De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

PVDA-Open-voor-Links en Movement X?

PVDA-Open-voor-Links en Movement X?

maandag 27 oktober 2014 18:12
Spread the love

Is volgende statement van Herwig Lerouge in een interview met Unsere Zeit van 10/10/2014, het weekblad van de KPD in Duitsland, al te begrijpen als een zekere afstandname van Movement X, dat zondag 2 november 2014 haar startvergadering houdt?: “Er
zijn vele oorzaken voor de heropstanding van de PVDA, dat is een langzaam
proces. In 2003 hebben wij een zware verkiezingsnederlaag geleden, en vele
leden verloren, omdat de toenmalige leiding een kiesverbond had gesloten met
nationalistische anti-imperialistische strekkingen onder de migranten.”
 

Vraag is natuurlijk wat in dit kiesverbond, Resist, dat trouwens enkel in
Antwerpen werd gesloten, de ‘crisis’ veroorzaakt heeft, het al of niet vermeend
nationalisme van Abou Jahjah en AEL, het anti-imperialisme, of omdat het
‘migranten’ waren. Toen en nu kunnen nog vele Antwerpenaren de ‘migranten’ eten.
Te zien aan de weigering om voluit de migranten in the picture te stellen in de
verkiezingen van 2014, bv niemand op de affiches met een hoofddoek, ook al had
dit de niet verkiezing van Peter Mertens tot gevolg, geeft aan dat de
inschatting en de ‘rechtzetting’ na 2003 misschien nog niet volledig gebeurd is
en dat er nog een weg te gaan is. Movement X kan hier eventueel een belangrijke
verwerkingsfactor zijn.

Maar is de uitspraak van Herwig Lerouge over de ‘front’vorming niet in dezelfde
zin te begrijpen, ze doet alleszins verstaan waarom na de verkiezingen niets
meer is vernomen van PTB-GO! bv, zelfs de 150 onderschrijvers van het
initiatief hebben geen bedankje gekregen. In Unsere Zeit legt Herwig Lerouge, chefredacteur van Marxistische
Studies het zo uit: “Wanneer we geen
communistische partij zijn met  massa-invloed,
moeten we niet van het socialisme dromen. We moeten ervoor strijden dat de
partij aan invloed wint, dat de partij door het volk als haar partij gezien
wordt en niet als iets mysterieus of een sekte. We hebben communistische
partijen gezien voor wie de strijd tegen de isolering betekent alleen nog maar op
bondgenootschappen in te zetten”
. En hoe zal Movement X beoordeeld worden,
zijn ze partner, of zal Raoul Hedebouw mee deelnemen aan deze beweging bv, in
feite is er niets dat deze deelname in de weg staat.

Tot slot geeft Herwig Lerouge nog de twee vallen aan waarin men niet mag
trappen: “Op de volgende Partijdag zullen
we ons beraden over het socialisme dat we willen, en deze Partijdag zal ook een
opvoedingscampagne zijn voor de ganse partij. En natuurlijk zijn we aanwezig in
de strijd tegen de aanvallen van de rechtse regering. Wij willen dat de
beweging hiertegen slaagt, maar ze kan ook op twee manieren getorpedeerd
worden: Wanneer we sectair zijn, wordt ze verdeeld. Maar ook wanneer ze aan de
sociaaldemocraten overgelaten wordt en de strijd langs parlementaire weg gevoerd wordt,
dat hebben we al dikwijls meegemaakt
.”

Vraag is wat er te zeggen is voor de ‘parlementaire’ weg als men er al met twee
vertegenwoordigers inzit, die maar wat graag de plaats van de vakbonden innemen
in de informatieve VRT programma’s, omdat de vakbonden om onduidelijke redenen
hun kat sturen. Maar ook hoe men niet-sectair kan zijn  als men bondgenootschappen wil aangaan, uit
schrik om dan als ‘communistische’ organisatie te verdwijnen of buiten spel
te staan. Vraag is of men zich zo al decennia niet zelf buiten spel zet.

Op 40 jaar deelname (1976-2014) aan verkiezingen is er juist geteld 1 jaar
geweest in 1 provincie waar men zo ’n verbond heeft aangegaan, dat misschien
eerder  omwille van een racistische
reflex van een beperkt aantal leden tot een omslag geleid heeft. Hiervan is men
evenwel in Vlaanderen nog altijd niet hersteld. De PVDA-PTB heeft nog 3 jaar voor de
boeg in het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen om te zien welke banden,
verbonden of fronten er nu wel duurzaam kunnen gesmeed worden, zowel met
organisaties als met personen, zonder dat dit de consolidatie en uitbouw van de
eigen organisatie in het gedrang hoeft te brengen. 

Jan Hertogen

take down
the paywall
steun ons nu!