij, links van de Sociaal Democratie en de Groenen.

De PVDA kan er misschien eens aan denken, zoals de DKP van plan is, om een debat en gesprekstafel te openen waar men minstens over links in België en Europa van gedachten kan wisselen, in plaats van langs standpunten van enkelingen in Solidair de discussie enigszins te desoriënteren” .
 
Dat Die Linke geen aandacht zou hebben voor de straat of ondersteuning en gezamenlijke actie met de vakbonden is ook een fabeltje. In Unsere Zeit van 27/09 staat bv. het volgende te lezen over de verkiezingen voor de Landtag in Hessen: “In beide gevallen (Kinderopvang, schooltijdverkorting) was het de Partij “Die Linke” die als enige echte oppositiepartij opkwam voor het straatprotest en daarmee het belang van de zich verwerende burger niet alleen in het Parlement vertegenwoordigde. Die Linke trad ook op voor het afbreken van de privatisering van de Uni-klinieken Giesen en Marburg, de UKGM moet weer in publieke handen van het Land Hessen komen. Deze voorbeelden, waren nevens andere, de aanleiding dat de DKP opriep om voor die Linke te stemmen.

Door het ridiculiseren in plaats van analyseren van de stemuitslag van Die Linke, negeert de PVDA in feite de positieve en strijdbare werking van Die Linke, zoals ook door haar zusterpartij DKP wordt erkend en gevaloriseerd. En wie schoffeert de PVDA dan, Die Linke of in feite zichzelf?

Jan Hertogen

take down
the paywall
steun ons nu!