De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Protestwake op woensdag 2 juni om 12 uur aan Schuman – Europese Unie.
Palestina, Gaza Flotilla, Protestwake -

Protestwake op woensdag 2 juni om 12 uur aan Schuman – Europese Unie.

dinsdag 1 juni 2010 23:53
Spread the love

Bijeenkomst in solidariteit met de slachtoffers van de Israëlische aanval op de vrijheidsvloot voor de opheffing van de blokkade van Gaza

  alt(Protestwake op woensdag 2 juni om 12 uur aan Schuman – Europese Unie / metro Schuman vanuit Centraal Station) De Israëlische commando-aanval op de boten van de vrijheidsvloot heeft volgens de laatste gegevens minstens 19 doden en 23 gewonden gemaakt. Het ging om civiele boten met meer dan 600 mensen, onder wie enkele Europese parlementsleden. Deze passagiers wilden op vreedzame wijze een blokkade doorbreken waarvan de Verenigde Naties hebben opgeroepen om ze op te heffen. Ze probeerden noodzakelijke basisgoederen te bezorgen aan de bevolking van Gaza.

De aanval vond plaats in internationale wateren, op meer dan 60 km van de kust van de Gazastrook. Israël beging met deze zware inbreuk op het internationaal humanitair recht een duidelijke oorlogsmisdaad. Het gaat tevens om een provocatie tegen de landen die via hun burgers vertegenwoordigd waren op de vloot.

We willen in de eerste plaats hulde brengen aan de slachtoffers die werden gedood of gewond zijn geraakt omdat ze hun humanitaire solidariteit wilden uitdrukken met het Palestijnse volk dat gevangen zit in Gaza. We hebben maar weinig nieuws van de Belgische onderdanen die zich op de boten bevond.
 

Wij dringen er bij de EU op aan:

– alles te doen om te verhinderen dat de Israëlische autoriteiten informatie achterhouden over het aantal en de identiteit van de slachtoffers;

– om een sterke veroordeling uit te spreken over de aanval en de oprichting te eisen van een onderzoekscommissie onder auspiciën van de Verenigde Naties

– om de vrijlating te eisen van alle internationale gedetineerden en de teruggave van de boten en de zich aan boord bevindende goederen voor de Gazastrook;

– te eisen dat Israël, op straffe van economische en diplomatieke sancties, onmiddellijk een einde maakt aan de blokkade van Gaza.

  
Eerste ondertekenaars:
Association belgo-palestinienne WB, CNAPD, CNCD-11.11.11, Nationaal comité voor de Belgische steun aan het Russell Tribunaal over Palestina, Comité Surveillance OTAN, Comité Verviers-Palestine, Communauté des Palestiniens de Belgique, ABVV/FGTB, Génération Palestine, Intal, LCR-SAP, MIR-IRG, Mouvement Citoyen Palestine, Mouvement Ouvrier Chrétien (MOC), Union des Progressistes Juifs de Belgique, Viva Palestina friends Belgium, Vrede, …

Bron : v.z.w Vrede  / Ludo De Brabander

take down
the paywall
steun ons nu!