De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Prutsers of Industry

Prutsers of Industry

maandag 21 mei 2018 21:18
Spread the love

Wanneer een bedrijf steeds meer voordelen krijgt,

Wanneer een bedrijf een verlaging van de vennootschapsbelasting krijgt,

Wanneer een bedrijf een verlaging van de sociale lasten krijgt,

Wanneer een bedrijf belasting ontwijkt van Luxemburg tot op Bermuda,

Wanneer een bedrijf zelfs dan nog niet tevreden is,

Wordt dit bedrijf dan geleid:

  1. door een Captain of Industry?
  2. door een Prutser of Industry?

take down
the paywall
steun ons nu!