De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

PVDA een verzwakking voor Links?

PVDA een verzwakking voor Links?

zondag 16 februari 2014 21:29
Spread the love

Als voorzitter van een partij-ongebonden ACW afdeling in HERENT  ( een unicum in Vlaanderen) moet er mij toch iets van het hart.

Ik steun ALLE politici die een sociaal programma voorstaan. Uiteraard vind ik die terug bij GROEN , SP-a en de ACW-mandatarissen binnen de christendemocratie. Binnen deze partijen heb ik heel wat kennissen en ik deel zeker hun gedrevenheid om iets sociaals te realiseren.  In Herent werkte ik  samen met mensen van de SP-a inzake de energieproblematiek. Ik deelde het ongenoegen van GROEN toen ze in HERENT na een eclatante verkiezingsoverwinning de kans  tot machtsdeelname gefnuikt zagen. Katrien Partyka  (CD&V) kreeg uit het hart welgemeende felicitaties met haar wetsontwerp inzake schuldsaldoverzekeringen voor langdurig zieken.

En de PVDA zal je zeggen? Deze partij is wat ongewoon binnen het politieke landschap:

  1. Ze moet geen compromissen sluiten met de zgn “rechterzijde van de partij.( ACW’ers in de CD&V moeten hier bestendig tegen opboksen , hoe lang houden ze dat nog vol?)
  2. Voor nutsvoorzieningen willen ze geen marktmechanismen ( De SP-a deed samen aankoop wat lovenswaardig is, maar ook impliciet een erkenning van de markt als speler binnen maatschappelijk noodzakelijke voorzieningen)
  3. De link met de werkvloer is essentieel .( GROEN als consequent linkse partij mankeert dat , hoeveel lassers , straatvegers , handlangers hebben ze in hun militanten bestand?)

Mits een goede campagne moet de partij van “klein links” die ik “GROOT links” noem in staat zijn om vele ontgoochelde VB kiezers te winnen. Het gaat immers om kiezers die zich niet begrepen voelen  binnen de “normale “ partijen, mensen  die te maken hebben met armoede en werkloosheid gaven uit onvrede hun stem aan het  VB. Met de PVDA kunnen ze eindelijk een positieve stem geven, nl een stem voor een partij die hun probleem van ARMOEDE en WERKLOOSHEID  centraal stelt .

Een stem voor de PVDA is dus een stem die links versterkt. Een belangrijk pluspunt voor deze partij is dat ze zich niet alleen concentreert op de zgn socialistische  zuil  maar een grote haast vanzelfsprekende openheid heeft naar de christelijk sociale beweging  ik noem Wout Lootens , Danny Carleer en TineVan Rompuy in het Leuvense  als belangrijke motoren  hierachter.  Heel wat militanten binnen deze partij hebben een ACV signatuur.

Ik heb met hen  ervaren dat gelovigen en /of ongelovigen die samen de sociale strijd willen aangaan vrienden/kameraden zijn, ik wil dat zo houden.

Een partij ongebonden sociaal strijdvaardige

Willy Verbeek

take down
the paywall
steun ons nu!