De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

PVDA het alternatief voor Vlaams Belang

donderdag 23 mei 2019 15:29
Spread the love

Ten tijde van de verzuiling was het allemaal heel eenvoudig, of het beter was laat ik in het midden.

Werknemers kozen voor de socialisten(BSP) of voor de ACW’ers op de lijsten van de CVP. In Vlaanderen leverde dat voor de beide partijen samen ongeveer 70 % kiezers op.

Vandaag merken we dat arbeiders het vertrouwen in hun partijen hebben verloren. Ze voelen zich niet erkend, zelfs in de steek gelaten.

Welke zijn de alternatieven?

GROEN, een sociale partij met weinig affiniteit met lageloonarbeiders ,werklozen en mensen die het moeilijk hebben,  de ecologisten hebben het imago van een  beter verdienende middenklassepartij.

NV-A  spreekt sommigen wel aan want zijn het de Walen niet die van ons profiteren ? Zou een zelfstandig Vlaanderen er niet voor zorgen zodat we meer voor onszelf krijgen. Theo Franken zorgt er wel voor dat de vreemdeling niet met ons stempelgeld gaat lopen.

Vlaams Belang , zij hebben schijnbaar een sociaal programma en zijn tegen de vreemdelingen die ons overspoelen en ons angst inboezemen.

Vooral deze laatste partij is vandaag het grote gevaar. Heel gewone mensen keren hun traditiepartij de rug toe en stemmen uit onmacht frustratie of onwetendheid voor het donkerbruine rechts.

Binnen het nieuwe politieke spectrum dient de PVDA zich aan. Miskende partij  door de media maar aanwezig bij sociale actie en verzet. Zij hebben wel degelijk een programma op maat van de gewone man. Geen jacht op langdurige zieken, geen beperking van de werkloosheid in de tijd, betaalbare geneesmiddelen, pensioen op 65 met kans op brugpensioen als men het niet meer ziet zitten.

Als de campagnemensen van deze donkerrode partij hun boodschap kunnen overbrengen verliest het Vlaams Belang aan hen en wordt links versterkt. Socialisten en Groenen zijn immers niet de vijand van de gewone man maar wel de nationalisten zijn dat.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!