De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT SCHRAPT SUBSIDIE VOOR AFRIKA FILMFESTIVAL

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT SCHRAPT SUBSIDIE VOOR AFRIKA FILMFESTIVAL

dinsdag 10 december 2019 20:03
Spread the love

Provincie Vlaams-Brabant schrapt subsidie van 65.000 euro voor Afrika Filmfestival

De provincie Vlaams-Brabant schrapt vanaf 2020 haar jaarsubsidie van 65.000 euro voor het Afrika Filmfestival. Dat is dinsdag gebleken tijdens de discussie in de provincieraad over de meerjarenplanning van de deputatie voor 2020-2025. De amendementen die de oppositiepartijen sp.a en Groen hebben ingediend om deze beslissing ongedaan te maken worden pas woensdag behandeld bij de bespreking van de nominatieve subsidies.

Het Afrika Filmfestival werd in 1996 in Leuven in het leven geroepen om de Afrikaanse film te promoten en op die manier de audiovisuele sector te ondersteunen. Het festival heeft ook de bedoeling om de westerse kijk naar deze samenleving te veranderen en Afrika hierin een stem geven. Sinds de oprichting in 1996 is het festival uitgegroeid tot een van de belangrijkste Afrikaanse festivals in Europa. Tijdens het festival dit voorjaar werden in Leuven meer dan 100 films vertoond. Ook in een 40-tal andere steden en gemeenten worden dan films vertoond. Dat gebeurt op regelmatige basis ook in de loop van het jaar.

“Het vertonen van films valt onder cultuur, een persoonsgebonden materie waarvoor de provincie niet meer bevoegd is. Het was in theorie mogelijk om de betoelaging onder te brengen in het Noord-Zuidbeleid dat we voeren, maar op dat vlak willen we in de toekomst prioritair de nadruk gaan leggen op de klimaatproblematiek. We denken dat de bevolking daar op dit ogenblik meer baat bij heeft dan aan de steun voor een filmfestival”, aldus gedeputeerde Bart Nevens (N-VA). Nevens wijst er voorts op dat de organisatoren de afgelopen jaren enkele keren verwittigd werd dat dit er, als gevolg van de hervorming van de provincies, zat aan te komen. “In 2019 heb ik de subsidie nog opgetrokken van 40.000 tot 65.000 euro zodat ze zich beter konden voorbereiden”.

De oppositiepartijen Groen en sp.a lieten dinsdag in de provincieraad protest horen tegen deze beslissing. “Het Afrika Filmfestival is een deel van de eigenheid van Vlaams-Brabant en behoort als het ware tot haar erfgoed. Het is uniek in zijn soort in Europa. Het vergroot niet alleen het draagvlak voor solidariteit met Afrika, maar biedt vooral ook een forum voor cineasten uit Afrika om de stemmen van de vele ‘identiteiten’ uit Afrika op een eerlijke wijze in de wereld te laten weerklinken”, aldus Luka Augustijns (Groen) dinsdag in de provincieraad. Marc Florquin (sp.a) wees erop dat het festival een draagwijdte heeft die veel verder reikt dan film. “Het is een ontmoetingsplaats voor allen die met de Noord-Zuidproblematiek bezig is”.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!