De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

PVDA/PTB onder druk van communistische beweging?

PVDA/PTB onder druk van communistische beweging?

donderdag 23 januari 2014 13:27
Spread the love

De PVDA/PTB, de Partij van de Arbeid van België heeft het de laatste maanden erg druk gehad met haar internationale engagementen.
 
Eerst was er het International Communist Seminar dat van 31/05 tot 02/06/2013 zoals elk jaar doorging in Brussel op uitnodiging van de PVDA/PTB. Er waren 34 deelnemers uit diverse continenten aanwezig. De ICS-site is evenwel niet meer actief en de link naar wpb.be verwijst gewoon door naar de sites van PVDA/PTB waarop verder geen informatie te vinden is. De resoluties van het Seminar zijn terug te vinden op Solidnet.org van de ICMWP (zie verder). De tussenkomst van de PVDA/PTB zelf is niet terug te vinden, andere tussenkomsten zijn door organisaties zelf gepost op hun sites zoals die van de Filippijnse KP en de Red Youth Great Brittain. Blijkbaar is er enige (ideologische) strijd bezig, mede onder aansturing van de KKE. De blog culturelerevolutie, die we voor de rest laten voor wat ze is, licht misschien een tipje van de sluier.
 
Op 30 september 2013 was er, ook in Brussel, de samenkomst van de Europese Communistische en Arbeiderspartijen,  29 Europese partijen namen er aan deel en 8 gaven een groet. Het is onduidelijk welk verband er is met het op 1 oktober 2013, dus een dag later, opgerichte Initiative of Communist and Workers’ Parties of Europe (zie verder).
 
17 partijen hielden een toespraak op de samenkomst van 30/09/2013 waaronder de PVDA/PTB. We vertalen het slot van de toespraak waarin de PVDA/PTB volgend uitzicht geeft op haar aanbreng en doelstelling in de Belgische arbeidersstrijd.
 
Maar een revolutionaire partij behoort ook haar rangen te sluiten en te verzekeren dat zij haar basisprincipes niet laat verwateren of ze opgeven. We zijn daarom gestart om de marxistische vorming in alle rangen van de partij meer te accentueren, evenals een verhoogd ideologisch engagement van haar kaders en militanten. Bij de ondersteuning, begeleiding en leiding van de werkers in hun strijd voor  hervormingen is het eveneens onze plicht om het lange termijnperspectief van het socialisme in deze dagelijkse strijd binnen te brengen. Wij proberen in het politieke debat ideeën binnen te brengen zoals “het zijn de werkers die rijkdom creëren” of “ de jeugd is de toekomst, niet het probleem”, om zo de voorhoede te winnen voor de socialistische gedachte en de burgerlijke consensus te breken dat er geen alternatief is. Wij proberen het perspectief naar voren te schuiven van een samenleving waar er geen uitbuiting is van de mens door de mens, geen privaat bezit van de basis productiemiddelen, waarin het werkende bevolking waarachtig vrij is en met een staat die de grote meerderheid beschermd tegen de onderdrukking van de minderheid. Omdat enkel socialisme echte democratie, sociale vooruitgang, duurzame ontwikkeling en bestendige vrede kan brengen.”
 
Van 8 tot 10 november vond dan het 15de treffen van de International Meeting of Communist and Workers’ Parties, de IMCWP, in Lissabon, Portugal, maar met een voorbereidingssessie waarvoor de PVDA/PTB de gastheer was in Brussel. De meeting had als thema «De verdieping van de kapitalistische crisis, de rol van de arbeidsersklasse en de opdtracht van de communisten in de strijd voor de rechten van de werkenden en de volkeren”. 77 Kommunistische en Arbeidersparteien uit 66 landen waren er aanwezig. 69 partijen hielden een toespraak waaronder de PVDA met interessante beschouwingen over China en ook over Europa:
 
“Omdat de Europese Unie alleen maar de belangen dient van het Europese grootkapitaal en gebaseerd is op concurrentie en ongelijkheid, moet het betwist worden in haar wezen en niet in de marge. Er zullen grote volksbewegingen nodig zijn met een revolutionaire oriëntatie over het hele continent, willen de werkers en de volkeren zich afkeren van deze constructie van de supra-nationale burgerij en een Europa bouwen gebaseerd op solidariteit en samenwerking, een socialistisch Europa
.”
  
En daarmee was de kous nog niet af. Want op initiatief van de KKE, de Griekse Communistische Partij werd in het Europees Parlement op 1oktober 2013 in Brussel nog een 4de initiatief gestart om de  Europese Communistische en Arbeiderspartijen te verenigen, nl. het Initiative of Communist and Workers’ Parties of Europe, het ICWPE. Dat was dus een dag later dan de zitting van de Europese Communistische en Arbeiderspartijen (zie hierboven)
 
Opvallende afwezige evenwel in de lijst van 29 initiatiefnemende partijen is de PVDA/PTB. Of dit te maken heeft met de discussies die zich blijkbaar rond het Internationaal Communistisch Seminar ontwikkeld hebben en/of met de eventuele (ideologische) strijd tussen de KKE en de PVDA/PTB is maar de vraag. Opnieuw wordt een tipje van de sluier opgelicht op de blog cultural revolution, die ondermeer een gedachtewisseling brengt of evoceert tussen Jo Cottenier van de PVDA/PTB en Giorgos Marinos van de KKE, de Communistische Partij van Griekenland. Zij punten ondermeer ook de verschillende ondersteunnende leden af van de 4 internationale initiatieven.
 
Alleszins interessant om zien is hoe de Europese en Internationale samenwerking (of strijd) van Communistische en Arbeiderspartijen zich verder ontwikkelt, hoe zij zich al of niet (zullen) verbinden met Europees Links en wat in de Europese kiesuitslag hun gewicht zal zijn, ondermeer ook in het Griekenland van Alexis Tsipras en Syriza.
 
Jan Hertogen
,
individueel lid van de Europees Links partij.

take down
the paywall
steun ons nu!